Virtuell virkelighet 46/21

Denne spalten het tidligere Alternative fakta, som fortsatt er kategori-betegnelsen. I Alternative fakta lå vekten ofte mer på det alternative enn på fakta. Her i Virtuell virkelighet kan vekten  ligge mer på det virtuelle enn på virkeligheten.

Navneskiftet ble forklart i siste utgave av Alternative fakta 15. januar 2021.
___________________________________________________________________________

Vv 1: Utsatt konsert. På grunn av de innskjerpede corona-tiltakene har sanggruppen jeg er med i, bestemt seg for å forskyve syrinbusktennekonserten. Den skulle egentlig vært avholdt 13. desember i fjor, var i år berammet til 12. desember, men er nå utsatt til 16. januar. Da har nok lysene på syrinbusken vært tent i noen uker, og kanskje kan konsertprogrammet tilpasses til slukking?

֎֎֎

Vv 2 – Meter. Da Ingvild Kjerkol overtok helse- og omsorgsdepartementet fra Bent Høye, fikk hun tommestokken hans. Den la hun i en skuff i skrivebordet, og nylig fant hun den igjen da hun lette etteransiktsmasken hun skulle bruke på tirsdagens pressekonferanse.

֎֎֎

Sparepærer som ble skiftet i november. Klikk for å se datoen da de ble satt inn (påført med blyant).

Vv 3 – Sparepærer. Som vaktmester pleier bloggeren å notere på utelys-pærene datoen de blir skiftet. De som ble skiftet i november, hadde gjort tjeneste siden før LED-pærer ble de eneste man får kjøpt.

֎֎֎

Resett 28. november 2021. Klikk for å lese.

Vv 4 – Regjeringsskifte?  Overskriften ved siden av kan tyde på at Resett tror den sittende regjeringen får kort levetid.

.

.

֎֎֎

Vv 5 – Nytale. Utfordring er nytale for problem, og skal antyde at problemet kan løses av den som har det. Kanskje kan en av kundene  (= flypassasjerene) som omtales i klippet nedenfor, prøve å føre flyet som mangler mannskap, men vil de andre passasjerene være med på turen?

֎֎֎

Resett-overskrift 25. november 2021.

Vv 6 – Rabatt. Når straffen for knivstikking i Oslo blir halvert, slik Resett forteller i overskriften ved siden av, må det handle om en form for kvantumsrabatt.

֎֎֎

Klikk for å lese Budstikkas oppskrift på julekake. Legg særlig merke til ingrediensene nederst på listen «Dette trenger du»-

Vv 7 – Oppskrift: Tross navnet tror jeg ikke julekake hører med blant de syv slagene med kaker til jul. Men prøv oppskriften ved siden av, der Budstikka innfører alternative ingredienser.

.

.

.

.

.

.

֎֎֎

Document 25. november 2021. Klikk for større tekst.

Vv 8 – Oversatt. Ordet ildkamp i teksten ved siden av var nytt for meg, og jeg lurer på hvilket ord eller uttrykk Document har prøvd å oversette. For på norsk er vel skuddveksling et vanligere ord?

.

֎֎֎

Klikk for bedre leselig tekst.

Vv 9 – Popmusikk. ABBA hadde sitt gjennombrudd da jeg var lærer i ungdomsskolen, og gruppen var svært populær blant elevene, som av uforståelige grunner ikke var særlig opptatt av ABBAs skolesang.

(Innlegget ble påbegynt 09.12.2021 og fullført 09.12.2021)
___________________________________________________________________________

Share
Del dette innlegget med andre på Facebook, Twitter, e-post o.l.
Følg denne bloggen

Kommenter dette innlegget

Til innholdsliste for denne utgaven

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Knappen “Publiser kommentar” sender kommentaren til Torgeir, som leser den og eventuelt legger den ut her.
Husk å svare på regnestykket før du klikker på publiser-knappen!
For å stoppe eventuelle automatiske reklamehenvendelser, legger WordPress inn en sperre med et regnestykke som skal besvares med et tall. Forhåpentlig er ikke det engelske regnestykket for vanskelig! Har du problemer, så bruk e-post: ttt(krøllalfa)skoletjenesten.no

Torgeirs Tanker om Tilværelsen
Nr. 49, årgang 6

  • Trippelvaksinert
   Bloggeren stakk innom vaksinesenteret og fikk en oppfriskningsdose. Uforståelig vaksinemotstand. fødselsdager.
  • Migrant-manøvrer
   Hvis Hviterusslands president bruker flyktninger som våpen: Kan han ha fått ideen fra Midtøsten? Flyktningstatus som går i arv. Flyktninggruppe med egen FN-organisasjon.
  • Store fylker
   Viken er ett av flere store fylker. Sammenlikning mellom Viken og Nordland.
  • Virtuell virkelighet 45/21
   Sabotasje ֎֎ Førjulstid 1 ֎֎ Førjulstid 2 ֎֎ Overskriftspråk ֎֎ Boller ֎֎ Politikervits ֎֎ Kommunalt ֎֎ Tiddeli-bom

Menyen ovenfor ligger også på Twitter (@torgeirstanker).

  • Hovedinnleggene sist:
   26. november!
   Morsmålssang
  • ____________________________________________________________________
  • Vil du følge denne bloggen? Registrer deg i spalten til venstre, så mottar du hver fredag melding om innholdet i ukens blogg.
   Share
  • Det er hyggelig om du forteller andre om denne bloggen!
   Klikk på merket ovenfor og velg Facebook, Twitter, e-post m.m.m.
  • Torgeirs Tanker om Tilværelsen utkom første gang 19. november 2016 og har siden kommet ukentlig.
Share

Trippelvaksinert

I dag er det åtte uker siden jeg fikk min tredje vaksinedose mot covid-19. Det kom en tekstmelding der kommunen ønsket velkommen til drop-in, og jeg tenkte at det var best å slå til mens vaksinen forelå i dråpeform. Senere har jeg hørt at den tredje dosen er en buste-dose, men så vidt jeg kunne se, foregikk vaksineringen som de to første gangene, og sprøytespissen var ikke bustete.

Vaksiner har fulgt meg så lenge jeg kan huske, som fortalt om i Vaksine-erfaringer og vaksinemotstand fra april 2019, og jeg anser vaksiner som en av den moderne legevitenskapens store landevinninger. Derfor stusset jeg over påstanden om at det skulle være sammenheng mellom autisme og MMR-vaksine (mot meslinger, kusma og røde hunder). En slik sammenheng er da også tilbakevist.

Nå går diskusjonen om vaksinering mot covid-19. Som nevnt innledningsvis er jeg helt fullvaksinert, og det har jeg latt skje først og fremst av hensyn til meg selv – jeg har ikke lyst til å bli alvorlig syk. Men det er helt i orden for meg at jeg også bidrar til flokk-immuniteten. Og jeg har vanskelig for å forstå den tilsynelatende fanatiske vaksinemotstanden ,som jeg ser på som usolidarisk. Det er uvaksinerte som belegger kapasitet i sykehusenes intensivavdelinger, en kapasitet noen andre kunne hatt bruk for.

Den musikalske kommentaren handler om en liten, brystsvak pike. Teksten ble skrevet lenge før corona-pandemien, men kanskje senere enn «spanskesyken» (1918-20).

(Innlegget ble påbegynt 29.11.2021 og fullført 29.11.2021)
___________________________________________________________________________

Share
Del dette innlegget med andre på Facebook, Twitter, e-post o.l.
Følg denne bloggen

Kommenter dette innlegget

Til innholdsliste for denne utgaven

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Knappen “Publiser kommentar” sender kommentaren til Torgeir, som leser den og eventuelt legger den ut her.
Husk å svare på regnestykket før du klikker på publiser-knappen!
For å stoppe eventuelle automatiske reklamehenvendelser, legger WordPress inn en sperre med et regnestykke som skal besvares med et tall. Forhåpentlig er ikke det engelske regnestykket for vanskelig! Har du problemer, så bruk e-post: ttt(krøllalfa)skoletjenesten.no

Migrant-manøvrer

Hviterusslands elskelige president Aleksandr Lukasjenko blir beskyldt for å bruke flyktninger/migranter som våpen mot EU. Hvis det er riktig, er det ikke noe nytt.

Menneskene som forsøkte å komme inn i Polen skal nærmest ha blitt invitert til Hviterussland med beskjed om at det derfra ville være enkelt å krysse grensen til EU-landet Polen. Den store mengden flyktninger/migranter skulle – i henhold til «våpen»-teorien nevnt ovenfor  –  bidra til indre splid i EU, tilsvarende det som skjedde ved den store migrasjonen over Middelhavet tidligere. Intervjuer med flere av de som var blitt «invitert» til Hviterussland, kan tyde på at de ikke var flyktninger etter definisjonen i FNs flyktningekonvensjon, men folk som så etter bedre økonomiske muligheter enn de hadde i hjemlandet. Det at mange har vendt hjem igjen, tyder på det samme.

Innerst i Middelhavet blir også flyktninger – i hvert fall betegnelsen «flyktninger» – brukt som et slags våpen, og slik har det vært lenge. Flyktningene her har til og med en egen FN-organisasjon, og ifølge Wikipedias artikkel om UNRWA går de palestinske flyktningenes «status» som flyktninger nærmest i arv (uthevelsen i sitatet nedenfor er bloggerens):
«De palestinske flyktningene og deres etterkommere får allerede beskyttelse av UNRWA. Derfor gjelder ikke flyktningkonvensjonen for dem.»

På FN-sambandets nettsider oppgis antallet palestinske flyktninger å være mer en fem millioner. Det er et noe høyere antall, tror jeg, enn opprinnelig, for samme sted står det at 1948-krigen (da araberstatene angrep og forsøkte å tilintetgjøre den nye staten Israel) førte til at ca. 750.000 palestinere mistet sine hjem. Omtrent samtidig flyktet også noen hundre tusen mennesker i forbindelse med at kolonien Britisk India ble delt i de to selvstendige statene India og Pakistan.  Deres flyktningstatus har ikke gått i arv, og det har aldri vært noen egen hjelpeorganisasjon for disse flyktningene. De må derfor – sammen med resten av verdens flyktninger – nøye seg med UNHCR.

Antallet flyktninger i verden øker. Under arbeidet med dette innlegget fant jeg den mest balnserte redegjørelsen om flyktningproblemet på organisasjonen Folk og Forsvars nettsider.

(Innlegget ble påbegynt 29.11.2021 og fullført 29.11.2021)
___________________________________________________________________________

Share
Del dette innlegget med andre på Facebook, Twitter, e-post o.l.
Følg denne bloggen

Kommenter dette innlegget

Til innholdsliste for denne utgaven

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Knappen “Publiser kommentar” sender kommentaren til Torgeir, som leser den og eventuelt legger den ut her.
Husk å svare på regnestykket før du klikker på publiser-knappen!
For å stoppe eventuelle automatiske reklamehenvendelser, legger WordPress inn en sperre med et regnestykke som skal besvares med et tall. Forhåpentlig er ikke det engelske regnestykket for vanskelig! Har du problemer, så bruk e-post: ttt(krøllalfa)skoletjenesten.no

Share

Store fylker

Biting – kategorien som dette innlegget er merket med – står oppført som et av synonymene til detalj i Synonymordboka.no. Jeg har valgt ordet  fordi det også kan være substantivering av verbet å bite. Begge betydninger kan være aktuelle for det som her skrives.
___________________________________________________________________________

Norges fylker fra 1. januar 2021. Klikk for større kart.

Det arbeides for tiden med å skille fylker som i forrige stortingsperiode ble slått sammen. Selv har jeg siden 1. januar i år bodd i Viken fylke, og jeg er neppe alene om ikke å ha merket noen overgang fra min tidligere tilværelse som innbygger i Akershus.

Viken fylke er for stort, har jeg hørt. Derfor har jeg sett på kartet, og har funnet flere fylker (gamle og nye) som er like store eller større, f. eks. Nordland. Nordland fylke er større enn Israel, og er resultat av en «fylkes»-deling. Den skjedde i 1787 ved at Nordlands Amt, som omfattet alt nord for Trøndelag, ble delt i Nordlands Amt og Finmarkens Amt (som også omfattet det som til siste årsskifte var Troms fylke).

Om Nordland fylke har jeg aldri hørt at det er for stort. Men en kjøretur fra Brønnøysund helt sør i fylket til Narvik helt i nord er ifølge Googles karttjenester 667 km lang og tar bortimot ti timer. Den går for øvrig over en fjellovergang (Saltfjellet) som av og til er vinterstengt, men da finnes en alternativ rute gjennom Sverige (980 km, drøyt tolv timer). For sammenlikningens skyld er kjøreturen mellom Geilo og Halden (to ytterpunkter i Viken fylke) 334 km med en anslått kjøretid på ca. fire og en halv time (ingen fjellovergang).

Oppløs gjerne Viken fylke for min del. Det koster en del, men kan kanskje finansieres med reduserte godtgjørelser og reiseregninger for fylkespolitikere og andre politikere?

(Innlegget ble påbegynt 29.11.2021 og fullført 29.11.2021)
___________________________________________________________________________

Share
Del dette innlegget med andre på Facebook, Twitter, e-post o.l.
Følg denne bloggen

Kommenter dette innlegget

Til innholdsliste for denne utgaven

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Knappen “Publiser kommentar” sender kommentaren til Torgeir, som leser den og eventuelt legger den ut her.
Husk å svare på regnestykket før du klikker på publiser-knappen!
For å stoppe eventuelle automatiske reklamehenvendelser, legger WordPress inn en sperre med et regnestykke som skal besvares med et tall. Forhåpentlig er ikke det engelske regnestykket for vanskelig! Har du problemer, så bruk e-post: ttt(krøllalfa)skoletjenesten.no

Virtuell virkelighet 45/21

Denne spalten het tidligere Alternative fakta, som fortsatt er kategori-betegnelsen. I Alternative fakta lå vekten ofte mer på det alternative enn på fakta. Her i Virtuell virkelighet kan vekten  ligge mer på det virtuelle enn på virkeligheten.

Navneskiftet ble forklart i siste utgave av Alternative fakta 15. januar 2021.
___________________________________________________________________________

Fædrelandsvennen 27. februar 1972.

Vv 1: Sabotasje. For to uker siden var bloggen utsatt for sabotasje fra en gravemaskin som kuttet en kabel.  Bloggens forbilde i slike situasjoner er Fædrelandsvennen 27. februar 1972, som (med hjelp fra konkurrentens trykkeri) lå i abonnentenes postkasser til vanlig tid selv om avishuset hadde vært utsatt for et bombeattentat. For bloggens vedkommende var det bare meldingen til abonnentene som ble rammet 19. november. Her gjøres tingene i prioritert rekkefølge, og det å publisere bloggen er viktigst, så det skjer først. Nyeste utgave er alltid tilgjengelig på nettadressen http://ttt.skoletjenesten.no. Oversikten over ukens innhold blir lagt ut på Twitter (@torgeirstanker) straks den er sendt abonnentene.

֎֎֎

Julegaten i gamle Sandvika.

Vv 2: Førjulstid 1. Sist helg ble visst julegranen i Sandvika tent. Det er lenge siden Sandvika så ut som «julebyen» der de høyeste husene hadde fire etasjer og mange av dem var av tre.  Bildet ved siden av er tatt før min tid.

֎֎֎

Nesten som på bildet over kunne juleutstillingen hos Steen & Strøm være. Nesten, for jeg husker det i sort-hvitt.

Vv 3: Førjulstid 2. En årlig tradisjon i min barndom var bytur med mormor for å se på juleutstillingene. Særlig Steen & Strøm utmerket seg, for der var det ofte modelltog (som kjørte!) i utstillingsvinduene. Dessuten var det rulletrapper inne i butikken. Det var det også i Glasmagasinet, som lå på veien til Dampkjøkkenets kafe, der jeg fikk mandelkjernepudding med rød saus.

֎֎֎

Overskrift i Resett.

Vv 4: Overskriftspråk. Om bloggeren hadde beveget seg ut på en bane og der kollapset, ville nok også han ha hastet til sykehus, hvis han hadde vært i stand til det.

֎֎֎

Vv 5: Boller. Fotballsparkere har høy lønn for å sparke, har jeg hørt. Det er kanskje derfor en vanlig hvetebolle ikke er nok, det må være en gullbolle.

֎֎֎

Vv 6: Politikervits. Historien ved siden av skal ha stått i Aftenposten i 1905. Hvis det stemmer, kan det tyde på at man allerede da hadde sin variant av pendlerleilighet o.l.

.

֎֎֎

Asker og Bærums Budstikke 3. desember 1971. Klikk for å lese.

Vv 7: Kommunalt. Ordet kommune kommer opprinnelig fra latin, og betyr noe i retning av «felles». Notisen ved siden av kan tyde på at man hadde mer følelse for den opprinnelige betydningen for femti år siden. Påstanden i siste avsnitt holder kanskje også i dag?

.

.

.

.

.

.

֎֎֎

Vv 8: Tiddeli-bom. NRKs værmelding søndag ga et visst håp om at den hvite nedbøren (ny-meteorologsk for sne) ville passere sør for Sandvika. Så skjedde ikke. Men sneen var lett, og det tok bare et par timer å håndmåke gårdsplassen. Tidligere blogginnlegg har beskrevet verre tilstander.

(Innlegget ble påbegynt 02.12.2021 og fullført 02.12.2021)
___________________________________________________________________________

Share
Del dette innlegget med andre på Facebook, Twitter, e-post o.l.
Følg denne bloggen

Kommenter dette innlegget

Til innholdsliste for denne utgaven

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Knappen “Publiser kommentar” sender kommentaren til Torgeir, som leser den og eventuelt legger den ut her.
Husk å svare på regnestykket før du klikker på publiser-knappen!
For å stoppe eventuelle automatiske reklamehenvendelser, legger WordPress inn en sperre med et regnestykke som skal besvares med et tall. Forhåpentlig er ikke det engelske regnestykket for vanskelig! Har du problemer, så bruk e-post: ttt(krøllalfa)skoletjenesten.no

Torgeirs Tanker om Tilværelsen
Nr. 48, årgang 6

  • 26. november!
   Dag for store begivenheter, flere av negativ karakter, men også noen fødselsdager.
  • Morsmålssang
   Norsk morsmålssang inspirert av en dansk sang. To regler for en god sangtekst.
  • Virtuell virkelighet 44/21
   Konsert ֎֎ Innsamling ֎֎ Kabelbrudd ֎֎ Fengslet ֎֎ Turisme ֎֎ Tidsmåling ֎֎ Trafikk ֎֎ Flagg ֎֎ Pikant
  • Tilbakeblikk 26.11.2021
   Gratulerer med dagen! (19.11.2021)

Menyen ovenfor ligger også på Twitter (@torgeirstanker).0000

  • Det er hyggelig om du forteller andre om denne bloggen!
   Klikk på merket ovenfor og velg Facebook, Twitter, e-post m.m.m.
  • Torgeirs Tanker om Tilværelsen utkom første gang 19. november 2016 og har siden kommet ukentlig.
Share

26. november!

Dagens dato, 26. november, ser ut til å være utvalgt til store begivenheter. Når store begivenheter blir husket , har de dessverre ofte negativ karakter. Eksempler når det gjelder dagens dato, er deportasjonen av de norske jødene i 1942, ulykken med hurtigbåten SLEIPNER i 1999 eller (kanskje) at det supersoniske passasjerflyet Concorde gjorde sin siste flytur i 2003.

Men dagen er også fødselsdag, I tillegg til moromenn som bl. a. Charles Schultz (tegner av «Knøttene») og Rune Gokstad gjelder det for tre dronninger: Maud, Tina Turner og én som ikke er en offentlig person, og som derfor ikke nevnes ved navn.

             
Dronning Maud, Tina Turner og en anonym er født 26. november.

To av de tre fødselsdagsnavnene ovenfor finnes med musikk på YouTube: Dronning Mauds land (må ikke forveksles med Dronning Maud Land – uten genitiv-s – i Antarktis) og Tina Turner. Leserne må selv velge nedenfor mellom de to (klikk på bildet av plateomslaget for å høre). Det er selvsagt mulig å høre begge (anbefales!), men Tina Turners sangtittel passer godt på det anonyme fødselsdagsbarnet.

  

(Innlegget ble påbegynt 25.11.2021 og fullført 25.11.2021)
___________________________________________________________________________

Share
Del dette innlegget med andre på Facebook, Twitter, e-post o.l.
Følg denne bloggen

Kommenter dette innlegget

Til innholdsliste for denne utgaven

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Knappen “Publiser kommentar” sender kommentaren til Torgeir, som leser den og eventuelt legger den ut her.
Husk å svare på regnestykket før du klikker på publiser-knappen!
For å stoppe eventuelle automatiske reklamehenvendelser, legger WordPress inn en sperre med et regnestykke som skal besvares med et tall. Forhåpentlig er ikke det engelske regnestykket for vanskelig! Har du problemer, så bruk e-post: ttt(krøllalfa)skoletjenesten.no

Morsmålssang

Kristin Storrusten – én av de fire som på skift skriver Aftenpostens ukentlige «Språket vårt», som Per Egil Hegge tidligere skrev daglig – har funnet ut at danskene har en sang om det danske språket (Aftenposten 20,11.2021). Den synges av «alle», og Storrusten har latt seg inspirere til å skrive en tilsvarende norsk sang.

Hun har valgt en melodi som «alle» kan: Jeg snører min sekk, jeg spenner mine ski. Jeg er redd for at flere kjenner Harald Heide Steens vri på sangtittelen (Jeg snører min smekk) enn melodien. Derfor kommer den her, i en enkel pianoversjon og med noter, slik at bloggens lesere kan prøvesynge Storrustens Mitt morsmål er flott.

Fra 1940-utgaven av Skolens sangbok. Klikk for å se hele sangen. Lydfilen over noten går i C-dur.

Vi som avsluttet folkeskolen i klasse 7B på Høvik skole i 1960, kan både Mads Bergs melodi og Margrethe Munthes opprinnelige tekst (som redegjort for i blogginnlegget På sangens vinger). En og annen av mine medelever fra den gang er kanskje også enig med meg i at Storrustens tekst ikke har helt samme kvalitet som Munthes.

Grunnregelen for en god sangtekst er at tekstens og melodiens rytme og betoning må følge hverandre, slik at trykktunge stavelser får trykktunge toner (og tilsvarende for trykklette stavelser og toner). Her er et eksempel fra en sang de aller fleste kan begynnelsen av (trykktunge stavelser står med VERSALER):
– «JA, vi ELSKer DETte LANdet»
Prøv å synge den med følgende litt endrede tekst (trykkmarkeringen i teksten følger melodien):
– «VI elskER jo DETte LANdet»
Man kan høre at ordet elsker får feil betoning.
I Storrustens språksang skjer dette i 2. vers, 2. linje og siste linje:
– «at JEG følER déGOÛT». Det er svært kreativt å ta med et fremmedord som dégout i en morsmålssang (bloggeren måtte slå opp ordet).
– «og DESinFIserER med CHIliPEPper»
Vi finner «trykk-feil» også i 4. vers, 5. linje og siste linje:
– «Dens KARdinalFEIL»
– «men HELler IKke DET skal JEG unnSKYLde.

En annen regel har noe større slingringsmonn: Det skal være én tekststavelse pr. tone. Siste linje i språksangens første vers bryter med denne regelen, men det går greit hvis man deler en av stavelsene i linjens siste del i to, f. eks. slik:
– «Så gjenkjenner jeg staks hva je-eg hører».
I 3. vers, 3. linje er det egentlig en stavelse for mye, men linjen kan synges hvis to ord deler en tone, f.eks. slik (de to ordene markert med VERSALER):
– «for rare ord som MULKT OG pipekrave»
I 4. vers tror jeg det har falt ut et «å» foran «prise» i 3. linje, da blir det stavelser nok i linjen:
– «for ord nok til (å) prise sin fylde»

Bloggens lesere trenger trolig ikke bekymre seg over mulige skader på Kristin Storrustens mentale helse etter kritikken ovenfor, for hun leser den neppe. Dessuten er hun i godt selskap, særlig når det gjelder betonings-«feilen». I den «kronede» Bærums-sangen (kåret i fjor) er dette noe som ikke bare forekommer av og til, men som preger hele sangen. Den heter (tror jeg) bæRUM, bæRUM.

Se også
Limerick (11.02.2017)

(Innlegget ble påbegynt 24.11.2021 og fullført 24.11.2021)
___________________________________________________________________________

Share
Del dette innlegget med andre på Facebook, Twitter, e-post o.l.
Følg denne bloggen

Kommenter dette innlegget

Til innholdsliste for denne utgaven

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Knappen “Publiser kommentar” sender kommentaren til Torgeir, som leser den og eventuelt legger den ut her.
Husk å svare på regnestykket før du klikker på publiser-knappen!
For å stoppe eventuelle automatiske reklamehenvendelser, legger WordPress inn en sperre med et regnestykke som skal besvares med et tall. Forhåpentlig er ikke det engelske regnestykket for vanskelig! Har du problemer, så bruk e-post: ttt(krøllalfa)skoletjenesten.no

Virtuell virkelighet 44/21

Denne spalten het tidligere Alternative fakta, som fortsatt er kategori-betegnelsen. I Alternative fakta lå vekten ofte mer på det alternative enn på fakta. Her i Virtuell virkelighet kan vekten  ligge mer på det virtuelle enn på virkeligheten.

Navneskiftet ble forklart i siste utgave av Alternative fakta 15. januar 2021.
___________________________________________________________________________

Fra Syrinbusk-konserten 2018. Mesteparten av konserten foregår innendørs.

Vv 1: Konsert. Som tidligere meldt (og det blir nok meldt igjen) blir Syrinbusk-konserten (årets sosial-musikalske høydepunkt) avholdt søndag 12. desember. Det er åpent for alle som får plass. Bloggeren opplyser om sted og klokkeslett på forespørsel.

֎֎֎

Vv 2: Innsamling. Denne bloggen er reklamefri, men bloggeren kommer av og til med oppfordringer eller videreformidler slike. Den nedenfor kom som tekstmelding fra en pålitelig kilde sist lørdag (bloggeren har tilføyd en lenke):

Hei alle sammen, eg har ein forespørsel på vegne av ei jente eg er glad i, Line Hamarsnes. Ho er 29 år, sterkt ramma av MS og har prøvd alle behandlingar tilgjengelige i Norge, no er det ein mulighet med stamcelle-behandling i Russland, og to venninner har starta innsamling for at ho kan prøve dette, det blir ikkje dekka av norske myndigheter, og det koster ca 550..000. Beløpet ditt er ikke viktig, alle bekker små…. Det har pr. oktober kome inn rundt halvparten av det som trengs for at ho skal få ein sjanse til eit liv. Gå inn på Facebook, og uansett beløp hjelper det til slutt resultatet, ingen krav, bare ei oppfordring til å hjelpe ei tøff og flott kvinne som mest av alt vil ha eit liv uten smerter og kunne jobbe.

֎֎֎

Vv 3: Kabelbrudd. Forrige torsdag ble kabelen som er denne bloggens forbindelse til resten av internettet, kuttet over av en gravemaskin. Ironisk nok grov den for å legge ned rør til fibernett, som blir en forbedring sammenliknet med den nåværende bredbåndsforbindelsen – hvis de noen gang blir ferdig (har ventet i tre år). Ved hjelp av trylleformler og andre metoder (nettleverandøren NextGenTel trer ikke støttende til i slike situasjoner) kom bloggen ut på vanlig måte, men ikke e-postmeldingen til abonnentene. Etter at kabelen ble reparert onsdag (bare seks dager etter bruddet), fungerer forhåpentlig alt som det skal, slik at både publisering og melding går ut som vanlig.

֎֎֎

NRK nett-TV 25. november 2021.

Vv 4: Fengslet. På leting etter noe annet fant jeg oppslaget ved siden av på NRK Nett-TV . Navnet på den avbildede er Masud Gharakhani. Den ene NRK-journalisten som ble arrestert og senere løslatt i Qatar, heter Lokman Ghorbani. Her ble det nok mange vanskelige navn å holde styr på for en liten, skattefinansiert medieinstitusjon som NRK. Og kanskje stusset man ikke over at en kommende stortingspresident var blitt fengslet – men i Qatar…?

֎֎֎

Aftenposten 2. november 2021. Klikk for å lese.

Vv 5: Turisme. Kanskje myndighetene i Israel har ordnet det slik at turister som eventuelt slår til på tilbudet ved siden av, får spesialbehandling og skilt i snor rundt halsen der det står «Jeg reiser alene»?

.

.

.

.

.

֎֎֎

Vv 6: Tidsmåling. To NRK-journalister falt i unåde i Qatar for noen dager siden, og måtte tilbringe 32 timer i arrest. Det er interessant å høre hvordan NRK-ansatte med etternavn Eriksen omtaler 32 timer:
– Hege Moe Eriksen:
«Nesten to døgn» (i nyhetsoppsummering onsdag ca. kl. 11).
– Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen:
«2-3 dager» (i «pressebrief» onsdag ca. kl. 14).

֎֎֎

NRK Dagsrevyen 23. november 2021. Klikk på bildet for å se bilnummeret. Klikk HER for å se innslaget.

Vv 7: Trafikk. NRK pleier å sladde bilnummer o.l. for å unngå at ikke-offentlige personer skal bli identifisert. Det skjedde ikke da NRK selv ble utsatt for utidig oppførsel (men å gjøre intervjuer om en kommende Beatles-dokumentar i et fotgjengerfelt var vel også litt utidig?). Nysgjerrige blogglesere finner bilens eier på Satans Vegvesens nettsider (bla nedover for å se hvordan det gjøres med tekstmelding).

֎֎֎

Vv 8: Flagg. Bloggeren, som er særlig var for suspekt flaggbruk, stusset over et par bilder i TV-nyhetene nylig. Det til venstre nedenfor er fra en premieutdeling, men hvilket land tilhører flagget lengst til høyre? Hvis svaret er Norge, anses det for dokumentert at arrangøren ikke hadde regnet med at to nordmenn skulle komme på pallen samtidig. Flagget i bildet til høyre nedenfor er definitivt norsk, men så var det måten det festet til stangen på, da. Dette må den nyvalgte stortingspresidenten ta opp med huseieren, som skal være i nær familie.

 
Flaggbruk i utlandet og i Drammen. Klikk på bildene for å se dem større.

֎֎֎

Vv 9: Pikant. Nettavisen Resett har i det siste konsentrert seg om pikante nyheter knyttet til SSp (Sosialistisk Senterparti). Det ene oppslaget er reservert for abonnenter, men twittermeldingen som er utgangspunktet, er åpent tilgjengelig for alle. Når det gjelder det andre oppslaget, presiserer bloggeren for ordens skyld at bildet under overskriften nedenfor ikke viser den aktuelle politikeren og en av hans elskerinner.

Resett xtra 20. november2021. Klikk for å lese.

(Innlegget ble påbegynt 25.11.2021 og fullført 25.11.2021)
___________________________________________________________________________

Share
Del dette innlegget med andre på Facebook, Twitter, e-post o.l.
Følg denne bloggen

Kommenter dette innlegget

Til innholdsliste for denne utgaven

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Knappen “Publiser kommentar” sender kommentaren til Torgeir, som leser den og eventuelt legger den ut her.
Husk å svare på regnestykket før du klikker på publiser-knappen!
For å stoppe eventuelle automatiske reklamehenvendelser, legger WordPress inn en sperre med et regnestykke som skal besvares med et tall. Forhåpentlig er ikke det engelske regnestykket for vanskelig! Har du problemer, så bruk e-post: ttt(krøllalfa)skoletjenesten.no