Migrant-manøvrer

Hviterusslands elskelige president Aleksandr Lukasjenko blir beskyldt for å bruke flyktninger/migranter som våpen mot EU. Hvis det er riktig, er det ikke noe nytt.

Menneskene som forsøkte å komme inn i Polen skal nærmest ha blitt invitert til Hviterussland med beskjed om at det derfra ville være enkelt å krysse grensen til EU-landet Polen. Den store mengden flyktninger/migranter skulle – i henhold til «våpen»-teorien nevnt ovenfor  –  bidra til indre splid i EU, tilsvarende det som skjedde ved den store migrasjonen over Middelhavet tidligere. Intervjuer med flere av de som var blitt «invitert» til Hviterussland, kan tyde på at de ikke var flyktninger etter definisjonen i FNs flyktningekonvensjon, men folk som så etter bedre økonomiske muligheter enn de hadde i hjemlandet. Det at mange har vendt hjem igjen, tyder på det samme.

Innerst i Middelhavet blir også flyktninger – i hvert fall betegnelsen «flyktninger» – brukt som et slags våpen, og slik har det vært lenge. Flyktningene her har til og med en egen FN-organisasjon, og ifølge Wikipedias artikkel om UNRWA går de palestinske flyktningenes «status» som flyktninger nærmest i arv (uthevelsen i sitatet nedenfor er bloggerens):
«De palestinske flyktningene og deres etterkommere får allerede beskyttelse av UNRWA. Derfor gjelder ikke flyktningkonvensjonen for dem.»

På FN-sambandets nettsider oppgis antallet palestinske flyktninger å være mer en fem millioner. Det er et noe høyere antall, tror jeg, enn opprinnelig, for samme sted står det at 1948-krigen (da araberstatene angrep og forsøkte å tilintetgjøre den nye staten Israel) førte til at ca. 750.000 palestinere mistet sine hjem. Omtrent samtidig flyktet også noen hundre tusen mennesker i forbindelse med at kolonien Britisk India ble delt i de to selvstendige statene India og Pakistan.  Deres flyktningstatus har ikke gått i arv, og det har aldri vært noen egen hjelpeorganisasjon for disse flyktningene. De må derfor – sammen med resten av verdens flyktninger – nøye seg med UNHCR.

Antallet flyktninger i verden øker. Under arbeidet med dette innlegget fant jeg den mest balnserte redegjørelsen om flyktningproblemet på organisasjonen Folk og Forsvars nettsider.

(Innlegget ble påbegynt 29.11.2021 og fullført 29.11.2021)
___________________________________________________________________________

Share
Del dette innlegget med andre på Facebook, Twitter, e-post o.l.
Følg denne bloggen

Kommenter dette innlegget

Til innholdsliste for denne utgaven

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Knappen “Publiser kommentar” sender kommentaren til Torgeir, som leser den og eventuelt legger den ut her.
Husk å svare på regnestykket før du klikker på publiser-knappen!
For å stoppe eventuelle automatiske reklamehenvendelser, legger WordPress inn en sperre med et regnestykke som skal besvares med et tall. Forhåpentlig er ikke det engelske regnestykket for vanskelig! Har du problemer, så bruk e-post: ttt(krøllalfa)skoletjenesten.no

Share