Torgeirs Tanker om Tilværelsen
Nr. 9, årgang 6

  • Hovedinnleggene sist:
   Lyd «på boks»
   Flaggdag for kong Harald søndag
  • Munchx er her, gå og se!
   __________________________________________________________________________________
   Vil du følge denne bloggen? Registrer deg i spalten til venstre, så mottar du hver fredag melding om innholdet i ukens blogg.
   Share
   Det er hyggelig om du forteller andre om denne bloggen!
   Klikk på merket ovenfor og velg Facebook, Twitter, e-post m.m.m.
   Dette er 223. gang en ny utgave av Torgeirs Tanker om Tilværelsen blir publisert.

.

Musikalsk tiger

For 104  år siden i dag ble det som sies å være verdens første jazz-plate innspilt. Det var Tiger Rag med «The Original Dixieland Jazzband», en innspilling jeg fant kopi av på YouTube.

Min LP fra 1973 med Strindens Promenade Orchester: Vinylplaten, det hvite beskyttelsesomslaget og plateomslaget formet som en bærepose.

Tiger Rag finnes også i min platesamling, men ikke egentlig som jazz. Innspillingen er med Strindens Promenade Orchester, og den er utgitt av Studentersamfundet i Trondhjem på 1970-tallet en gang. Da jeg kjøpte den, falt jeg for plateomslaget (det heter visst cover nå), formet som en bærepose med avmerking for «bære-hull» med teksten «klipp her … og bær». Senere viste det seg at hele LPen er en samling morsomheter, mange med et teknisk tilsnitt, som det sømmet seg det som den gang het Norges Tekniske Høyskole (Høgskole fra 1980). En av morsomhetene er overgangen fra platens side 1 til side 2. Siste spor på førstesiden er palomen 1, som slutter midt i et refreng; så må man snu platen for å høre fortsettelsen i palomen2, som er første spor på annensiden, Siste spor på platen er laget med «hakk i plata» slik at stiften hopper tilbake og platen på en måte aldri slutter.

Det er visst en konkurranse mellom studentorkestre om hvem som kan spille Tiger Rag på kortest tid. Dette er omtalt på slutten av en lang nettartikkel på svensk om Tiger Rag. Legg også merke til innspurten i innspillingen nedenfor med Strindens Promenade Orchester fra 2018.

Orkesteret som spilte Tiger Rag i 1917, hadde dixieland i navnet. Det er en jazz-stil som på norsk ofte kalles «gladjazz», en merkelig betegnelse som kanskje kommer av at tempoet kan være nokså raskt. Når Royal Garden jazzband spiller Royal Garden Blues som avxlutningnummer, er det etter min mening ikke en «gladlåt», uansett tempo. Royal Gardens besetning i 2012 er for øvrig den samme som hos «The Original Dixieland Jazzband» 95 år tidligere, men TODJ hadde ikke  kontrabass. Og Royal Garden holder tradisjonell stil, med felles introduksjon av melodien først, deretter solo for hvert av instrumentene (også bass og slagverk!) og en felles avslutning.

(Innlegget ble påbegynt 25.02.2021 og fullført 26.02.2021)
___________________________________________________________________________

Share
Del dette innlegget med andre på Facebook, Twitter, e-post o.l.
Følg denne bloggen

Kommenter dette innlegget

Til innholdsliste for denne utgaven

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Knappen “Publiser kommentar” sender kommentaren til Torgeir, som leser den og eventuelt legger den ut her.
Husk å svare på regnestykket før du klikker på publiser-knappen!
For å stoppe eventuelle automatiske reklamehenvendelser, legger WordPress inn en sperre med et regnestykke som skal besvares med et tall. Forhåpentlig er ikke det engelske regnestykket for vanskelig! Har du problemer, så bruk e-post: ttt(krøllalfa)skoletjenesten.no

Uønsket debattant

Biting – kategorien som dette innlegget er merket med – står oppført som et av synonymene til detalj i Synonymordboka.no. Jeg har valgt ordet  fordi det også kan være substantivering av verbet å bite. Begge betydninger kan være aktuelle for det som her skrives.
___________________________________________________________________________

I NRK-programmet Debatten for noen uker siden var Resetts redaktør, Helge Lurås, invitert som debatt-deltaker med Mimir Kristjánsson som motdebattant. Det vakte reaksjoner — ikke at Kristiánsson var invitert, men at Lurås var! Kristiánsson observerte jeg første gang som debattdeltaker med en twittermelding han la ut etter at en trykksak han hadde utgitt, fikk motbør i pressen. Meldingen (tidligere er omtalt her i bloggen), som Kristiánsson skrev da han var 24 år gammel, er for grov til at jeg vil gjengi den her, men andre har gjort det.

Kringkastingsrådet diskuterte for et par uker siden det «problemet» at Lurås(!) var invitert til Debatten, og kom til en fornuftig konklusjon – tror jeg. For det skrives ikke referat fra møtene lenger; den som vil vite hva som har foregått i Kringkastingsrådets møter, må se opptak på NRKs nettsider fra møtene. Noen saksliste finner jeg heller ikke, så det var flaks at saken jeg var interessert i, kom først, slik at jeg slapp å klikke meg gjennom opptaket for å finne den.

Så vidt jeg forsto, ble det ikke gjort noe vedtak i saken. Det synes jeg understreker hvor liten betydning Kringkastingsrådet har, noe som gjenspeiler seg i at NRKs egne medarbeidere tydeligvis ikke tar hensyn til Rådets synspunkter, som vi så i «Israel-vaksine»-saken nylig. Den kom halvannet år etter en tilsvarende sak som var oppe i Kringkastingsrådet, der det aktuelle programmet fikk kritikk for antisemittiske holdninger.

(Innlegget ble påbegynt 15.02.2021 og fullført 22.02.2021)
___________________________________________________________________________

Share
Del dette innlegget med andre på Facebook, Twitter, e-post o.l.
Følg denne bloggen

Kommenter dette innlegget

Til innholdsliste for denne utgaven

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Knappen “Publiser kommentar” sender kommentaren til Torgeir, som leser den og eventuelt legger den ut her.
Husk å svare på regnestykket før du klikker på publiser-knappen!
For å stoppe eventuelle automatiske reklamehenvendelser, legger WordPress inn en sperre med et regnestykke som skal besvares med et tall. Forhåpentlig er ikke det engelske regnestykket for vanskelig! Har du problemer, så bruk e-post: ttt(krøllalfa)skoletjenesten.no

Virtuell virkelighet 6/21

Denne spalten het tidligere Alternative fakta, som fortsatt er kategori-betegnelsen. I Alternative fakta lå vekten ofte mer på det alternative enn på fakta. Her i Virtuell virkelighet kan vekten  ligge mer på det virtuelle enn på virkeligheten.

Navneskiftet ble forklart i siste utgave av Alternative fakta 15. januar 2021.
___________________________________________________________________________

Vv1: Jungelord. Veien til helvete er brolagt med gode korsetter, eller?

֎֎֎

Vv2: Skirenn. Det pågår en serie skirenn med internasjonal deltakelse i … Ubeschtorf, om man skal bruke tysk skrivemåte for den uttalen NRKs Dagsrevyen høres ut til å ha valgt:

Stedet der skirennene finner sted, heter Oberstdorf, og uttales (med norsk «lydskrift») åberstdårf – og da skal alle konsonantene i midten av ordet være med. Tysk som obligatorisk tredjespråk i norsk skole ble som kjent avviklet på 1960-tallet, og man kan vel ikke vente at Dagsrevyens redaksjon skal beherske flere språk enn engelsk (og kanskje litt norsk?).

֎֎֎

Resett 23. februar 2021. Klikk for å lese.

Vv3: Roing. Ifølge Resett har pararoeren Birgit Skarstein satt verdensrekord i innendørs roing. Min sportsinteresse er ikke stor, heller ikke når det gjelder paraidrett (der er jeg bare imponert), men som språknerd og småbåtreder lurer jeg på dette med innendørs roing. Kan det skje trygt, uten fare for vannskader?

֎֎֎

Budstikka 22. februar 2021. Klikk for å se stort bilde med leselig tekst.

Vv4: Tunnel. Et av de mest leste innleggene her i bloggen er Det er en tunnel i din fremtid fra januar 2019. Der presenteres ideen som lanseres av politikerne på bildet til høyre. Den ble også presentert for Planutvalget i Bærum kommune noen uker senere (gå til slutten av presentasjonen nedenfor, ca. 17 minutter fra start), og der var minst én av de Budstikka-avbildede til stede. Det er hyggelig at kommunepolitiker-eliten tar opp ideer fra folkedypet, nå gjenstår bare at det får praktiske konsekvenser.

֎֎֎

Vv5: Valgutspill. Et av tiltakene Miljøpartiet de grunne (MDG) vil innføre for å bedre miljøet i Oslo, er som kjent å la være å bygge en ny, mer miljøvennlig E18 vestover, eller – mer konkret og resultatorientert uttrykt – å drukne flest mulig bæringer som har veien som nabo, i støv og støy. Selv med dette miljøriktige(?) synspunktet stiller ikke Lan Marie Nguyen Berg som stortingskandidat i Akershus valgdistrikt, men i Oslo. Oppslag fra Resett 22. og 24. februar (nedenfor) belyser hennes valgkamputspill der (klikk for å lese):

 

   ֎֎֎

Vv6: Jordfast. NRK Dagsrevyen hadde nylig dette hovedoppslaget: «(Amerikanske) bombefly på norsk jord». Så lenge flyene står på bakken, kan de neppe gjøre særlig skade, men SV er selvsagt imot flyenes nærvær (det står i partiprogrammet, tror jeg,  at partiet skal være imot alt amerikansk). Documents kommentar til saken supplerer orienteringen som professor Tormod Heier ved Forsvarets høgskole ga i Dagsrevyen.

֎֎֎

Budstikka 18. februar 2021.

Vv7: Arrest. Da Asker og Bærum politikammer og Oslo politikammer ble slått sammen, ble den tradisjonsrike arresten i Sandvika nedlagt. Det ville opplagt være en fordel å gjenåpne den, særlig for oss som bor i gangavstand.

֎֎֎

 
Document 13. og 14. februar 2021. Klikk for å lese.

֎֎֎

Vv8: Kaldt. Som kandidat til å bli USAs 51. stat er vi her til lands vel orientert om kulden som nylig slo til i Texas. Document-overskriftene ovenfor nevner et par andre steder med tilsvarende problemer (utfordringer?). Hva var nå det slagordet under skole-«streiken» i fjor? «Erna koker kloden» var det visst?

(Innlegget ble påbegynt 25.02.2021 og fullført 26.02.2021)
___________________________________________________________________________

Share
Del dette innlegget med andre på Facebook, Twitter, e-post o.l.
Følg denne bloggen

Kommenter dette innlegget

Til innholdsliste for denne utgaven

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Knappen “Publiser kommentar” sender kommentaren til Torgeir, som leser den og eventuelt legger den ut her.
Husk å svare på regnestykket før du klikker på publiser-knappen!
For å stoppe eventuelle automatiske reklamehenvendelser, legger WordPress inn en sperre med et regnestykke som skal besvares med et tall. Forhåpentlig er ikke det engelske regnestykket for vanskelig! Har du problemer, så bruk e-post: ttt(krøllalfa)skoletjenesten.no

Tilbakeblikk 26.02.2021

Postene under denne overskriften er utfyllende stoff til tidligere innlegg i bloggen.
___________________________________________________________________________

Bolighaier (02.10.2020)
Nyheten nylig om en familie som ble kastet ut av Tøyen-leiligheten de leide av Oslo kommune, verserte i flere medier. Saken har kanskje flere sider enn de som har fått størst oppmerksomhet, og Resett supplerer med artiklene Jama-saken viser at pressen nok en gang svikter – Kaster seg ukritisk over offerhistorier og Ikke flertall for å oppheve utkastelse av familien Jama i Oslo.

(Innlegget ble påbegynt 26.02.2021 og fullført 26.02.2021)
___________________________________________________________________________

Share
Del dette innlegget med andre på Facebook, Twitter, e-post o.l.
Følg denne bloggen

Kommenter dette innlegget

Til innholdsliste for denne utgaven

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Knappen “Publiser kommentar” sender kommentaren til Torgeir, som leser den og eventuelt legger den ut her.
Husk å svare på regnestykket før du klikker på publiser-knappen!
For å stoppe eventuelle automatiske reklamehenvendelser, legger WordPress inn en sperre med et regnestykke som skal besvares med et tall. Forhåpentlig er ikke det engelske regnestykket for vanskelig! Har du problemer, så bruk e-post: ttt(krøllalfa)skoletjenesten.no

Torgeirs Tanker om Tilværelsen
Nr. 8, årgang 6

 • Lyd «på boks»
  Årsdag for Edison-patent på fonografen. Mine platemedier.
 • Flaggdag for kong Harald søndag
  Et samlende statsoverhode i 30 år. Kongeskipet NORGE sjøsatt dagen etter at (den gang) prins Harald ble født.
 • Munchx er her, gå og se!
  Tredelt utstilling: Emotions / Trerelieffer / Furuhelvete. Tre gode grunner til å besøke Munchx. Forslag til sightseeing til fots langs Gamle Drammensvei.
 • Virtuell virkelighet 5/21
  Champagne ֎֎ Dame? ֎֎ Utslipp ֎֎ Valgår ֎֎ Ny-ord ֎֎ Vinterferie ֎֎ Maske
 • Tilbakeblikk19.02.2021
  NRK og Satiriks-trioen «Norske Grønnsaker» spiller jødescrabble (02.08.2019)
  • Hovedinnleggene sist:
   Navnedag for Randi
   Upubliserte kommentarer til bloggen
   __________________________________________________________________________________
   Vil du følge denne bloggen? Registrer deg i spalten til venstre, så mottar du hver fredag melding om innholdet i ukens blogg.
   Share
   Det er hyggelig om du forteller andre om denne bloggen!
   Klikk på merket ovenfor og velg Facebook, Twitter, e-post m.m.m.
   Dette er 222. gang en ny utgave av Torgeirs Tanker om Tilværelsen blir publisert.

.

Share

Lyd «på boks»

Stereoanlegg med platespiller, forsterkerr og høyttalere.

For en stund siden hørte jeg om en gymnaslærer som hadde invitert en av sine klasser hjem til seg. Da de var kommet, skulle hun ordne noe på kjøkkenet, og sa, med et blikk på platespilleren og LP’ene i bokreolen: «Dere kan jo sette på en plate i mellomtiden.» Da hun kom tilbake fra kjøkkenet, viste det seg at elevene ikke visste hvordan de skulle løse oppdraget. Deres kompetanse på området musikk-avspillere begrenset seg til avspilling av lydfiler.

I dag er det 143 år siden Thomas Alva Edison tok patent på fonografen (144 år siden ifølge Store norske leksikon, men jeg holder meg til nettstedet This day in history), grammofonens forgjenger  og det første utstyret som kunne «lagre» lyd for senere avspilling. Fonografen brukte en rull til inn- og avspilling. Nedenfor er en demonstrasjon av fonografen, der den også settes inn i en lydhistorisk sammenheng.

Rullen ble senere erstattet av en plate, som var det rådende mediet gjennom hele 1900-tallet. Da jeg vokste opp på 1950-tallet, besto mine foreldres platesamling av 78-plater, for det meste populærmusikk fra 1940-tallet, og «musikkanlegget» var en sveivegrammofon. Men alle klassekameratene mine hadde platespiller og  plater med musikk de hadde hørt på Radio Luxembourg (Wikipedias valg av kart til artikkelen om Radio Luxembourg kan tyde på at den er skrevet av en som aldri selv opplevde radiostasjonen).

Da familien anskaffet en platespiller («allerede» da jeg gikk på realskolen), kjøpte også jeg 45-plater og 33-plater. Det var en stereospiller, men vi hadde ikke stereoanlegg, så jeg prøvde meg frem med to radioer som forsterkere for å få stereo-effekt.

Grammofonplatene ble avløst av kompaktplater (CD – fra engelsk compact disc), et medium jeg aldri ble helt fortrolig med, fordi det tok mange år før jeg anskaffet en CD-spiller. Derfor har jeg ingen CD-samling å snakke om, men en velspilt samling LP-er og – ikke minst – utstyr å spille dem på. Jeg kan til og med digitalisere avspillingen slik at den kan brukes her i bloggen. Tro om Edison så den muligheten da han tok patent på fonografen?

Sveivegrammofonen fra 1950-tallet og forskjellig annet avspillingsutstyr fra forrige århundre blir nok tema i en senere blogg. Det tar litt tid, for jeg vil gjerne vise bruken i levende bilder med lyd.

(Innlegget ble påbegynt 16.02.2021 og fullført 16.02.2021)
___________________________________________________________________________

Share
Del dette innlegget med andre på Facebook, Twitter, e-post o.l.
Følg denne bloggen

Kommenter dette innlegget

Til innholdsliste for denne utgaven

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Knappen “Publiser kommentar” sender kommentaren til Torgeir, som leser den og eventuelt legger den ut her.
Husk å svare på regnestykket før du klikker på publiser-knappen!
For å stoppe eventuelle automatiske reklamehenvendelser, legger WordPress inn en sperre med et regnestykke som skal besvares med et tall. Forhåpentlig er ikke det engelske regnestykket for vanskelig! Har du problemer, så bruk e-post: ttt(krøllalfa)skoletjenesten.no

Flaggdag for kong Harald søndag

Søndag er det offentlig flaggdag i anledning av HM kong Haralds fødselsdag (han blir 84). Siden flagget skal opp kl. 09.00, må jeg stå opp tidligere enn jeg pleier på en søndag, men det har kong Harald fortjent.

 
Bilder av HM kong Harald. T.v.: Offisielt bilde. T.h.: Kongen på jobb (januar 1992, etter nyttårsorkanen).

I 30 år har kong Harald har vært et samlende statsoverhode, det tror jeg også de som er motstandere av monarkiet, er enig i. I den samme perioden har andre land, f. eks. USA og Frankrike, skiftet statsoverhode flere ganger, og langt fra alle disse har vært like samlende som vår konge, noe som trolig kommer av dels svært personorienterte valgkamper med få års mellomrom. Fortsatt innestår jeg for overskriften Et fleksibelt og livskraftig monarki fra august 2018.

Når kong Harald – og senere i år (4. juli) dronning Sonja – fyller år, nevner man sjelden at kongeskipet NORGE ble sjøsatt samme år som de er født. Nå har jeg nevnt det, og jeg har skrevet om det i et tidligere blogginnlegg.

Kongeskipet NORGE, ex PHILANTE, sjøsatt 22 februar 1937.

(Innlegget ble påbegynt 16.02.2021 og fullført 16.02.2021)
___________________________________________________________________________

Share
Del dette innlegget med andre på Facebook, Twitter, e-post o.l.
Følg denne bloggen

Kommenter dette innlegget

Til innholdsliste for denne utgaven

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Knappen “Publiser kommentar” sender kommentaren til Torgeir, som leser den og eventuelt legger den ut her.
Husk å svare på regnestykket før du klikker på publiser-knappen!
For å stoppe eventuelle automatiske reklamehenvendelser, legger WordPress inn en sperre med et regnestykke som skal besvares med et tall. Forhåpentlig er ikke det engelske regnestykket for vanskelig! Har du problemer, så bruk e-post: ttt(krøllalfa)skoletjenesten.no

Munchx er her, gå og se!

På en av naboeiendommene (den eneste med eldre bebyggelse enn her på Langset) åpnet i går den tredelte utstillingen Emotions / Trerelieffer / Furuhelvete. Utstillingsstedet (dette er noe mer enn et galleri!) kaller seg Munchx, og er ikke corona-stengt, men les på  nettsiden deres om besøksregulering (norsk tekst nedenfor den engelske). Det er minst tre gode grunner til at de som bor i rimelig reiseavstand bør besøke Munchx:

Besøk Munchx for å se utstillingen
Smakebiter fra utstillingen er å finne på Munchx nettsider, men tredimensjonal kunst er vanskelig å oppleve på en todimensjonal skjerm. Henriette Roka-Aardals bilder oppleves også best i naturlig format. I tilknytning til utstillingslokalene ligger Hilde Bomans «blomsterstudio», der hun er til stede på dagtid særlig på torsdager – et sted for den som ser etter blomsterpryd som gave til seg selv eller til andre.

Besøk Munchx for å se utstillingsstedet
Villa Fredheim, der Munchx holder til, er en severdighet i seg selv. Som navnet sier, var det opprinnelig en villa (bolig for én familie, formodentlig med tjenestefolk), bygd av en prest som hadde giftet seg til penger… Utstillingen som åpnet i går er den første under Munchx-«paraplyen», men den tredje i løpet av de siste få årene på Fredheim, der hagen ble brukt som utstillingslokale for et par år siden. Når «gallerist» Christine Munch er til stede, kan hun fortelle mye om stedet.

Besøk Munchx for å  bli kjent i området Blommenholm – Sandvika

Fra Blommenholm stasjon til Sandvika langs Gamle Drammensvei.

Med utgangspunkt i Blommenholm stasjon kan en fottur til Sandvika  med pause på Fredheim/Munchx anbefales . Kartet til høyre kan åpnes i Google Maps  og derfra lastes ned til en «smart»-telefon. Tallene på kartet viser til punktene nedenfor, som er min guide for turen (med noen lenker til utfyllende stoff om lokalhistorie her i bloggen):
1.
Gamle Drammensvei i Bærum (en del av Den drammenske Kongevei) tar av fra Professor Kohts vei like ved Lysaker skole, og går sammenhengende derfra helt til Sandvika, unntatt akkurat her, hvor veien brytes av togsporet. Da jernbanelinjen var ny i 1872, krysset nok veien i plan (det var smalsporet bane og toget gikk ikke så fort), senere kom underkjørselen i Blommenholmveien like nedenfor.
2.
Her krysser Gamle Drammensvei Homans vei, som har navn etter Christian Horrebow Homan (1867–1933), eier av Blommenholm gård fra 1903. Han var sønn av Henrik Homan, som sammen med sin bror ga navn til Homansbyen i Kristiania/Oslo (området mellom Pilestredet/Uranienborgveien/Underhagsveien/Grønnegata). Da Blommenholm fikk jernbanestasjon i 1910, ble området et attraktivt sted å bosette seg, og Christian Homan utparsellerte tomter fra Blommenholm gårds grunn.
Homans vei går i en stor bue, og treffer igjen Gamle Drammensvei ved nr. 6 på kartet. Før Stasjonsveien ble utvidet til nåværende bredde, møttes Stasjonsveien, Blommenholmveien og Gamle Drammensvei i et kryss der det sto to store bjerketrær, og som ble kalt Blommenholmtorvet.
3.
Her krysser Gamle Drammensvei Sjøveien, som opprinnelig (før Blommenholmkrysset på E-18 ble bygd) fortsatte helt ned til sjøen og Blommenholm båtforening, som ble kalt Homan.
4.
Den lange bakken ble kalt Bentzebakken etter Louis Bentzen, som kjøpte eiendommen på venstre side av bakken (oppover) i 1904. Han ble senere formann i Blommenholm Vel.
5.
Den gule villaen ved toppen av Bentzebakken (med morsomme steinfigurer innenfor porten) sies å være et av de eldste husene på Blommenholm. På motsatt side av Gamle Drammensvei, helt ned skrenten og omtrent ved rundkjøringen, lå villaen som komponisten Ole Olsen bodde i på slutten av 1800-tallet. Huset ble revet da motorveien ved Sandviksbukta ble bygd.
6.
Her møter vi igjen Homans vei. Veistykket fra dette krysset opp til krysset der Anthon Walles vei tar av, het tidligere Presteveien etter presten som bodde på Fredheim, og som brukte denne veien når han skulle til Haslum kirke (port fra prestens vognskjul er markert på Fredheims uthus mot Gamle Drammensvei).
Munchx holder til i Villa Fredheim ved krysset. Stikk innom!
7.
Kjente arkitekter har tegnet flere av husene her. Se Arkitektur i mitt nærmeste nabolag.
8.
Se De gamle villaene ved Sandviksbukta har navn og “Gamlebyen” i Sandvika – urørt siden ca. 1900. Krigshistorie i SCHWABENLAND – lokal krigshistorie med fjerne forgreninger. Mange bilder fra før 1964 i Drammensveien / E-18 ved Sandviksbukta gjennom 160 år.

De som velger fotturen og vil være uavhengig av bil, kan ta tog til Blommenholm og tog fra Sandvika. Nærmeste bussholdplass ril Munchx/Fredheim er Lakseberget (ca. 250 m unna). Ruter har både tog- og busstider. Ellers skal det være mulig å parkere på gårdsplassen på Fredheim, men spør gjerne før bilen forlates.

(Innlegget ble påbegynt 18.02.2021 og fullført 18.02.2021)
___________________________________________________________________________

Share
Del dette innlegget med andre på Facebook, Twitter, e-post o.l.
Følg denne bloggen

Kommenter dette innlegget

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Knappen “Publiser kommentar” sender kommentaren til Torgeir, som leser den og eventuelt legger den ut her.
Husk å svare på regnestykket før du klikker på publiser-knappen!
For å stoppe eventuelle automatiske reklamehenvendelser, legger WordPress inn en sperre med et regnestykke som skal besvares med et tall. Forhåpentlig er ikke det engelske regnestykket for vanskelig! Har du problemer, så bruk e-post: ttt(krøllalfa)skoletjenesten.no

Virtuell virkelighet 5/21

Denne spalten het tidligere Alternative fakta, som fortsatt er kategori-betegnelsen. I Alternative fakta lå vekten ofte mer på det alternative enn på fakta. Her i Virtuell virkelighet kan vekten  ligge mer på det virtuelle enn på virkeligheten.

Navneskiftet ble forklart i siste utgave av Alternative fakta 15. januar 2021.
___________________________________________________________________________

Vv1: Champagne. Hvis disse nordmennene (av begge kjønn) skal fortsette å vinne skikonurranser, må noen gi dem et kurs i hvordan man håndterer en champagneflaske! Se ellers på klippet ovenfor (fra NRK Sportsrevyen) som et hjertesukk etter blogginnlegget Champagne fra desember 2016.

֎֎֎

Vv2: Dame? BBC Sounds er den britiske kringkastingskanalens nettspiller for radioprogrammer. Med det navnet kan man jo ta det litt piano når det gjelder bilder. Men at mannen på bildet ovenfor  heter Elizabeth, tviler jeg på.

֎֎֎

             

Vv3: Utslipp. De to Resett-lenkene ovenfor observerte jeg med få sekunders mellomrom. Så vidt jeg vet (mine geografikunnskaper er begrensede), ligger vulkanen Etna i EU, så det er ikke rart regjeringen reagerer mot utslippene derfra og synes slik oppførsel er uakseptabel.

֎֎֎

Vv4: Valgår. MDG (Miljøpartiet De Gale) gjør det ikke så bra på meningsmålingene til tross for sjarmoffensiv fra Lan Marie Nguyen Berg overfor bileierne i Oslo. Document refererer og kommenterer en meningsmåling som har stått i Nettavisen, og oppgir til slutt at feilmarginen er 1,2-3,3 prosentpoeng. Slike opplysninger burde stå først. Da har man bedre grunnlag for å vurdere Venstres og Demokratenes «like store» oppslutning på 2, 7 prosent.

֎֎֎

Vv5: Ny-ord. Overskriften ovenfor forteller hva Språkrådet vil fjerne, men ikke hva det vil sette inn i stedet for det som fjernes. Hva med kryptoamerikaner?

֎֎֎

Lenke i Resett 17. februar2021.

Vv6: Vinterferie. Med en viss bekymring har jeg sett naboen dra av gårde på vinterferie – med ski på taket! Enda en som ikke følger anbefalingene (Garborgs) om fysisk aktivitet.

 

֎֎֎

Det heter ansiktsmaske!

Vv7: Maske. Når en språknerd som jeg får en melding som den på plakaten til høyre, faller det helt naturlig å spørre om det er i orden at masken også dekker nesen. Det heter ansiktsmaske!

(Innlegget ble påbegynt 19.02.2021 og fullført 19.02.2021)
___________________________________________________________________________

Share
Del dette innlegget med andre på Facebook, Twitter, e-post o.l.
Følg denne bloggen

Kommenter dette innlegget

Til innholdsliste for denne utgaven

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Knappen “Publiser kommentar” sender kommentaren til Torgeir, som leser den og eventuelt legger den ut her.
Husk å svare på regnestykket før du klikker på publiser-knappen!
For å stoppe eventuelle automatiske reklamehenvendelser, legger WordPress inn en sperre med et regnestykke som skal besvares med et tall. Forhåpentlig er ikke det engelske regnestykket for vanskelig! Har du problemer, så bruk e-post: ttt(krøllalfa)skoletjenesten.no