Følg denne bloggen

Det er gratis og annonsefritt å abonnere på denne bloggen, og det er lett å avslutte abonnementet.

Abonnentene får melding hver fredag ettermiddag/kveld om innholdet i ukens blogg.

For å bli abonnent: Klikk på epost-bildet nedenfor og send e-posten som da skal komme opp. Du får en bekreftelse i løpet av et par dager.

Klikk på bildet over, så åpnes en e-post med standard avsenderadresse i det gule feltet. Den ukentlige meldingen om Torgeirs Tanker om Tilværelsen sendes til denne adressen.
Share