Kategoriarkiv: Ukultur

Streik og andre uttrykk for egoisme

Nesten alle streiker i dagens samfunn ender fort opp som en gisselaksjon, der de som rammes, overhodet ikke har noe å gjøre med saken arbeidstakere og arbeidsgiver strides om. Det er helt ubegripelig for meg at vi tillater dette. Før eller senere ender streiken med enighet, og gjør den ikke det, ender den med voldgift. Hvorfor ikke la en voldgiftsnemnd avgjøre saken med en gang, hvis partene ikke klarer å bli enige?

SAS-pilotenes streik illustrerer for meg et annet sørgelig trekk ved de fleste streiker: den totale mangelen på hensyn til at utenforstående rammes fordi “jeg skal ha, skal ha!”. Dagsrevyen la frem tall for to piloters arbeidstid, fritid og lønn, og spurte Katinka Sporsem, generalsekretær i Norsk Flygerforbund (LO), om det var slik at disse tallene ikke var representative.

Dagsrevyens tall 28. april 2019 for to SAS-piloters arbeidstid, antall frihelger og lønn. Man regner vanligvis at et år har 290 arbeidsdager.

Det var et enkelt ja-/nei-spørsmål, som hun fikk to ganger, men hun valgte å snakke om noe annet. I årets 1. mai-tog fra Youngstorget skulle Norsk Flygerforbund skulle gå i pulje 8. Det fremgår ikke hvilken parole som gjaldt for denne puljen, men “Hele og faste stillinger – 6 timers dag/30 timers uke for alle” kunne kanskje passe? Streiken ble avsluttet i går etter nye forhandlinger hos riksmekleren.

E24 12. desember 2018. Klikk på bildet for å lese artikkelen.

For fire år siden var det en liknende pilotstreik i Norwegian. Den ble også løst ved nye forhandlinger etter noen dager. Først da gjorde Norwegian-pilotene det de burde gjort straks de konstaterte at de ikke kom til enighet med sin arbeidsgiver: de brakte saken inn for retten, der de til slutt tapte i Høyesterett. Det spørsmålet de hadde brukt flere hundre tusen reisende som gisler for å få gjennomført, var altså i bunn og grunn i strid med norsk lov!

Større og mindre grad av egoisme synes jeg preger mange sider av dagens debatt. Det er ofte lite å spore av forsøk på å jenke seg etter forholdene slik de er. Et eksempel på dette er et par oppslag i Aftenposten om syklisters adferd. I høst gjaldt det gang- og sykkelveien langs Mosseveien, der enkelte arbeidsreise-syklister konkurrerer med seg selv ved hjelp av en app. Da får småbarn og andre fotgjengere vike, selvsagt. Tilsvarende holdning ligger bak oppslaget sist helg om syklister i anleggsområder. Og hva skal man si om syklisten jeg fanget opp på bilkameraet nylig? Fartsgrensen er 60 km/t, det er bred, asfaltert sykkelvei der – men syklisten bruker veibanen, og trafikken bak må holde hans fart: 40 km/t.

Heldigvis finnes det unntak fra det jeg har beskrevet ovenfor. Ja, kanskje er de ikke unntak, men “det tause flertall”? NRK Dagsrevyen fortalte sist lørdag om Elisabeth Jørgenvåg, som er eneste jordmor i beredskap på Ytre Nordmøre. Hvis hun hadde hatt samme innstilling som de streikende SAS-pilotene, hadde hun skrudd av telefonen i sin fritid. Det er uaktuelt for henne, sier hun, folk er avhengige av at hun stiller opp. Men hun har ikke millionlønn.

Elisabeth Jørgenvåg, eneste jordmor i beredskap på Ytre Nordmøre (bilde fra NRK Dagsrevyen). Klikk på bildet for å se reportasjen om henne.

(Innlegget ble påbegynt 01.05.2019 og fullført 01.05.2019)
___________________________________________________________________________

Tidligere innlegg om streik:
Kommunalt eller privat søppel? (23.09.2017)
NRK-journalistenes streik dager derpå (01.06.2018)/

Tidligere innlegg om syklister:
Vern mot syklister (22.04.2017)

Share
Del dette innlegget med andre på Facebook, Twitter, e-post o.l.
Følg denne bloggen

Kommenter dette innlegget

Til innholdsliste for denne utgaven

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Knappen “Publiser kommentar” sender kommentaren til Torgeir, som leser den og eventuelt legger den ut her.
Husk å svare på regnestykket før du klikker på publiser-knappen!
For å stoppe eventuelle automatiske reklamehenvendelser, legger WordPress inn en sperre med et regnestykke som skal besvares med et tall. Forhåpentlig er ikke det engelske regnestykket for vanskelig! Har du problemer, så bruk e-post: ttt(krøllalfa)skoletjenesten.no

Dårlig politisk barne-TV

Biting står oppført som et av synonymene til detalj i Synonymordboka.no.
Jeg har valgt ordet fordi det også kan være substantivering av verbet å bite.
Begge betydninger kan være aktuelle for det som her omtales.

___________________________________________________________________________

Gjennom flere innlegg her i bloggen anser jeg det for dokumentert at NRKs Nytt på nytt har tapt seg som underholdning fordi man ofte må være politisk enig med programlederne for å le. Men programmet holder seg i hvert fall til å være “morsomme” i eget studio. Et annet NRK-program, Satiriks, tar “morsomhetene” med seg ut i den virkelige verden. Innslagene jeg har registrert siden årsskiftet, er så grove at de alene burde få noen i NRK til å sette ned foten.

21. januar var humorprisen oppe til debatt i Dagsnytt 18. Både generelt og i denne sammenhengen er programmets tema uinteressant, men se på disse klippene fra programmet:

Det kan virke som om Yousef Hadauoi er påvirket av alkohol eller av ulovlge stoffer, men nei, dette skulle brukes i en sketsj om ulvedebatten! Innslaget vakte oppsikt og medførte unnskyldninger og beklagelser. Ettertiden har vist at Satiriks-redaksjonen åpenbart ikke har skjønt at det går grenser.

NRK er en «drittkringkaster»” skriver Helge Luraas i Resett 21. mars. Det er ingen grunn til å tvile på det han skriver i teksten: NRK har under falsk navn sendt Resett innlegg som er hentet fra manifestet som barnemorderen fra Utøya utga (innleggene var omskrevet til nynorsk for ikke å bli identifisert). Deretter mottok Helge Lurås en e-post fra NRK som åpenbart skulle knytte Resett til Utøya-morderens meninger. Etter en uke innrømmer NRK at også Fædrelandsvennen og Dagen har fått slike innlegg. Resett har denne uken klaget saken inn for Pressens Faglige Utvalg. Der bør NRK få kraftig påtale.

Da skoleelever gjennomførte “klimastreik” (nyordet for klimademonstrasjon) på Eidsvolls plass sist fredag, var også Satiriks på plass, innledningsvis til stor jubel:

Selve demonstrasjonen er det ulike meninger om, men det er ingen tvil om at barna som deltok, var engasjert. Men de var barn, uten erfaring nok til å gjennomskue en bløff av Satiriks type. Heldigvis har én av demonstrantene tatt til motmæle. Hva i all verden var det dere tenkte på, Satiriks, skrev Ella Emilia Andresen Rief i Aftenposten  tirsdag. NRK “beklager” med denne overskriften på sine nettsider: NRK Satiriks beklager at vår minister er bedre enn den ekte ministeren. En tekst som ifølge Document ble slettet fra Satiriks facebook-side, er så godt som ordrett gjengitt i denne “beklagelsen”. Teksten er stikk i strid med det Ingvild Bryn avslutter innslaget ovenfor med:
__“Prosjektleiar Stig Morten Lorentzen Waage i Satiriks seier __stuntet var meint for å leggje press på Politikarane.”

Om denne saken kan kalles en biting i betydningen “liten sak”, er jeg usikker på. Men i og med at den er med på å gjøre NRK uvesentlig som seriøs medieaktør, lar jeg den stå.

(Innlegget ble påbegynt 28.03.2019 og fullført 28.03.2019)
___________________________________________________________________________

Share
Del dette innlegget med andre på Facebook, Twitter, e-post o.l.
Følg denne bloggen

Kommenter dette innlegget

Til innholdsliste for denne utgaven

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Knappen “Publiser kommentar” sender kommentaren til Torgeir, som leser den og eventuelt legger den ut her.
Husk å svare på regnestykket før du klikker på publiser-knappen!
For å stoppe eventuelle automatiske reklamehenvendelser, legger WordPress inn en sperre med et regnestykke som skal besvares med et tall. Forhåpentlig er ikke det engelske regnestykket for vanskelig! Har du problemer, så bruk e-post: ttt(krøllalfa)skoletjenesten.no

Tårn og dødshus for store egoer

Biting står oppført som et av synonymene til detalj i Synonymordboka.no.
Jeg har valgt ordet fordi det også kan være substantivering av verbet å bite.
Begge betydninger kan være aktuelle for det som her omtales.

___________________________________________________________________________

Paragraf 1 i Aksel Sandemoses Jante-lov lyder slik: “Du skal ikke tro du er noe”. Enkelte markerer så stor avstand til denne paragrafen at det kan virke latterlig, selv om mye av det de har prestert, viser at de faktisk er noe. De siste ukene har gitt et par eksempler.

Det er gått tre måneder siden Kjell Inge Røkke i all beskjedenhet lanserte ideen om et 200 meter høyt tårn på Fornebu (omtalt her i bloggen i et innlegg og i tilbakeblikk 21.12, 28.12 og 25.01). Selv har han, så vidt jeg har registrert, ikke sagt et ord om prosjektet. Men det har møtt motstand, og for et par uker siden fant tårnets arkitekt, Gert Wingårdh, at verden måtte opplyses, og skrev debattinnlegget Skyskraperen på Fornebu vil bli oppfattet som smal og vakker i Aftenposten. Han fikk svar fra Paul Grøtvedt med Document-innlegget Når Røkke-arkitekten skjønnmaler sitt tårn, der han er kritisk til Wingårdhs ego: “Slikt gjør man ikke, med mindre egoet er større enn begavelsen”. Grøtvedt skrev også om prosjektet like etter lanseringen, og ironiserte over Kjell Inge Røkkes ego: “Om forskningssenteret blir realisert som skyskraper, er det neppe noen som tenker på innholdet, men på giveren”. Det er ellers påfallende at havforskningen – i hvert fall det av den som er finansiert av Kjell Inge Røkke – er avhengig av å drive sin virksomhet 200 meter over havet. Nina Jensen (adm. dir. for REV Ocean som skal “bo” i tårnet) er indignert over at noen tror Røkke skal tjene penger på byggverket (hvordan kan noen ha kommet på slikt!?), og sier til NRK Østlandssendingen: “Dette er ikke et prosjekt som det kommer til å gjøres gode penger på, men snarere et utrolig viktig prosjekt for å redde livet i havet.”

Bjarne Melgaards “Dødshus”. Klikk på bildet for å lese hva Arkitektnytt skrev om prosjektet.

Bjarne Melgaard ville for noen år siden bygge seg hus. I all beskjedenhet valgte han plassering i et vernet skogholt som gjenfinnes på flere malerier av Edvard Munch den gang han bodde på Ekely. Nå var hverken naboene eller etter hvert byrådspartiene AP, SV og MDG særlig begeistret for Melgaards planer, og han fikk beskjed om å finne en annen tomt. Det er visst ikke så interessant, for han planlegger nå å bygge huset i utlandet. Slik kommenterte han beskjedent beslutningen i NRK Østlandssendingen nylig:

(Innlegget ble påbegynt 04.02.2019 og fullført 04.02.2019)
___________________________________________________________________________

Share
Del dette innlegget med andre på Facebook, Twitter, e-post o.l.
Følg denne bloggen

Kommenter dette innlegget

Til innholdsliste for denne utgaven

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Knappen “Publiser kommentar” sender kommentaren til Torgeir, som leser den og eventuelt legger den ut her.
Husk å svare på regnestykket før du klikker på publiser-knappen!
For å stoppe eventuelle automatiske reklamehenvendelser, legger WordPress inn en sperre med et regnestykke som skal besvares med et tall. Forhåpentlig er ikke det engelske regnestykket for vanskelig! Har du problemer, så bruk e-post: ttt(krøllalfa)skoletjenesten.no

Fiskeboller som julemiddag

Mange har sikkert fått med seg at julemiddagen Andøy kommune brakte ut til pleietrengende eldre uten sykehjemsplass, var fiskeboller i hvit saus. Andøy kommune ligger i Vesterålen, som også er et anerkjent varemerke for hermetiske fiskeboller. Men noen innarbeidet julemiddag er fiskeboller ennå ikke, “det er ikke sånn det skal være,” sier rådmann Kirsten Lehne Pedersen i Andøy til NRK, ifølge NTB-meldingen som Resett gjenga 8. januar.  Der står det også at dette var restemiddag fra det som ble servert lille julaften til de som hadde fått sykehjemsplass.

Klikk på bildet for å lese innlegget og kommentarene. Kommentaren fra “Ettmust” (nr. 2) med “replikker” gir interessante synspunkter i tillegg til det som kommer frem i innlegget.

Dagen etter at Resett skrev om fiskebollesaken, kunne Document bringe en rettelse fra kommunikasjonsrådgiver
Linn Foyn Therkelsen i Andøy kommune: Fiskebollene var ikke restemat, de var laget dagen før og vakuumpakket. Denne opplysningen ble ikke fulgt opp i Hanne Tolgs tekst, men medførte aktivitet i kommentarfeltet, der spørsmål ble reist som journalisten burde stilt.

Uansett forklaringer og unnskyldninger fra byråkratiet i Andøy kommune, er det et faktum at fiskeboller i hvit saus ble levert som julemiddag. Det skal ikke være mulig! Men det dukker stadig opp eksempler på denslags eller verre  behandling av folk som ikke så lett kan ta til motmæle. Hvis helvete finnes, tror jeg det er et eget sted der for de som er ansvarlig for slikt.

De som planlegger Generasjonernes hus i Århus, har helt andre tanker om eldreomsorg. Bygget skal stå ferdig neste år, og skal romme ca. 300 vanlige leiligheter, studentleiligheter og omsorgs- og pleiehjemsleiligheter. Ideen om å blande ulike brukergrupper virker umiddelbart tiltalende, og burde prøves ut også her i landet. I et slikt miljø tror jeg ikke det ville bli servert fiskeboller til noen på julaften.

Forhåpentlig tar det noen år før jeg blir kunde hos hjemmesykepleien. Jeg ser ikke for meg noen lykkelig tilværelse på sykehjem, og vil helst bo hjemme. Her er huset til en viss grad forberedt for min alderdom (alle nødvendige funksjoner på ett gulv, ingen terskler m.m.m.),  og jeg er en villig forsøksperson for “velferdsteknologi” som kommunen tilbyr.

Man skal ikke skue hunden på hårene, heter det, og man skal derfor ikke automatisk tro at eldre mennesker er svake og skrøpelige:

Tidligere innlegg om samme tema:
Sykehjem – for beboerne eller for de ansatte? (18.11.2017)
 Sykehjemsplass bare for døende? (03.06.2017)
En verdig alderdom også i Arendal – helst uten partipolitikk (18.02.2017)

(Innlegget ble påbegynt 28.01.2019 og fullført 28.01.2019)
___________________________________________________________________________

Share
Del dette innlegget med andre på Facebook, Twitter, e-post o.l.
Følg denne bloggen

Kommenter dette innlegget

Til innholdsliste for denne utgaven

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Knappen “Publiser kommentar” sender kommentaren til Torgeir, som leser den og eventuelt legger den ut her.
Husk å svare på regnestykket før du klikker på publiser-knappen!
For å stoppe eventuelle automatiske reklamehenvendelser, legger WordPress inn en sperre med et regnestykke som skal besvares med et tall. Forhåpentlig er ikke det engelske regnestykket for vanskelig! Har du problemer, så bruk e-post: ttt(krøllalfa)skoletjenesten.no