Kategoriarkiv: . Biting

Vaklende veganer

Biting – kategorien som dette innlegget er merket med – står oppført som et av synonymene til detalj i Synonymordboka.no. Jeg har valgt ordet  fordi det også kan være substantivering av verbet å bite. Begge betydninger kan være aktuelle for det som her skrives.
___________________________________________________________________________

Overskriften handler ikke om bloggeren. men om en dame ved navn Annebjørg, omtalt i et oppslag i Resett. Selv har bloggeren spist alle varianter av kjøtt i julen, fra sild til sau, gris og kalkun.

Min andel av grøntfôr i maten fikk jeg som barn fordi far solgte grønnsaker. Det kundene ikke ville ha, kom til min mors kjøkken, og hun kastet ikke mat. Tomater med bløte partier ble tomatsuppe, flekker på blomkålen kunne skrapes vekk. Jeg har sett en lærebok i husstell fra 1930-tallet med et helt kapittel om bruk av rester – det kapittelet tror jeg kanskje mor hadde lest og lært seg utenat.

«Skogens ville dyr» er dels rovdyr, dels byttedyr. Når dette åpenbart er den naturlige tilstanden, har jeg vanskelig for å forstå hvorfor mennesket, som er en omnivor (alteter), ikke skal spise kjøtt. Kan de som står bak denne troen, ha forlest seg på Thorbjørn Egners Klatremus og de andre dyrene i Hakkebakkeskogen, der «Hakkebakkeskogenloven» blir vedtatt på udemokratisk vis:
1. Alle dyrene i skogen må være venner.
2. Ingen får lov til å spise hverandre.
3. Den som er doven og ikke finner mat selv, må ikke ta mat fra andre.

Tenk over dette, og legg merke til at Egner i siste del av første vers i sangen Grønnsakspiservise gir en god beskrivelse av en som har ADHD. Les også gjerne (om igjen?) Spiser vi ikke kjøtt, må vi flytte.

(Innlegget ble påbegynt 29.12.2021 og fullført 29.12.2021)
___________________________________________________________________________

Share
Del dette innlegget med andre på Facebook, Twitter, e-post o.l.
Følg denne bloggen

Kommenter dette innlegget

Til innholdsliste for denne utgaven

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Knappen “Publiser kommentar” sender kommentaren til Torgeir, som leser den og eventuelt legger den ut her.
Husk å svare på regnestykket før du klikker på publiser-knappen!
For å stoppe eventuelle automatiske reklamehenvendelser, legger WordPress inn en sperre med et regnestykke som skal besvares med et tall. Forhåpentlig er ikke det engelske regnestykket for vanskelig! Har du problemer, så bruk e-post: ttt(krøllalfa)skoletjenesten.no

Ji… Bells og annen oppbyggelig musikk

Denne plastmodellen til tre tusen kroner er i skrivende stund ikke på lager, men bloggeren klarer seg uten.

Nylig oppdaget jeg at den radiokanalen som tidligere het NRK Alltid Klassisk, nå heter NRK Klassisk Julekanalen. Der ser det ut til å være et krav at det som spilles, skal ha noe med jul i tittelen.

Når jeg kjører bil, setter jeg gjerne på radioen. I år har jeg kjørt lite i desember, men i fjor og i forfjor var det vanskelig å finne en nærradio (det er bare nærradio som sender på FM, som er det jeg kan motta i bilen) som ikke sendte «julemusikk».

Den som leser dette, har internett-forbindelse. På nettet finner man stort sett den musikken man søker etter. Vil man bli overrasket, anbefales (igjen) BBC3. Eller man kan nøye seg med sangen som er antydet i overskriften.

(Innlegget ble påbegynt 09.12.2021 og fullført 09.12.2021)
___________________________________________________________________________

Share
Del dette innlegget med andre på Facebook, Twitter, e-post o.l.
Følg denne bloggen

Kommenter dette innlegget

Til innholdsliste for denne utgaven

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Knappen “Publiser kommentar” sender kommentaren til Torgeir, som leser den og eventuelt legger den ut her.
Husk å svare på regnestykket før du klikker på publiser-knappen!
For å stoppe eventuelle automatiske reklamehenvendelser, legger WordPress inn en sperre med et regnestykke som skal besvares med et tall. Forhåpentlig er ikke det engelske regnestykket for vanskelig! Har du problemer, så bruk e-post: ttt(krøllalfa)skoletjenesten.no

Share

Store fylker

Biting – kategorien som dette innlegget er merket med – står oppført som et av synonymene til detalj i Synonymordboka.no. Jeg har valgt ordet  fordi det også kan være substantivering av verbet å bite. Begge betydninger kan være aktuelle for det som her skrives.
___________________________________________________________________________

Norges fylker fra 1. januar 2021. Klikk for større kart.

Det arbeides for tiden med å skille fylker som i forrige stortingsperiode ble slått sammen. Selv har jeg siden 1. januar i år bodd i Viken fylke, og jeg er neppe alene om ikke å ha merket noen overgang fra min tidligere tilværelse som innbygger i Akershus.

Viken fylke er for stort, har jeg hørt. Derfor har jeg sett på kartet, og har funnet flere fylker (gamle og nye) som er like store eller større, f. eks. Nordland. Nordland fylke er større enn Israel, og er resultat av en «fylkes»-deling. Den skjedde i 1787 ved at Nordlands Amt, som omfattet alt nord for Trøndelag, ble delt i Nordlands Amt og Finmarkens Amt (som også omfattet det som til siste årsskifte var Troms fylke).

Om Nordland fylke har jeg aldri hørt at det er for stort. Men en kjøretur fra Brønnøysund helt sør i fylket til Narvik helt i nord er ifølge Googles karttjenester 667 km lang og tar bortimot ti timer. Den går for øvrig over en fjellovergang (Saltfjellet) som av og til er vinterstengt, men da finnes en alternativ rute gjennom Sverige (980 km, drøyt tolv timer). For sammenlikningens skyld er kjøreturen mellom Geilo og Halden (to ytterpunkter i Viken fylke) 334 km med en anslått kjøretid på ca. fire og en halv time (ingen fjellovergang).

Oppløs gjerne Viken fylke for min del. Det koster en del, men kan kanskje finansieres med reduserte godtgjørelser og reiseregninger for fylkespolitikere og andre politikere?

(Innlegget ble påbegynt 29.11.2021 og fullført 29.11.2021)
___________________________________________________________________________

Share
Del dette innlegget med andre på Facebook, Twitter, e-post o.l.
Følg denne bloggen

Kommenter dette innlegget

Til innholdsliste for denne utgaven

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Knappen “Publiser kommentar” sender kommentaren til Torgeir, som leser den og eventuelt legger den ut her.
Husk å svare på regnestykket før du klikker på publiser-knappen!
For å stoppe eventuelle automatiske reklamehenvendelser, legger WordPress inn en sperre med et regnestykke som skal besvares med et tall. Forhåpentlig er ikke det engelske regnestykket for vanskelig! Har du problemer, så bruk e-post: ttt(krøllalfa)skoletjenesten.no

Tåke i Tokagjelet

Tokagjelet (markert med raud sirkel) ligg mellom Norheimsund og Samnanger, om lag 40 km aust for Bergen. Klikk for større kart.

Enno ein gong har ei ulukke vore hovudsak i media. For meg  har Tokagjelet  til no vore eit vegstykke mellom Norheimsund og Kvamskogen i Hardanger. Første gong  eg reiste der,  var eg liten,  og det var vegen òg  – ei «hylle» i den bratte fjellsida. Seinare har eg køyrt der fleire gonger. Vegen har fått tunnelar, men svingar seg framleis gjennom ein vill og vakker natur. Øvst i Tokagjelet sist sundag var det nok helst den ville naturen som slo til.

Det var i Kveldsnytt sist sundag eg høyrde om ulukka, og seinare har mediedekninga vore brei og dels direkte. Men lite nytt ut over den første meldinga kom fram det første døgeret. Som ved raset i Gjerdrum i romjula og drapa i Kongsberg for eit par veker sidan vart politiets presseorienteringar direkteoverførte, slik at politifolka ikkje kunne kome med bakgrunnsopplysningar som journalistane kunne brukt i sine reportasjer. Sjølv sat eg med reportasjebilete frå stader som skulle vere enkle å finne att på Norgeskart.no, men fann dei ikkje (seinare viste det seg at det eine biletet var frå ei bru om lag 6,5 km frå ulykkesstaden). NRK-reportaren på staden skulle – vurdert ut frå etternamnet og dialekten – kjenne området godt, men eg kom litt i stuss over noko av det Lidvar Sandven sa:

Uttrykket «høg vannføring» gjekk att i fleire reportasjer, og vart brukt av både politi og journalistar. Eg oppfatta det først slik at fossen var høg, men syntest ikkje 15 meter var «enormt» (Steinsdalsfossen, som reportaren har passert på veg til Tokagjelet, har eit fall på 20 meter). Seinare i reportasjen var det snakk om «store høgdemeter». Er meterane større i Hardanger enn elles?

Det er ikkje lett med direktereportasje. Eg fekk svar på noko av det et lurte på (og lærte mykje nytt) etter å ha lese konsesjonsvilkåra for Tokagjelet kraftverk. Og eg kom i tankar om reportasjen som Hartvig Kiran hadde frå flaumen i Nederland i 1953, der han m.a. sa:

Det ville vere urettvist å samanlikne NRK-reportaren i Tokagjelet sist måndag og Hartvig Kiran i Nederland i 1953. Samanlikninga må heller gjelde dei to heilt ulike handsamingane av ein reportasje om dramatiske hendingar. Kirans reportasje (framleis verd å høyre!) er laga i studio, med avstand i både tid og rom til hendingane, han styrer sjølv det heile, og har ordet i om lag 20 minutter. Tokagjelet-reportaren svarar på spørsmål frå programleiaren i eit om lag fire minutt langt innslag , han må handtere lydutstyr og ordval på sparket, og står i eit lydmiljø der bakgrunnsstøy frå fossen gjer det vanskeleg for folk med nedsett høyrsle å få med seg det som vert sagt.

Medan eg skriv dette, leiter ein framleis etter «antatt omkomne». I ein slik samanheng er mine tankar om pressehandtering uvesentlege, difor er dette innlegget plassert i kategorien biting.

(Innlegget ble påbegynt 27.10.2021 og fullført 27.10.2021)
___________________________________________________________________________

Share
Del dette innlegget med andre på Facebook, Twitter, e-post o.l.
Følg denne bloggen

Kommenter dette innlegget

Til innholdsliste for denne utgaven

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Knappen “Publiser kommentar” sender kommentaren til Torgeir, som leser den og eventuelt legger den ut her.
Husk å svare på regnestykket før du klikker på publiser-knappen!
For å stoppe eventuelle automatiske reklamehenvendelser, legger WordPress inn en sperre med et regnestykke som skal besvares med et tall. Forhåpentlig er ikke det engelske regnestykket for vanskelig! Har du problemer, så bruk e-post: ttt(krøllalfa)skoletjenesten.no

Hurdalsjøen-spillet

De siste par ukene har begivenheter på Hurdalsjøen hotell vært et fast innslag i nyhetene. De har vært omtalt som «sonderinger» og «forhandlinger» – det første visstnok mindre forpliktende enn det siste. Det var da også under sonderingene at Audun Lysbakken forlot hotellet i bil (trolig for å ta toget fra Eidsvoll,  for han kjørte vel ikke bil ved siden av toglinjen til Oslo?).

Sannheten om hva som foregikk mellom de tre partilederne, vet vi ikke. Men jeg har en teori som jeg synes er like sannsynlig som alle spekulasjonene som er formidlet fra Hurdalsjøen. Både Vedum og Lysbakken var på besøk hos Støre i dagene rett etter valget. Jeg tror Støre allerede da – kanskje ved å tilføre sine gjester store mengder Jägermeister – skjønte at det ikke kunne bli noen regjering med Ap, SV og Sp.

Politisk ukorrekt bilde av svarteper-kort, valgt for å erte (men ikke krenke) Audun Lysbakken.

Men han klarte å overtale de andre to til å bli med på en heisatur til Hurdalsjøen hotell for å spille kort. Det har de holdt på med der siden forrige mandag. For ikke å støte noen hvis dette skulle bli kjent, kjøpte Støre inn Svarteper-kort (et kortspill som også KrFs avgåtte leder Kjell Ingolf Ropstad og andre kristelig-sinnede kunne deltatt i). Det var Audun Lysbakken som først ble svarteper, og som derfor måtte forlate hotellet, som på sine nettsider skriver at det er et perfekt sted for teambuilding, og der det også står: «Nå kan 2021 fortsette fantastisk… Hos oss…». Her regner de nok med regjeringskonferanser.

Hvis det kommer en felleserklæring etter det spillet som fortsatt pågår på Hurdalsjøen hotell, kan man nok lese ut av teksten hvem som ble svarteper i siste runde.

Om noen skulle ønske å lese andre vurderinger av Hurdalsjøen-spillet, kan de lese Kjetil B. Alstadheim i Aftenposten eller  Sverre Avnskog i Resett.

(Innlegget ble påbegynt 06.10.2021 og fullført 06.10.2021)
___________________________________________________________________________

Share
Del dette innlegget med andre på Facebook, Twitter, e-post o.l.
Følg denne bloggen

Kommenter dette innlegget

Til innholdsliste for denne utgaven

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Knappen “Publiser kommentar” sender kommentaren til Torgeir, som leser den og eventuelt legger den ut her.
Husk å svare på regnestykket før du klikker på publiser-knappen!
For å stoppe eventuelle automatiske reklamehenvendelser, legger WordPress inn en sperre med et regnestykke som skal besvares med et tall. Forhåpentlig er ikke det engelske regnestykket for vanskelig! Har du problemer, så bruk e-post: ttt(krøllalfa)skoletjenesten.no

Grunne, gale eller griske?

Biting – kategorien som dette innlegget er merket med – står oppført som et av synonymene til detalj i Synonymordboka.no. Jeg har valgt ordet  fordi det også kan være substantivering av verbet å bite. Begge betydninger kan være aktuelle for det som her skrives.
___________________________________________________________________________

I god tid før årets stortingsvalg – slik at valgresultatet ikke blir påvirket av denne bloggen (se mitt svar til en kommentar under innlegget Valgår) – kommer her begynnelsen til et svar på hva G’en i MDG står for. Bloggen er åpen for andre svaralternativer enn de som står i overskriften, men ordet må selvsagt begynne på G. Det er fristende med en meningsmåling pr. nett, men for sikkerhets skyld lar jeg den enkelte leser måle seg selv.

   
Det har dessverre ikke vært mulig å fremskaffe den tredje varianten av MDG-logoen.

Klippene nedenfor er samlet gjennom de siste to-tre månedene. De fleste klippene er fra nettavisene Document og Resett, som jeg leser etter de andre avisene, og der det ofte står ting som ikke er nevnt i de øvrige avisene.

(Teksten fortsetter under klippene)

  

 

 

 

 

 

Klippene ovenfor er gjennomlest, og holder seg innenfor denne bloggens strenge saklighetskrav. Det samme kan ikke sies om innlegget nedenfor, i hvert fall ikke om overskriften, som er sitat fra et Facebook-innlegg av olje- og energiminister Tina Bru. Jeg tar det med for sikkerhets skyld, siden jeg ikke har lest kommentarene til klippene ovenfor.

(Innlegget ble påbegynt 24.05.2021 og fullført 26.05.2021)
___________________________________________________________________________
Les også:
Tilbakeblikk 09.07.2021
Tilbakeblikk 04.06.2021

Share
Del dette innlegget med andre på Facebook, Twitter, e-post o.l.
Følg denne bloggen

Kommenter dette innlegget

Til innholdsliste for denne utgaven

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Knappen “Publiser kommentar” sender kommentaren til Torgeir, som leser den og eventuelt legger den ut her.
Husk å svare på regnestykket før du klikker på publiser-knappen!
For å stoppe eventuelle automatiske reklamehenvendelser, legger WordPress inn en sperre med et regnestykke som skal besvares med et tall. Forhåpentlig er ikke det engelske regnestykket for vanskelig! Har du problemer, så bruk e-post: ttt(krøllalfa)skoletjenesten.no

Kinamyk pizza

Biting – kategorien som dette innlegget er merket med – står oppført som et av synonymene til detalj i Synonymordboka.no. Jeg har valgt ordet  fordi det også kan være substantivering av verbet å bite. Begge betydninger kan være aktuelle for det som her skrives.
___________________________________________________________________________

Bloggeren er registrert kunde hos PIZZA & KINA EKSPRESSEN – det er slik firmaet skriver navnet på sine internettsider, uten bindestrek etter pizza, men med versaler og orddelingsfeil etter Kina.

Av navnet (Pizza- & Kinaekspressen – her har jeg valgt norsk skrivemåte) kunne man tro at dette er et firma som bringer deg raskt til Kina, men de leverer bl. a. ferdig pizza hjemme hos folk i Oslo-området. En av mine gjester ville gjerne ha pizza med sprø bunn, så vi bestilte en variant av det som i menyen omtales som «Italiensk pizza med tynn og sprø bunn for 1-2 personer». Bunnen var tynn, men sprø?

Fra min barndoms juleforberedelser husker jeg baking av sirupssnipper. Konsistensen på den «sprø» bunnen var omtrent som sirupssnippenes – før de var stekt. Men etter åtte minutter i husets stekeovn med varmluft på 200 grader var pizzaen omtrent som vi hadde tenkt oss den.

Min teori er at Pizza- & Kinaekspressen ikke lager maten når den blir bestilt, men at de da tar den ut av fryseren og deretter tiner og varmer den i mikrobølgeovn. For da vi ringte og klaget over den halvstekte pizzaen vi hadde fått levert, ble vi tilbudt ny levering – som hadde samme myke konsistens. Og da vi neste dag, tross dårlige erfaringer, bestilte Peking-suppe og Biff à la szechuan (min skrivemåte: «à la» med accent grave), ble maten levert ti minutter etter bestilling, kjøretid inkludert.

Det blir nok en stund til neste bestilling hos Pizza- & Kinaekspressen. Til bloggere som eventuelt skulle driste seg til å bestille «Italiensk pizza med tynn og sprø bunn for 1-2 personer» har jeg dette rådet: Sett på varmluftsovnen på 200 grader samtidig med bestillingen, da kan bunnen være sprø ca. åtte minutter etter levering, eller etter  gjennomspilling av China Girl med David Bowie og 歡樂童謠-小雨+虹彩妹妹+放風箏 (tekstet, slik at kinesiskkyndige kan synge med).

(Innlegget ble påbegynt 19.05.2021 og fullført 20.05.2021)
___________________________________________________________________________

Share
Del dette innlegget med andre på Facebook, Twitter, e-post o.l.
Følg denne bloggen

Kommenter dette innlegget

Til innholdsliste for denne utgaven

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Knappen “Publiser kommentar” sender kommentaren til Torgeir, som leser den og eventuelt legger den ut her.
Husk å svare på regnestykket før du klikker på publiser-knappen!
For å stoppe eventuelle automatiske reklamehenvendelser, legger WordPress inn en sperre med et regnestykke som skal besvares med et tall. Forhåpentlig er ikke det engelske regnestykket for vanskelig! Har du problemer, så bruk e-post: ttt(krøllalfa)skoletjenesten.no

Til ungdommen før og nå

Biting – kategorien som dette innlegget er merket med – står oppført som et av synonymene til detalj i Synonymordboka.no. Jeg har valgt ordet  fordi det også kan være substantivering av verbet å bite. Begge betydninger kan være aktuelle for det som her skrives.
___________________________________________________________________________

Det hørtes ut som en beskrivelse av min hverdag som blogger:

Men innslaget i NRKs Nyhetsmorgen handlet om hvor vanskelig studenter har det under corona-restriksjonene. «Hovedpersonen» i innslaget var – ifølge NRK – førsteårsstudent (kan man være det når man er i første år av bachelor-studiet?), og sa bl.a. dette:

Saken fikk meg til å tenke på Bent Høies «Tale til ungdommen» for et års tid siden, Nordahl Griegs dikt Til ungdommen fra 1936 og slutten av John F. Kennedys innsettelsestale i 1961 («Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country.» – talen skal være skrevet av Theodore Sorensen). De to siste har det til felles at de stiller krav, mens Høies tale synes synd på, slik jeg oppfatter den.

Kommenter gjerne, men les først min «ansvarsfraskrivelse» i første avsnitt under Om denne bloggen på menylinjen over dette innlegget.

(Innlegget ble påbegynt 26.04.2021 og fullført 26.04.2021)
___________________________________________________________________________

Share
Del dette innlegget med andre på Facebook, Twitter, e-post o.l.
Følg denne bloggen

Kommenter dette innlegget

Til innholdsliste for denne utgaven

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Knappen “Publiser kommentar” sender kommentaren til Torgeir, som leser den og eventuelt legger den ut her.
Husk å svare på regnestykket før du klikker på publiser-knappen!
For å stoppe eventuelle automatiske reklamehenvendelser, legger WordPress inn en sperre med et regnestykke som skal besvares med et tall. Forhåpentlig er ikke det engelske regnestykket for vanskelig! Har du problemer, så bruk e-post: ttt(krøllalfa)skoletjenesten.no

Idrettsboikott

Biting – kategorien som dette innlegget er merket med – står oppført som et av synonymene til detalj i Synonymordboka.no. Jeg har valgt ordet  fordi det også kan være substantivering av verbet å bite. Begge betydninger kan være aktuelle for det som her skrives.
___________________________________________________________________________

De norske fotballsparkerne var modige og gikk med denne T-skjorten på banen.

En beslutning om norsk boikott av fotball-VM i Quatar ville nok prege internasjonal fotball, der Norge som kjent er en ledende nasjon. Husk «bronselaget» fra Berlin-OL i 1936! Og «vi» slo England 2-1 i kvalifiseringskamp til VM i 1982.

Dagens herrelandslag vant for noen uker siden en overlegen seier mot Gibraltar. Men langt viktigere var spillernes modige demonstrasjon, der de var iført T-skjorter med teksten Respect – On and off the pitch («respekt – på og av banen», som NRK Dagsnytt valgte å oversette uttrykket med). Senere gjorde kvinnelandslaget det enda mer kroppsnært ved å skrive bokstaver i håndflatene.

Norges fotball-landslag markerer noe. Ved å klikke for å få stort bilde er det kanskje mulig å lese budskapet.

Da jeg rutinemessig googlet ordet i overskriften, fant jeg bl.a. en leksikonartikkel om den norske idrettsfronten i 1940 og en Wikipedia-artikkel om to amerikanske OL-deltakeres demonstrasjon ved en premieutdeling under Mexico-OL i 1968.

Neste år er det vinter-OL i Beijing. I et intervju har Johannes Høsflot Klæbo antydet at skilandslaget kanskje bør følge fotball-landslagets eksempel og «gå sammen om et felles standpunkt før OL i Kina» (men Kina er som kjent et land der menneskerettighetene står sterkt hvis man gjør som myndighetene sier).

Jeg har en ide til hele den norske OL-troppen som skal til Beijing (ingen norske kommer til å boikotte det stevnet): Bruk innmarsjen til en markering! Det vil garantert bli lagt merke til, også av oss som ikke følger med på medienes overdrevne dekning av sportsarrangementer.

(Innlegget ble påbegynt 07.04.2021 og fullført 15.04.2021)
___________________________________________________________________________

Share
Del dette innlegget med andre på Facebook, Twitter, e-post o.l.
Følg denne bloggen

Kommenter dette innlegget

Til innholdsliste for denne utgaven

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Knappen “Publiser kommentar” sender kommentaren til Torgeir, som leser den og eventuelt legger den ut her.
Husk å svare på regnestykket før du klikker på publiser-knappen!
For å stoppe eventuelle automatiske reklamehenvendelser, legger WordPress inn en sperre med et regnestykke som skal besvares med et tall. Forhåpentlig er ikke det engelske regnestykket for vanskelig! Har du problemer, så bruk e-post: ttt(krøllalfa)skoletjenesten.no

Valgår

Biting – kategorien som dette innlegget er merket med – står oppført som et av synonymene til detalj i Synonymordboka.no. Jeg har valgt ordet  fordi det også kan være substantivering av verbet å bite. Begge betydninger kan være aktuelle for det som her skrives.
___________________________________________________________________________

Dagsavisen 2. september 2020. Klikk for større bilde.

Det er 157 dager igjen til stortingsvalget 2021. «Kommentariatet» har allerede brukt mye tid på å besvare spørsmålet «Hva kommer til å skje nå?». Slik var det også ved valget i 2017, da det på dette tidspunkt av året var «åpenbart» at det ville bli regjeringsskifte, noe det ikke ble. Igjen minner jeg om brevet som Alistair Cooke refererte til flere ganger i forbindelse med sin omtale av flere presidentvalg i USA. 41/20 af3

Det heter jo «valgets kval» (kval = sterk sjelelig smerte eller lidelse ifølge Det norske Akademis ordbok), og for å «veilede» slik at kvalen skal bli minst mulig, sender det skattefinansierte medieselskapet NRK programposten Politisk kvarter, der programlederne får vist hvor flinke de er til å stille kjente politikere i et dårlig lys. Her er introduksjonene til programmet en uke i januar.

Ved valget for fire år siden hadde NRK også en «valgomat» som skulle «hjelpe» usikre velgere. Når politikerne i TV-innslaget som presenterte valgomaten, var redde for å svare «feil», burde det vært et klart signal om at dette er en ubrukelig løsning. Tenkende mennesker vet selvsagt at politisk standpunkt består av noe mer enn enkeltsaker, som valgomaten bygger sin «hjelp» på.

Etter at Gro Holm som NRKs nyhetsdirektør i juni 2005 sa i et intervju med Dagens Næringsliv at hun ønsket regjeringsskifte (Ap, Sp og Sv dannet ny regjering etter stortingsvalget i september 2005), har NRK stort sett unnlatt –så vidt jeg har observert – å prøve å påvirke valgresultatet. Et unntak var kommune- og fylkestingsvalget i 2019. Da forsøkte NRK-programmet Folkeopplysningen å manipulere elevene ved Lillestrøm videregående skole. Det fikk kraftig kritikk, bl.a. i Kringkastingsrådet, men erfaringen fra andre saker som er blitt kritisert der, tilsier at alt NRK foretar seg i forbindelse med høstens stortingsvalg, bør vurderes som mulige forsøk på manipulasjon.

Ceterum censeo NRK esse delendam (fritt etter Cato den eldre).

(Innlegget ble påbegynt 28.03.2021 og fullført 29.03.2021)
___________________________________________________________________________
Les også:
Tilbakeblikk 07.05.2021

Share
Del dette innlegget med andre på Facebook, Twitter, e-post o.l.
Følg denne bloggen

Kommenter dette innlegget

Til innholdsliste for denne utgaven

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Knappen “Publiser kommentar” sender kommentaren til Torgeir, som leser den og eventuelt legger den ut her.
Husk å svare på regnestykket før du klikker på publiser-knappen!
For å stoppe eventuelle automatiske reklamehenvendelser, legger WordPress inn en sperre med et regnestykke som skal besvares med et tall. Forhåpentlig er ikke det engelske regnestykket for vanskelig! Har du problemer, så bruk e-post: ttt(krøllalfa)skoletjenesten.no