Torgeirs Tanker om Tilværelsen
Nr. 18, årgang 6

Menyen ovenfor ligger også på Twitter (@torgeirstanker).

  • Hovedinnleggene sist:
   St. Georg og PROTS
   Abortvedtak
  • __________________________________________________________________________________
   Vil du følge denne bloggen? Registrer deg i spalten til venstre, så mottar du hver fredag melding om innholdet i ukens blogg.
   Share
  • Det er hyggelig om du forteller andre om denne bloggen!
   Klikk på merket ovenfor og velg Facebook, Twitter, e-post m.m.m.
  • Dette er 232. gang en ny utgave av Torgeirs Tanker om Tilværelsen blir publisert.
Share

Saigon, Stanley og andre steder

Om kvelden 30. april 1975 eller natt til 1. mai heiste noen FNL-flagget på skolen der jeg arbeidet.

I mesteparten av den tiden jeg gikk på skolen, var uttrykket «etter krigen» en noenlunde presis avgrensing av hvilken tidsperiode man mente, og alle forsto at det var 2. verdenskrig man refererte til. Så gikk årene, og noen begynte å si «etter krigen … Vietnamkrigen, altså». I dag er det 46 år siden Vietnamkrigen sluttet. Selv husker jeg krigens slutt av to grunner. Den ene er at jeg kjente en av de som ble evakuert med helikopter fra taket på den amerikanske ambassaden i Saigon. Den andre grunnen er at noen hadde heist FNL-flagget på skolen der jeg arbeidet, og hadde gjort det slik at hele stangen måtte ned for å fjerne flagget – noe som ble gjort, slik at det norske flagget kunne heises 1. mai (offentlig flaggdag).

Falklandsøyene (innringet med rødt på kartet) ligger ca. 2200 km øst for sørkysten av Argentina. Klikk for større kart.

Det har vært utkjempet mange væpnede konflikter etter Vietnamkrigen, men ingen av disse krigene har fått så langvarig pressedekning at de har blitt opplevd som Krigen (med stor K). Falklandskrigen i 1982 var én av disse konfliktene. De to partene, Argentina og Storbritannia, erklærte ikke krig, men på dagens dato i 1982 erklærte Storbritannia en 200 mils krigssone rundt sin flåte og Falklandsøyene.

Minnestøtten i Telavåg.

Også Norge har et krigsminne knyttet til dagens dato. Det var 30. april 1942 at den tyske okkupasjonsmakten brente Telavåg og sendte alle voksne menn der (menn mellom 17 og 60) i konsentrasjonsleir.

På Vestlandet (og i Vestland fylke) er dagens dato også knyttet til to hyggelige musikkprestasjoner. I 1988 vant Eikanger-Bjørsvik Musikklag europamesterskapet for brassband, og i 2011 gjorde Manger Musikklag det samme. Hør på de to (bildene nedenfor), og konstater at brassband er mer enn blankpusset messing!

   
Klikk på bildene for å høre Manger Musikklag (t.v.) under NM for brassband i 2019 og Eikanger-Bjørsvik Musikklag (t.h.) i en konsert i 2013. De to EM-vinnende orkestrene holder til  bare ca. 10 km fra hverandre i Alver kommune nord for Bergen.

(Innlegget ble påbegynt 26.04.2021 og fullført 26.04.2021)
___________________________________________________________________________

Share
Del dette innlegget med andre på Facebook, Twitter, e-post o.l.
Følg denne bloggen

Kommenter dette innlegget

Til innholdsliste for denne utgaven

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Knappen “Publiser kommentar” sender kommentaren til Torgeir, som leser den og eventuelt legger den ut her.
Husk å svare på regnestykket før du klikker på publiser-knappen!
For å stoppe eventuelle automatiske reklamehenvendelser, legger WordPress inn en sperre med et regnestykke som skal besvares med et tall. Forhåpentlig er ikke det engelske regnestykket for vanskelig! Har du problemer, så bruk e-post: ttt(krøllalfa)skoletjenesten.no

Til ungdommen før og nå

Biting – kategorien som dette innlegget er merket med – står oppført som et av synonymene til detalj i Synonymordboka.no. Jeg har valgt ordet  fordi det også kan være substantivering av verbet å bite. Begge betydninger kan være aktuelle for det som her skrives.
___________________________________________________________________________

Det hørtes ut som en beskrivelse av min hverdag som blogger:

Men innslaget i NRKs Nyhetsmorgen handlet om hvor vanskelig studenter har det under corona-restriksjonene. «Hovedpersonen» i innslaget var – ifølge NRK – førsteårsstudent (kan man være det når man er i første år av bachelor-studiet?), og sa bl.a. dette:

Saken fikk meg til å tenke på Bent Høies «Tale til ungdommen» for et års tid siden, Nordahl Griegs dikt Til ungdommen fra 1936 og slutten av John F. Kennedys innsettelsestale i 1961 («Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country.» – talen skal være skrevet av Theodore Sorensen). De to siste har det til felles at de stiller krav, mens Høies tale synes synd på, slik jeg oppfatter den.

Kommenter gjerne, men les først min «ansvarsfraskrivelse» i første avsnitt under Om denne bloggen på menylinjen over dette innlegget.

(Innlegget ble påbegynt 26.04.2021 og fullført 26.04.2021)
___________________________________________________________________________

Share
Del dette innlegget med andre på Facebook, Twitter, e-post o.l.
Følg denne bloggen

Kommenter dette innlegget

Til innholdsliste for denne utgaven

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Knappen “Publiser kommentar” sender kommentaren til Torgeir, som leser den og eventuelt legger den ut her.
Husk å svare på regnestykket før du klikker på publiser-knappen!
For å stoppe eventuelle automatiske reklamehenvendelser, legger WordPress inn en sperre med et regnestykke som skal besvares med et tall. Forhåpentlig er ikke det engelske regnestykket for vanskelig! Har du problemer, så bruk e-post: ttt(krøllalfa)skoletjenesten.no

Virtuell virkelighet 15/21

Denne spalten het tidligere Alternative fakta, som fortsatt er kategori-betegnelsen. I Alternative fakta lå vekten ofte mer på det alternative enn på fakta. Her i Virtuell virkelighet kan vekten  ligge mer på det virtuelle enn på virkeligheten.

Navneskiftet ble forklart i siste utgave av Alternative fakta 15. januar 2021.
___________________________________________________________________________

Vv 1: Kjøleskap. En av bloggens abonnenter har brukt opp sitt 20 år gamle kjøleskap, og er på jakt etter et annet, som virker. Bloggen kan formidle kontakt hvis noen har et kjøleskap som trenger et godt hjem.

֎֎֎

Vv 2: Skatt m.m.. Det er frist for å levere selvangivelsen i dag (jeg vet at det heter skattemeldingen, men det er en selvangivelse). Dette til tross kommer bloggen ut til noenlunde vanlig fredagstid. Jeg tillater meg å gjenta tegneserien nedenfor, og oppfordrer alle bloggens lesere til å være med på felles avsynging av skattebetalernes kampsang (nederst i blogginnlegget Selvangivelsesfrist i morgen) i morgen kl. 13.00.

֎֎֎

Resett 25. april 2021. Klikk for å lese.

Vv 3: Krim. «Noe liknende har hendt tidligere,» tenkte jeg da jeg så overskriften til høyre. Det stemte, men forrige gang var det en skjære, og drapsmannen ble dømt.

֎֎֎

Klipp frå NRK Dagsrevyen 27. april 2021,

Vv 4: Målsiger. Det er mest ikkje til å tru! Med coronastengjing og annan styggedom kring seg har ein fritidsklubb på Tøyen i Oslo førebudd den gradvise opninga av Oslo med å lage skilt på nynorsk. Målfolk på Tøyen set nok pris på dette!

֎֎֎

Dagsavisen 28. april 2021.

Vv 5: For språknerder 1. Hvis det stemmer at Anne-Lise Kristensen er pasient i tillegg til å være brukerombud, burde Dagsavisen også oppgitt hvor hun er pasient. Eller kanskje hun er pasient- og brukerombud?

֎֎֎

Resett 24. april 2021. Klikk for større bilde.

Vv 6: For språknerder 2. «Vi har brukt hen som pronomen fem ganger så langt i år,» skriver Resett, uten å oppgi hva som er sammenlikningsgrunnlaget (fem ganger så langt som hva?). Men det er bra det presiseres at det det dreier seg om hen som pronomen , slik setningen som er markert med blått på utklippet ovenfor, viser.

֎֎֎

Vv 7: Kart. Budstikka, lokalavis for Asker og Bærum, bruker i sin nettutgave «informative» kart (omtalt tidligere i bloggen). Det viser seg nå at det er et visst system i kartbruken (muligens etter påtrykk fra Satans Vegvesen). Som vist nedenfor, illustreres europaveier med verdenskart, mens riksveier, fylkesveier og lokalveier illustreres med europakart.

 

(Innlegget ble påbegynt 29.04.2021 og fullført 29.04.2021)
___________________________________________________________________________

Share
Del dette innlegget med andre på Facebook, Twitter, e-post o.l.
Følg denne bloggen

Kommenter dette innlegget

Til innholdsliste for denne utgaven

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Knappen “Publiser kommentar” sender kommentaren til Torgeir, som leser den og eventuelt legger den ut her.
Husk å svare på regnestykket før du klikker på publiser-knappen!
For å stoppe eventuelle automatiske reklamehenvendelser, legger WordPress inn en sperre med et regnestykke som skal besvares med et tall. Forhåpentlig er ikke det engelske regnestykket for vanskelig! Har du problemer, så bruk e-post: ttt(krøllalfa)skoletjenesten.no

Tilbakeblikk 30.04.2021

Postene under denne overskriften er utfyllende stoff til tidligere innlegg i bloggen.
___________________________________________________________________________

Abortvedtak (23.04.2021)
Abortdebatten er egentlig ikke noe å spøke med, men etter SVs landsmøte prøver Resett likevel, og har gitt SV-lederen navnet Adam Mørkjordet i oppslaget SVs landsmøte 2037: Nå kan du abortere og føde samtidig. Resett forteller også om Stortingspresidentens reaksjon på SV-landsmøtets (årets!) abortvedtak. Document refererer jordmorforbundets reaksjon. I tillegg til nyhetsmeldingene om saken gir Aftenposten faktabakgrunn over en hel side.

(Innlegget ble påbegynt 29.04.2021 og fullført 29.04.2021)
___________________________________________________________________________

Share
Del dette innlegget med andre på Facebook, Twitter, e-post o.l.
Følg denne bloggen

Kommenter dette innlegget

Til innholdsliste for denne utgaven

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Knappen “Publiser kommentar” sender kommentaren til Torgeir, som leser den og eventuelt legger den ut her.
Husk å svare på regnestykket før du klikker på publiser-knappen!
For å stoppe eventuelle automatiske reklamehenvendelser, legger WordPress inn en sperre med et regnestykke som skal besvares med et tall. Forhåpentlig er ikke det engelske regnestykket for vanskelig! Har du problemer, så bruk e-post: ttt(krøllalfa)skoletjenesten.no

Torgeirs Tanker om Tilværelsen
Nr. 17, årgang 6

  • St. Georg og PROTS
   St. Georgs dag 23. april feires bl.a. av speiderne. Kordirigent m.m.m. Per Oddvar Hildre fyller år i dag.
  • Abortvedtak
   Vedtak om abortloven på Arbeiderpartiets landsmøte, skal drøftes også på Senterpartiets landsmøte. To (eller tre?) berørte parter ved en abort. Når blir fosteret et selvstendig individ?
  • Virtuell virkelighet 14/21
   Vaksine 1 ֎֎ Vaksine 2 ֎֎ Ungdomsfyll ֎֎ Ringvei ֎֎ Fengsel ֎֎ Kurs ֎֎ Ex-politiker 1 ֎֎ Ex-politiker 2 ֎֎ Kirurgisk
  • Tilbakeblikk 23.04.2021
   Idrettsboikott ֎֎ Fullvaksinert!
  • Hovedinnleggene sist:
   Chaplins fødselsdag
   Sitattegn i kombinasjon med andre tegn
   Idrettsboikott
  • __________________________________________________________________________________
   Vil du følge denne bloggen? Registrer deg i spalten til venstre, så mottar du hver fredag melding om innholdet i ukens blogg.
   Share

   Det er hyggelig om du forteller andre om denne bloggen!
   Klikk på merket ovenfor og velg Facebook, Twitter, e-post m.m.m.
   Dette er 231. gang en ny utgave av Torgeirs Tanker om Tilværelsen blir publisert.

St. Georg og PROTS

St. Georgs kamp mot dragen.

Det er St. Georgs dag i dag. For speidere som vil markere dagen, kan jeg anbefale blogginnlegget En gang speider, alltid speider! fra februar 2019. Dagens hovedperson, St. Georg, er grundig presentert på Den katolske kirkes nettsider.

St. Georg levde for ca. 1700 år siden. Én som kan feire sin 71-årsdag i dag, er Per Oddvar Hildre, «PROTS». Han er mest kjend som kordirigent, m.a. for SKRUK (Sunnmøre kristelege ungdomskor). Både på eiga hand og saman med den vesle songgruppa eg er med i, har eg hatt gleda av å oppleve PROTS som leiar for kor-seminar. Då har vi møttest, om lag hundre koristar frå ulike kor, fredag ettermiddag. Vi har fått noter som har vore nye for alle, og etter intens øving gjennom helga har vi halde konsert sundag kveld. Per Oddvar Hildre kan «alt» om kor, her er nokre visdomsord frå han:

Den fyrste musikken eg høyrde med PROTS som dirigent, var LPen Til Oslo for å gjera seg feit – barbershop på norsk (1980 – notar og tekstar står i boka med same tittel). Eg høyrde på kassetten i bilen så mykje at eg lærte alle tekstane. Det norske kammerkor (eit dekknavn for SKRUK?) syng , Geirr Lystrup har skrive tekstane og eg trur korarrangementa er gjort av PROTS. Frå plata har eg valt ut to spor som ligg i kvar sin ende av stemningsskalaen.

Familien Haraldsen, eit av fleire spor saman med Ytre Suløens Jass-Ensemble, handlar om Harald og Sonja som bur på «eit gardsbruk midt i Oslo 1» – med seter «i Asker, var det visst dei sa». Songen er ein godlynt harselas med den dåverande kronprinsfamilien, og med ein elegant overgang (innspelingsteknikarane må ha hatt det moro!) til instrumentalavslutninga.

Enno i mai er eit reint korarrangement (i litt langsamare tempo enn originalen Once in a while, og utan markert rytme. Eg har vore med på å framføre songen på ei samling etter kransenedleggjing ved Krigsseglarmonumentet 8. mai, og i den samanhangen fekk teksten ei dobbelttyding som gjorde songen endå finare.

֎֎֎֎֎֎֎֎֎

Hovedmålform i denne bloggen er bokmål, men då eg tok til å skrive om Per Oddvar Hildre, fall det meg naturleg å skifte til nynorsk, som eg trur er hans målform.

(Innlegget ble påbegynt 20.04.2021 og fullført 20.04.2021)
___________________________________________________________________________

Share
Del dette innlegget med andre på Facebook, Twitter, e-post o.l.
Følg denne bloggen

Kommenter dette innlegget

Til innholdsliste for denne utgaven

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Knappen “Publiser kommentar” sender kommentaren til Torgeir, som leser den og eventuelt legger den ut her.
Husk å svare på regnestykket før du klikker på publiser-knappen!
For å stoppe eventuelle automatiske reklamehenvendelser, legger WordPress inn en sperre med et regnestykke som skal besvares med et tall. Forhåpentlig er ikke det engelske regnestykket for vanskelig! Har du problemer, så bruk e-post: ttt(krøllalfa)skoletjenesten.no

Abortvedtak

Ap-landsmøtet sist helg gikk inn for å tillate selvbestemt abort (uten abortnemnd) t.o.m. attende svangerskapsuke. Landsmøtevedtaket hadde denne ordlyden:

«Arbeiderpartiet vil avvikle nemndsystemet i abortloven mellom uke 12 og 18 og utrede et alternativ med trygg oppfølging og medisinsk veiledning mellom uke 12 og 18. Kvinnens selvbestemmelse skal sikres.»

Senterpartiet skal også drøfte abortloven på sitt landsmøte.  En NTB-melding som Document gjengir, forklarer hvordan utfallet av Senterpartiets landsmøtediskusjon kan avgjøre abortspørsmålet i Stortinget.

Da jeg leste om Ap-vedtaket, kom jeg til å tenke på sist abortloven var i vinden, og bl.a. var tema i Stortingets spørretime 16. januar 2019 (se klippet nedenfor helt ut, særlig de siste femti sekundene):

Ap-landsmøtets vedtak nevner ikke det jeg tror både tilhengere og motstandere av gjeldende abortlov er enige om: fosteret (som eventuelt skal aborteres) har også rettigheter, men kan ikke selv målbære dem. Kanskje er også en tredje part involvert med rettigheter?

Hele abortstriden ville trolig vært unngått hvis partene kunne bli enige om svaret på ett sentralt spørsmål: når blir fosteret et selvstendig individ? Etter gjeldende lov – og i enda større grad hvis loven blir endret i tråd med vedtaket på Ap-landsmøtet – skjer det «etter utgangen av attende svangerskapsuke». Da er det fortsatt noen uker igjen til 23. uke, da man har en viss mulighet for å redde for tidlig fødte barn.

Men uansett hvem som bestemmer, er fosteret/individet etter 18. svangerskapsuke beskyttet med lov mot å bli abortert. Denne beskyttelsen er permanent. I Norge har vi til og med avskaffet dødsstraffen (i 1979 – også i den militære straffeloven), og eutanasi tillates ikke. Men er det helt utenkelig at noen – i nær eller fjern fremtid – kan komme på ideen om å skyve på abortgrensen?
I norrøn tid ble barn satt ut i naturen, forteller Grete Lillehammer ved Arkeologisk museum i Stavanger til forskning.no.

«I dei norrøne lovane og i skandinaviske mellomalderlovar blir det fortalt om praktisering av barneutbering. Det kunne vere fleire årsaker til at barn vart sette ut og overlatne til naturen.

Utburd var eit barn som vart drepen, boren ut av heimen og satt ut. Det kunne for eksempel vere på grunn av fattigdom og svolt; ein hadde ikkje nok mat til å mette endå ein munn.

Og så kunne det vere på grunn av æresomgrepet; nokre barn var ikkje ønskte. Særleg var jentebarn utsette. Det kunne også vere andre årsaker knytt til tro og mytar.

Islandske mellomalderkjelder fortel om det å setje ut barn at ein som regel ikkje gjorde det, men av og til så kunne ein gjere det. Det var med andre ord noko som ein ikkje praktiserte i tide og utide, det måtte spesielle omstende til for at det skulle skje, seier Lillehammer.»

Og mens aborttallene synker, har Ap-landmøtet gjort vedtak i et spørsmål som egentlig er et dilemma. Forhåpentlig har de som stemte, tvilt seg frem til sitt endelige standpunkt. Vi som ikke var der, får bidra – i den grad vi har mulighet – med hjelp og støtte til de som blir berørt av vedtaket, slik at de kan treffe en klok avgjørelse.

(Innlegget ble påbegynt 21.04.2021 og fullført 21.04.2021)
___________________________________________________________________________

Share
Del dette innlegget med andre på Facebook, Twitter, e-post o.l.
Følg denne bloggen

Kommenter dette innlegget

Til innholdsliste for denne utgaven

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Knappen “Publiser kommentar” sender kommentaren til Torgeir, som leser den og eventuelt legger den ut her.
Husk å svare på regnestykket før du klikker på publiser-knappen!
For å stoppe eventuelle automatiske reklamehenvendelser, legger WordPress inn en sperre med et regnestykke som skal besvares med et tall. Forhåpentlig er ikke det engelske regnestykket for vanskelig! Har du problemer, så bruk e-post: ttt(krøllalfa)skoletjenesten.no

Virtuell virkelighet 14/21

Denne spalten het tidligere Alternative fakta, som fortsatt er kategori-betegnelsen. I Alternative fakta lå vekten ofte mer på det alternative enn på fakta. Her i Virtuell virkelighet kan vekten  ligge mer på det virtuelle enn på virkeligheten.

Navneskiftet ble forklart i siste utgave av Alternative fakta 15. januar 2021.
___________________________________________________________________________

Aftenposten 13. april 2021.

Vv 1: Vaksine 1. Etter at jeg ble fullvaksinert, drysser det så mye antistoffer rundt i min ringe bolig at jeg må ha støvsugeren stående fremme hele tiden.

֎֎֎

Document 19. april 2021. Klikk for å lese.

Vv 2: Vaksine 2. Det er visst mye corona-smitte i Sverige. Ikke rart, når landet holder seg med en smittesjef.

.

.

.

.

.

.

֎֎֎

Vv 3: Ungdomsfyll. Budstikka sjenerer seg ikke for å bringe bilde av den overstadig berusete 14-åringen som ble tatt hånd om på Kadettangen.

 

֎֎֎

Klipp fra NRKs nett-TV-sider. Klikk for større bilde.

Vv 4: Ringvei. Sagene ring var en gang navnet på en trikkelinje i Oslo. Senere kom Ring 1, Ring 2 og Ring 3, som er ringveier rundt Oslo sentrum. Ring 175. som er stengt på bildet, ligger nok etter nummeret ganske langt fra sentrum, og dlik ser det også ut på bildet. Med slik kjøreavstand er det ikke rart at det blir hektisk for politiet.

֎֎֎

Resett 20. april 2021. Klikk for å lese.

Vv 5: Fengsel. De som liker å bestemme over andre, har nå en unik sjanse, ifølge Resett. Artikkelen om muligheten for fengselskjøp gir alle nødvendige opplysninger om beliggenhet, pris m.m. Men regn ikke med at banken gir boliglån for å kjøpe dette.

֎֎֎

Resett 15. april 2021.

Vv 6: Kurs. Aftenposten, som er en papiravis, har stadig annonser om vinkurs. Resett er en nettavis, og annonsen der (ovenfor) er selvsagt for digital rus-undervisning (Resetts lesere setter pris på klar tale).

֎֎֎

Vv 7: Ex-politiker 1. En av fotballsparkerne på det engelske laget Newcastle har nesten samme etternavn som en tidligere norsk statsminister. Da blir det selvsagt litt mye å holde styr på for en stakkars sportskommentator.

֎֎֎

Resett 19. april 2021.

Vv 8: Ex-politiker 2. Fotball og navn på tidligere politikere hører tydeligvis sammen. Dagfinn Høybråten fikk oppnavnet «Ayatollah Høybråten» etter å ha foreslått og fått vedtatt «røykeloven» (det er egentlig en lov mot røyking), og nå har en fotballsparker med likelydende etternavn fått unngjelde for navnelikheten, ser det ut som.

֎֎֎

Vv 9: Kirurgisk.Det kan være mange grunner til at pasienten får totalbedøvelse ved et kirurgisk inngrep.

(Innlegget ble påbegynt 22.04.2021 og fullført 22.04.2021)
___________________________________________________________________________

Share
Del dette innlegget med andre på Facebook, Twitter, e-post o.l.
Følg denne bloggen

Kommenter dette innlegget

Til innholdsliste for denne utgaven

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Knappen “Publiser kommentar” sender kommentaren til Torgeir, som leser den og eventuelt legger den ut her.
Husk å svare på regnestykket før du klikker på publiser-knappen!
For å stoppe eventuelle automatiske reklamehenvendelser, legger WordPress inn en sperre med et regnestykke som skal besvares med et tall. Forhåpentlig er ikke det engelske regnestykket for vanskelig! Har du problemer, så bruk e-post: ttt(krøllalfa)skoletjenesten.no