Torgeirs Tanker om Tilværelsen
Nr. 28, årgang 4

 • Stemmerett og valg
  117 år siden Australie innførte allmenn stemmerett også for kvinner. Langvarige begrensninger i norsk “allmenn” xtemmererett. Stemmerettsalder eller kvalifikasjonskrav for stemmerett?
 • Gutteklubben Grei og Jenteklubben Juks
  Direktører som “trekker seg”, men beholder ansettelsesforhold og lønn, eller som gir godt betalte oppdrag til venner.
 • Ukens biting: Dommere med vett og vurderingsevne
  Annerledes dømming kan av og til være riktig.
 • Alternative fakta 28/19
  Fornøyd politi <¤> Kroppspress <¤> Halal-slakting <¤> Flyktninger i sjøen <¤> Engelskjåleri <¤> Flaggdag
 • Tilbakeblikk 12.07.2019
  Bikini, burkini og mora til Elvis (05.07.2019) <¤> Hijab i flere fasonger (05.07.2019) <¤> Ukens biting: Kadetten setter Sandvika på kartet med rus, søppel og narkotikapågripelser (05.07.2019)

Menyen ovenfor ligger også på Twitter (@torgeirstanker).

Hovedinnleggene sist:
Bikini, burkini og mora til Elvis
Hijab i flere fasonger
Ukens biting:Kadetten setter Sandvika på kartet med rus, søppel og narkotikapågripelser

 

Mest lest siste måned:
Hijab i flere fasonger
Det er en tunnel i din fremtid
“Gammal man gör så gott han kan”

___________________________________ _____________________________________

Vil du følge denne bloggen? Registrer deg i spalten til venstre, så mottar du hver fredag melding om innholdet i ukens blogg.

Share

Det er hyggelig om du forteller andre om denne bloggen!
Klikk på merket ovenfor og velg Facebook, Twitter, e-post m.m.m.

Dette er 139. gang en ny utgave av Torgeirs Tanker om Tilværelsen blir publisert.

Stemmerett og valg

For 117 år siden i dag innførte Australia allmenn stemmerett  også for kvinner. Det var ni år etter New Zealand og fire år før Finland. Ingen av de tre var selvstendige land da ordningen ble innført, derfor kan Norge med vanlig, kledelig beskjedenhet utpeke seg som det første landet i verden som innførte allmenn stemmerett.

Når man undersøker nærmere, viser det seg at den norske “allmenne” stemmeretten hadde visse begrensninger, ettersom de som mottok understøttelse fra fattigvesenet, ikke fikk stemme. Denne bestemmelsen ble fjernet i 1919, men først i 1953 forsvant de siste begrensningene av stemmeretten i Norge, I dag omfatter stemmeretten alle borgere som har fylt 18 år, og den kan bare fjernes ved dom på individuelt grunnlag.

Aftenpostens aftennummer tirsdag 26.09.1967 hadde valgresultater fra hele landet. Klikk på forsiden for å lese hele avisen.

Mitt første valg var kommunestyrevalget i 1967,  Stemmerettsalderen var 21 år, og det var et rent kommunestyrevalg; fylkestinget ble valgt av kommunestyret. Senere samme år ble stemmerettsalderen senket til 20 år, og siden 1978 har den vært 18 år. Skal det gjøres flere endringer i stemmeretten, bør det etter min mening ikke gjelde alder, men kvalifikasjoner. Det kunne f. eks. innføres en kunnskapsprøve om sentrale forhold knyttet til landets styre og stell som kvalifikasjonskrav. Da kunne stemmeretten egentlig være  uavhengig av alder. Men en slik prøve ville også innebære at en del av de som i dag har stemmerett på grunnlag av alder, ikke ville være kvalifisert.

Stemmeretten betyr retten til å avgi én stemme ved valget. Det er ikke nødvendigvis den beste og mest rettferdige ordningen. I forbindelse med årets kommune- og fylkestingsvalg har Norsk Hyttelag foreslått at hytteeiere skal kunne velge om de vil bruke sin stemme i bosteds- eller hyttekommunen. Det er også mulig å tenke seg at man kan stemme i begge kommuner med en stemmeandel basert på årlig botid i hver kommune. På samme måte er det mulig å gi hver velger flere stemmer som kan fordeles mellom partiene. Nå er det i siste instans personer som blir valgt, og med dagens ordning kan velgerne gi ekstrastemmer til enkeltkandidater. Tidligere kunne man også stryke kandidater.

Årets  kommune- og fylkestingsvalg foregår mandag 9. september. Før den tid skal vi ha et utall av meningsmålinger, men stol ikke på dem. Det er først når denne bloggens lojale lesere har fått mine valgråd, at valgresultatet med sikkerhet kan forutsies.

(Innlegget ble påbegynt 10.07.2019 og fullført 10.07.2019)
___________________________________________________________________________

Share
Del dette innlegget med andre på Facebook, Twitter, e-post o.l.
Følg denne bloggen

Kommenter dette innlegget

Til innholdsliste for denne utgaven

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Knappen “Publiser kommentar” sender kommentaren til Torgeir, som leser den og eventuelt legger den ut her.
Husk å svare på regnestykket før du klikker på publiser-knappen!
For å stoppe eventuelle automatiske reklamehenvendelser, legger WordPress inn en sperre med et regnestykke som skal besvares med et tall. Forhåpentlig er ikke det engelske regnestykket for vanskelig! Har du problemer, så bruk e-post: ttt(krøllalfa)skoletjenesten.no

Gutteklubben Grei og Jenteklubben Juks

Harald Gjein, avgått direktør i Mattilsynet. Beholder millionlønn.

For et par måneder siden var det uro rundt Mattilsynet i Rogaland. VGs beskrivelse av tilsynets fremgangsmåte kunne like gjerne vært hentet fra en omtale av italiensk mafia, men det gjelder altså trauste (?) rogalendinger. Som øverste ansvarlig for etaten trakk direktør Harald Gjein seg fra sin stilling. Til Hegnar.no sa han: “Dette er en tung avgjørelse å ta, men for meg er det viktigste at tilliten til Mattilsynet gjenreises.” Han må altså ut på arbeidsmarkedet for å få seg ny jobb, tenker de som er vant med vanlige arbeidsforhold. Men slik er det ikke. Den “stakkers” mannen som har måttet ta “en tung avgjørelse”, innvilges permisjon med full lønn (nærmere halvannen million kroner) til det er “avklart hvilken annen passende stilling du vil få tilbud om og betingelsene knyttet til denne”.

Bjørn Erikstein, avgått direktør ved Oslo Universitetssykehus. Beholder millionlønn.

Det har også vært uro rundt Oslo universitetssykehus. Her gjaldt det Oslos fremtidige sykehusstruktur. Da avgjørelsen var tatt om å nedlegge Ullevål sykehus, uttrykte mange ansatte mistillit til direktør Bjørn Erikstein, og han trakk seg fra stillingen. Eller … han skal gå over i ny stilling som spesialrådgiver. Og han får ikke beholde lønnen sin, den blir redusert med ca. 500.000 kroner slik at han bare får 1,7 millioner i årslønn. Nå ble det ikke slik likevel. Etter en ny runde får Erikstein en sluttpakke som inneholder lønn i et år (formodentlig den opprinnelige direktørlønnen på 2,2 millioner kroner) uten arbeidsplikt.

Per Morten Johansen, avgått direktør i Omsorgsbygg. Beholder millionlønn.

I begge de sakene som er nevnt, har direktøren trukket seg på bakgrunn av interne forhold han ikke har hatt direkte kontroll over. Per Morten Johansen, derimot, måtte gå av som direktør for den kommunale etaten Omsorgsbygg i Oslo på grunn av egne feilgrep. Broren hans , Raymond Johansen, er byrådsleder i Oslo og derfor ikke klar for jobb i Per Mortens etat. Men det var både Per Mortens datter, svigersønn og en jaktkamerat, som alle fikk jobb i etaten på anbefaling fra direktøren og uten at stillingene ble utlyst. I likhet med de to først nevnte betyr “gå av” i Per Morten Johansens tilfelle at han beholdt ansettelsesforholdet med omtrent samme lønn. Eller var det bare lønnen han beholdt? Et forsøk på å få tak i ham, resulterte i en  interessant artikkel i Ja til bilen i Oslo.

Heidi Sørensen, sittende direktør for Klimaetaten. Bruker millioner.

Hittil har det handlet om mannlige direktører, samlet under sekkebetegnelsen Gutteklubben Grei. Jenteklubben Juks er parallellen på kvinnelig side, og der er Heidi Sørensen et fremtredende medlem. Hun har vært stortingsrepresentant for SV og statssekretær i Miljøverndepartementet. Nå er hun direktør for Oslo kommunes Klimaetat, som ifølge Nettavisen har brukt 30 millioner kroner i løpet av tre år på PR-råd som for en stor del har kommet fra Silje Schei Tveitdal, tidligere partisekretær i SV og venninne av Heidi Sørensen. Sørensen bekrefter dette, men ser ikke selv noe problem i den nære forbindelsen mellom de to. Hun ser heller ikke noe problem i at hun ifølge et notat Minerva har fått tak i, ønsker å bruke etaten til å “posisjonere Oslo by som utstillingsvindu inn mot valget”.  Andreas Slettholm i Aftenposten konstaterer i en kommentar: Ikke all miljø-PR er god PR.

Både Gutteklubben Grei og Jenteklubben Juks er preget av hva jeg vil kalle en “fikse- og triksekultur” som jeg tror det store flertallet av folk oppfatter som usmakelig. Det er ikke mye å gjøre med det, men jeg minnes et amerikansk ordtak jeg har nevnt en gang tidligere her i bloggen: “You can’t polish a turd, you can only smooth it out” (for de som ikke er fortrolig med amerikansk slang: turd tilsvarer vel om trent det norske dritt)

(Innlegget ble påbegynt 09.07.2019 og fullført 10.07.2019)
___________________________________________________________________________

Share
Del dette innlegget med andre på Facebook, Twitter, e-post o.l.
Følg denne bloggen

Kommenter dette innlegget

Til innholdsliste for denne utgaven

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Knappen “Publiser kommentar” sender kommentaren til Torgeir, som leser den og eventuelt legger den ut her.
Husk å svare på regnestykket før du klikker på publiser-knappen!
For å stoppe eventuelle automatiske reklamehenvendelser, legger WordPress inn en sperre med et regnestykke som skal besvares med et tall. Forhåpentlig er ikke det engelske regnestykket for vanskelig! Har du problemer, så bruk e-post: ttt(krøllalfa)skoletjenesten.no

Ukens biting: Dommere med vett og vurderingsevne

Biting står oppført som et av synonymene til detalj i Synonymordboka.no.
Jeg har valgt ordet fordi det også kan være substantivering av verbet å bite.
Begge betydninger kan være aktuelle for det som her omtales.

___________________________________________________________________________

Siden det er sommerferietid, lar jeg andre stå for det meste av skrivingen i ukens biting, som kanskje heller burde hatt overskriften ukens blid-ting.. Det handler om dommere – én fotballdommer, én dommer i det som i 1968 het forhørsretten og én tingrettsdommer i 2016. Å dømme er noe vi alle gjør i smått eller stort. Kanskje kan disse tre dommerne inspirere til en smule ettertanke når – og helst før – vi dømmer? Klikk på tekstene nedenfor og les.

     

(Innlegget ble påbegynt 03.07.2019 og fullført 03.07.2019)
___________________________________________________________________________

Share
Del dette innlegget med andre på Facebook, Twitter, e-post o.l.
Følg denne bloggen

Kommenter dette innlegget

Til innholdsliste for denne utgaven

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Knappen “Publiser kommentar” sender kommentaren til Torgeir, som leser den og eventuelt legger den ut her.
Husk å svare på regnestykket før du klikker på publiser-knappen!
For å stoppe eventuelle automatiske reklamehenvendelser, legger WordPress inn en sperre med et regnestykke som skal besvares med et tall. Forhåpentlig er ikke det engelske regnestykket for vanskelig! Har du problemer, så bruk e-post: ttt(krøllalfa)skoletjenesten.no

Alternative fakta 28/19

___________________________________________________________________________

Skermdump fra Facebook-gruppen “Du vet du er fra Bærum når …”. Overskriften ble senere endret.

AF1 – Fornøyd politi: Overskriften  Ukens biting: Kadetten setter Sandvika på kartet med rus, søppel og narkotikapågripelser her i bloggen for en uke siden antyder at jeg ikke var helt fornøyd med det som skjedde. Men politiet var fornøyd, slik Budstikka meldte og Rune Martin Akselsen (Facebookgruppen “Du vet du er fra Bærum …”) observerte at nettavisen meldte. Ellers er det interessant å legge merke til at Kadettens hovedattraksjon fortsatt – i skrivende stund en drøy uke etter arrangementet – sitter i varetekt i Stockholm etter en voldsepisode dagen før han skulle opptrådt. Slik ser han for meg ut til å være en farlig mann, men Kadettens programsjef, Toffen Gunnufsen, vil gjerne ha ham på plakaten neste år.

.

.

oooOOOooo

AF2 – Kroppspress: Birgit Skarstein har skrevet et innlegg på Facebook om kroppspress og har fått mye ros for det. I all beskjedenhet nevner jeg at mitt innlegg Kroppspress sto her i bloggen for litt over to år siden …

oooOOOooo

AF3 – Halal-slakting: “Norske muslimer etterlyser kontrollinstans for
halalkjøtt” er overskriften på en NTB-melding i ResettHalal betyr “tillatt”, og innebærer at slaktingen skal foregå etter strenge regler. Nå midt i grillsesongen vil jeg anbefale halalslaktet gris, et kjøttprodukt som er undervurdert blant norske muslimer.

oooOOOooo

Skjermdump fra Resett 9. juli 2019.

AF4 – Flyktninger i sjøen: De siste årene har det vært skrevet mye om flyktninger som prøver å krysse Middelhavet fra Nord-Afrika. Noen har vært heldige og har blitt plukket opp av en tildels organisert redningstjeneste. Nå ser fenomenet ut til å ha spredt seg til Vestfold. Hva som får folk til å risikere liver for å flykte fra Vestfold, vet jeg ikke. Hva som er så tiltrekkende med Østfold, skjønner jeg ikke.

.

oooOOOooo

Aftenposten 7. juli 2019.

AF5 – Engelskjåleri: Hva foregår inni hodet på folk som velger betegnelsen swarmtroopers team på sin utrykningsenhet for bisvermer? Er det journalistene Marthe Øvergård og Karen Tjernshaugen som er så anglifiserte, eller ligger ansvaret hos Victoria Stemland som er ansvarlig for enheten? På Bybis nettsider finner jeg ikke begrepet,

.

.

.

.

oooOOOooo

AF6 – Flaggdag: Det var nylig ekstraordinær flaggdag på Langset:

(Innlegget ble påbegynt 11.07.2019 og fullført 11.07.2019)
___________________________________________________________________________

Share
Del dette innlegget med andre på Facebook, Twitter, e-post o.l.
Følg denne bloggen

Kommenter dette innlegget

Til innholdsliste for denne utgaven

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Knappen “Publiser kommentar” sender kommentaren til Torgeir, som leser den og eventuelt legger den ut her.
Husk å svare på regnestykket før du klikker på publiser-knappen!
For å stoppe eventuelle automatiske reklamehenvendelser, legger WordPress inn en sperre med et regnestykke som skal besvares med et tall. Forhåpentlig er ikke det engelske regnestykket for vanskelig! Har du problemer, så bruk e-post: ttt(krøllalfa)skoletjenesten.no

Tilbakeblikk 12.07.2019

Postene under denne overskriften er utfyllende stoff til tidligere innlegg i bloggen.
___________________________________________________________________________

Bikini, burkini og mora til Elvis (05.07.2019)
NTB-spalten På denne dag oppgir enda en mulig grunn til at Louis Réard kalte det nye plagget for bikini.

Hijab i flere fasonger (05.07.2019)
“I mine øyne er det særdeles viktig at ikke vi, som mener å være talsmenn for frihet fra religiøs undertrykking, selv blir like autoritære og ensrettede i vårt forhold til innvandreres klesdrakter, kun ut fra vår egen definisjon av hva de symboliserer.” Dette skriver Sverre Avnskog i Resett, og utdyper det i kommentaren Hvem eier egentlig definisjonsmakten for hva en hijab skal symbolisere? I Dagbladet konstaterer Amal Aden sitt syn i overskriften Hijab er ikke et frihetssymbol. I innlegget stilte jeg spørsmål om jeg burde være krenket fordi en av begrunnelsene for å bruke hijab, er at mannen ikke skal bli fristet. Resett-innlegget Kan hijab forstås som en «hatefull ytring» og derfor forbys etter § 185? er vel et resonnement i forlengelsen av den tanken.

Ukens biting: Kadetten setter Sandvika på kartet med rus, søppel og narkotikapågripelser (05.07.2019)
“For det meste har støynivået fra Kadetten denne gangen vært akseptabelt, bortsett fra de siste krampetrekningene litt etter kl. 23 onsdag, da huset vibrerte,” skrev jeg i innlegget. Det viser seg at dette ikke var støy fra Kadetten, men fra noen som fraktet en høyttaler på tralle på Sandviksveien – med musikkanlegg tilkoplet.

(Innlegget ble påbegynt 11.07.2019 og fullført 12.07.2019)
___________________________________________________________________________

Share
Del dette innlegget med andre på Facebook, Twitter, e-post o.l.
Følg denne bloggen

Kommenter dette innlegget

Til innholdsliste for denne utgaven

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Knappen “Publiser kommentar” sender kommentaren til Torgeir, som leser den og eventuelt legger den ut her.
Husk å svare på regnestykket før du klikker på publiser-knappen!
For å stoppe eventuelle automatiske reklamehenvendelser, legger WordPress inn en sperre med et regnestykke som skal besvares med et tall. Forhåpentlig er ikke det engelske regnestykket for vanskelig! Har du problemer, så bruk e-post: ttt(krøllalfa)skoletjenesten.no

Torgeirs Tanker om Tilværelsen
Nr. 27, årgang 4

 • Bikini, burkini og mora til Elvis
  73 år siden bikinien ble lansert, tre dager etter atomprøvesprengningen på Bikini. Fra bikini til burkini. Elvis: “That’s all right, Mama”.
 • Hijab i flere fasonger
  Tap for Merete Hodne også i injuriesaken mot Løgnaslaget. Norsk hijab før Hodne. Kan hijab sammenliknes med skaut? Først med hijab på Stortingets talerstol. Er passfoto med synlige ører krenkende? Blir menn ustyrlige når de ser kvinner uten hijab?
 • Ukens biting:Kadetten setter Sandvika på kartet med rus, søppel og narkotikapågripelser
  Nok en konsert som ifølge presse og publikum skal ses, ikke høres – hvorfor da så høy lyd? Kommunale utgifter trolig i millionklassen.
 • Alternative fakta 27/19
  Bompengetrøbbel <¤> Publikumssvikt <¤> Fellesferie <¤> Radiorobot <¤> Prisrobot <¤> Kommunebudsjett 1919 <¤> Ute på vift
 • Tilbakeblikk 05.07.2019
  NRK forteller “sannheten” om norsk grisehold (28.06.2018) <¤> Plagsom ufølsomhet fra myndighetenes side (14.06.2018)

Menyen ovenfor ligger også på Twitter (@torgeirstanker).

Hovedinnleggene sist:
“Gammal man gör så gott han kan”
NRK forteller “sannheten” om norsk grisehold
Ukens biting: Språkteigen går på tomgang

 

Mest lest siste måned:
Det er en tunnel i din fremtid
“Gammal man gör så gott han kan”
Mye å flagge for

___________________________________ _____________________________________

Vil du følge denne bloggen? Registrer deg i spalten til venstre, så mottar du hver fredag melding om innholdet i ukens blogg.

Share

Det er 7hyggelig om du forteller andre om denne bloggen!
Klikk på merket ovenfor og velg Facebook, Twitter, e-post m.m.m.

Dette er 138. gang en ny utgave av Torgeirs Tanker om Tilværelsen blir publisert.

Share

Bikini, burkini og mora til Elvis

Bikini-atollen er en del av Marshall-øyene i Stillehavet. Klikk på kartet for å se det i fullskjerm i eget vindu.

I dag for 73 år siden ble begrepet bikini brukt for første gang om klesplagg av den franske moteskaperen Louis Réard. Navnet Bikini var høyaktuelt etter at  den første prøve-sprengningen av en atombombe etter 2. verdenskrig hadde skjedd bare få dager tidligere, 1. juli 1946. En 23 kilotonns flybåren bombe ble sprengt på Bikini, en av Marshall-øyene i Stillehavet, og etter sprengningen var det nesten ingenting igjen av øya. Om det var navnets aktualitet eller det at det var lite igjen som fikk Réard til å kalle plagget bikini, har jeg ikke funnet ut.

Bikinien ble lansert 5. juli 1946 av den franske moteskaperen Louis Réard.

Selvsagt har ingen av bloggens faste hastet til dette innlegget for å se bilder av bikinikledde damer i dristige positurer, derfor velger jeg å illustrere med  et bilde av en bikini – uten dame inni. Det tok litt tid å finne det. På Googles bildesøk dukket illustrasjonen til høyre opp som nr. 61 av de ca. 580 i første bolk (etter 60 damer iført bikini), og det var få tilsvarende å finne. Da jeg googlet ordet bikini, måtte jeg bla meg gjennom fem sider med reklame for ulike varianter av plagget før jeg fant et treff i norsk Wikipedia med henvisning til både øya Bikini og plagget med samme navn (engelsk Wikipedia har en mye lengre artikkel om plagget, for de som er spesielt interessert). Store norske leksikon på nett nevner ikke plagget i det hele tatt, men er grundig på historie og geografi.

Etter at bikinien kom, gikk badedraktmoten her til lands lenge i retning av stadig mindre tekstilbruk. De siste årene har vi også sett et utslag den andre veien i form av burkini, et plagg for de som etter badet gjerne ikler seg burka. Det har visst ikke slått særlig an utenom visse miljøer. Og det er helt umulig å finne bilde av en  burkini  uten en dame inni. Og selv om burkini er forbudt bl. a. i Frankrike, er det heller ikke problemfritt med bikini, viser det seg.

For 65 år siden i dag spilte Elvis Presley inn That’s All Right (Mama). Innspillingen ble gjort  uten forutgående øvelse, og sies å være den virkelige begynnelsen på rock-and-roll-revolusjonen. Eller var det Elvis’ kommentar til at hans mor hadde begynt å bruke bikini?

(Innlegget ble påbegynt 30.06.2019 og fullført 30.06.2019)
___________________________________________________________________________

Share
Del dette innlegget med andre på Facebook, Twitter, e-post o.l.
Følg denne bloggen

Kommenter dette innlegget

Til innholdsliste for denne utgaven

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Knappen “Publiser kommentar” sender kommentaren til Torgeir, som leser den og eventuelt legger den ut her.
Husk å svare på regnestykket før du klikker på publiser-knappen!
For å stoppe eventuelle automatiske reklamehenvendelser, legger WordPress inn en sperre med et regnestykke som skal besvares med et tall. Forhåpentlig er ikke det engelske regnestykket for vanskelig! Har du problemer, så bruk e-post: ttt(krøllalfa)skoletjenesten.no

Hijab i flere fasonger

Bryne-frisøren Merete Hodne ble i februar fjor bøtelagt for diskriminering etter å ha bortvist en dame fra sin frisørsalong fordi damen brukte hijab. Hun nektet å betale, men etter anke helt til høyesterett endte det med en bot på kr 7.000. Saken fikk revygruppen Løgnaslaget til å lage en skjetsj der Hodne ble omtalt som “nazi-frisør”. Hun ba dem bruke en annen betegnelse, og da de sa nei til det, anla hun injuriesak mot Løgnaslaget. Denne saken tapte hun i lagmannsretten, og nylig har Høyesterett avvist anken. Her i bloggen skrev jeg om injuriesaken i februar og mars 2017. Da mente jeg at betegnelsen “nazi-” er knyttet til langt alvorligere ting enn den “forbrytelsen” Hodne hadde gjort seg skyldig i. Det mener jeg fortsatt. Det hadde vært fullt mulig for Løgnaslaget å moderere ordlyden i sketsjen uten at det ville gått ut over innholdet, og jeg synes ikke det kler revygruppen å insistere på å bruke skjellsord.

Nå var hijab et stridens hodeplagg lenge før Merete Hodne kastet ut sin hijab-kledde kunde. I februar 2009 meldte Justisdepartementet i en pressemelding at politiets uniformsreglement skulle endres slik at kvinnelig politi kunne bruke hijab som hodeplagg. Dette utløste et ras av protester, og endte med at det ikke ble noen endring.

Dagsavisen 4. juni 2016.

Forfatteren Ola Bog hadde for tre år siden et lite dikt i Dagsavisen, der han sammenliknet hijab med skaut. Det kan se tilforlatelig ut ved første øyekast, men jeg tror ikke skautet som Ola Bogs mor gikk med, hadde samme symboltyngde som en hijab på norske kvinner i dag. Hijab signaliserer hvilken religion man tilhører, og slik jeg forstår det, viser det også at man ønsker å underkaste seg denne religionen fullt og helt. Siden nordmenn flest har et fjernt forhold til islam, blir det da opp til hver enkelt hva man legger i å “underkaste seg fullt og helt”. Noen knytter islam til ytterliggående bevegelser, andre ser på muslimer som islams variant av norske vanekristne. I Aftenposten sto en lengre artikkel om hijab-bruk i oktober i fjor. Der sa islam-forskeren Anne Sofie Roald bl. a.:
__“I Koranen står det ingenting om at man skal dekke håret. Men
-__det står at man skal ta sin «khimar» og dekke brystet.”
__“Hijab er blitt en identitetsmarkør.”
__“Mange kvinner med hijab føler seg annerledes og (…) orienterer
-__seg innover mot gruppen i stedet for utover i samfunnet. Sånn
-__sett blir hijaben skadelig for integreringen.”

I begynnelsen av juni møtte Marian Hussein som vararepresentant for SV på Stortinget, og holdt som den første iført hijab et innlegg der . Dagbladet skrev om det, og måtte slette Facebook-posten om saken på grunn av mange kommentarer preget av hets. Her er de første sekundene av Marian Husseins innlegg:

Lily Bandehy er svært kritisk til Husseins hijabopptreden i Stortinget i Resett-innlegget Vi har åpnet for hijab på Stortinget, skal vi la Koranen bestemme norsk lov?. Bandehy er iranskfødt, tidligere muslim, men har konvertert til kristendommen, og har således solid bakgrunn for sine meninger om hva hijaben representerer. Karine Haaland i Document er også kritisk, men hennes kommentar, Den hvite manns krykker, gjelder forslaget som Hussein på vegne av tre SV-representanter  la frem i sitt neste innlegg samme dag, om en egen handlingsplan mot islamofobi og muslimfiendtlighet.

Zeliha Acar er berettiget til norsk pass, men har problemer med å følge reglene for å få det utstedt. På passfotoet må nemlig ørene synes, og det er vanskelig når man bruker hijab. I et innslag i NRK Dagsrevyen 21 nylig var hun tydelig krenket:

Øyvind Thuestad kommenterer dette i Document-innlegget NRKs evige omsorg for særkrav fra muslimer: «Krenkende» å vise ørene, der han har sakset fra NRKs Facebookside om saken. Den har “i skrivende stund 2000 kommentarer, og det er ingen overdrivelse å si at folk er lite begeistret,” skriver han. Med tanke på at Dagbladet måtte slette sin Facbookpost om SV-varaen med hijab, er det kanskje like greit at Thuestad siterer utvalgte kommentarer, ikke bare lenker til dem.

Kanskje kan også jeg føle meg krenket? Tittelen på Shurika Hansens innlegg i Resett, Norske menn er grunnen til at hun dekker til sine døtre, peker i den retning ved å antyde at jeg ikke klarer å styre meg hvis jeg får se en dame som ikke har dekket håret og ørene med hijab.

Det fremgår vel av det jeg har skrevet, at jeg ikke er overvettes begeistret for hodeplagget hijab. Men alt i alt synes jeg Øystein Mælands innlegg om hodeplagg i Aftenposten i september i fjor, oppsummerer det hele ganske salomonisk, for å holde seg til religionsnære uttrykk:

Klikk på teksten for å se den i fullskjerm i eget vindu.

(Innlegget ble påbegynt 01.07.2019 og fullført 01.07.2019)
___________________________________________________________________________

Share
Del dette innlegget med andre på Facebook, Twitter, e-post o.l.
Følg denne bloggen

Kommenter dette innlegget

Til innholdsliste for denne utgaven

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Knappen “Publiser kommentar” sender kommentaren til Torgeir, som leser den og eventuelt legger den ut her.
Husk å svare på regnestykket før du klikker på publiser-knappen!
For å stoppe eventuelle automatiske reklamehenvendelser, legger WordPress inn en sperre med et regnestykke som skal besvares med et tall. Forhåpentlig er ikke det engelske regnestykket for vanskelig! Har du problemer, så bruk e-post: ttt(krøllalfa)skoletjenesten.no

Ukens biting: Kadetten setter Sandvika på kartet med rus, søppel og narkotikapågripelser

Det har ikke har vært noen forhåndsomtale her i bloggen av Kadetten, et arrangement som foregikk på Kadettangen tirsdag og onsdag denne uken, Derfor kommer her noen betraktninger etterskuddsvis, basert på hva som har vært presentert i diverse medier, hva jeg har observert når jeg har passert Kadettangen og hva jeg har hørt på 650 meters avstand fra scenen.

Publikum var ikke interessert i å høre denne babyen.

Målgruppe for Kadetten er visstnok folk i alder under 30 år. Jeg tror både Østlandssendingens utsendte, Intisar Ali, og hennes to intervjuobjekter, Natasha og Cona Krogh, er innenfor målgruppen. Det er er det så avgjort ikke jeg, noe som kan forklare hvorfor jeg har vanskelig for å skjønne hva de snakker om i intervjuet. Både NRK, de to  intervjuobjektene og Budstikka (der de samme to er intervjuet) har det til felles at de skal se (ikke høre) på det som foregår på scenen. Da skjønner ikke jeg at lyden må være så høy at jeg hører den hjemme hos meg.

“Det blir veldig mye og interessant å få med seg”, avsluttet Ali sitt innslag med tirsdag. Det ble etter hvert såpass interessant at det fikk plass blant “overskriftene” i sendingen fra NRK Dagsnytt kl. 9 onsdag:

Bærums politikere har vært frenetisk opptatt av å “sette Sandvika på kartet”. Derfor tillot de både rave-partyet Extrema Outdoor på Kalvøya for få år siden og la til rette for denne ukens arrangement på Kadettangen. Presseoppslaget etterpå har hatt samme innhold begge ganger.

Klikk på bildet for å lese den grundige artikkelen om Kadetten.

Kadettangen-konspirasjonen (januar 2017) het det første innlegget her i bloggen om Kadettangen som festivalarena. Tittelen på blogginnlegget etter fjorårets festival var “Kadetten” fikk over 400.000 av kommunen for å støye og stenge badestranden.  På bakgrunn av de to innleggene er det interessant å lese artikkelen Festival for enhver pris i Journalen (nettavis og treningsplattform for studentene på journalistutdanninga ved Oslomet). Vigdis Sofie Sandbæk og Anna Strand Andersen skriver i ingressen:
___“Festivaler er ingen sikker investering. Store navn
___som Quart, Norwegian Wood og Hove er slått
___konkurs, og Slottsfjell unngikk så vidt konkurs
___tidligere i år. I Sandvika utenfor Oslo så festivalen Kadetten sitt ___lys i 2018. Senere samme år ga Bærum kommune festivalen en ___opsjonsavtale på ti år, som gir arrangørene et fortrinn overfor ___andre som eventuelt ønsker å lage festival. Hvorfor ville ___kommunen inngå en slik avtale i et så risikabelt marked?”
Deretter går de grundig til verks, og avdekker forhold som i beste fall må karakteriseres som uryddige. Jeg får den samme følelsen som da jeg skrev blogginnlegget Kadettangen-konspirasjonen.

For det meste har støynivået fra Kadetten denne gangen vært akseptabelt, bortsett fra de siste krampetrekningene litt etter kl. 23 onsdag, da huset vibrerte. En stund onsdag kveld var det helt stille, det var vel mens den voldelige rapperen som ble varetektsfengslet i Stockholm, skulle opptrådt. Festivaldeltakerne satte likevel spor etter seg, slik klippet nedenfor viser. Ifølge Budstikka var det ca. 10.000 besøkende begge dager, avisen oppgir ikke kilde for tallet. Det kan nok gå en stund før vi får vite det, for Kadetten AS har ennå ikke levert regnskap for 2017, da det ikke foregikk noe arrangement. For meg er det tankevekkende at et flertall av Bærums politikere har villet legge til rette for dette arrangementet, som hittil, så vidt jeg vet, bare har vært en utgiftspost for kommunen. Hva det har kostet, skal jeg prøve å finne ut av, men jeg tror det dreier om millionbeløp. Dette er penger som kunne vært brukt til noe mer konstruktivt.

Budstikkas nettavis 3. juli 2019.

(Innlegget ble påbegynt 03.07.2019 og fullført 03.07.2019)
___________________________________________________________________________

Share
Del dette innlegget med andre på Facebook, Twitter, e-post o.l.
Følg denne bloggen

Kommenter dette innlegget

Til innholdsliste for denne utgaven

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Knappen “Publiser kommentar” sender kommentaren til Torgeir, som leser den og eventuelt legger den ut her.
Husk å svare på regnestykket før du klikker på publiser-knappen!
For å stoppe eventuelle automatiske reklamehenvendelser, legger WordPress inn en sperre med et regnestykke som skal besvares med et tall. Forhåpentlig er ikke det engelske regnestykket for vanskelig! Har du problemer, så bruk e-post: ttt(krøllalfa)skoletjenesten.no