Flaggdager (nødløsning)

Flaggdag på Langset.

Ifølge branntakst-protokollen har det vært flaggstang her på Langset siden rundt 1890. Ole Thomesen, som var første eier, satt på Stortinget for Venstre, og han flagget sikkert ved unionsoppløsningen 7. juni 1905.

Den nåværende flaggstangen er en vestlandsfuru fra omtrent 1950. Den kom med kystruta til Akershus-kaien, og ble fraktet derfra til Langset på taket av fars ombygde Plymouth personbil med et lite lasteplan.

Fars Plymouth.

Flaggstangen står på knausen ut mot Sandviksbukta, og kan ses av alle som kjører E18 mot Oslo. Derfor føler jeg meg forpliktet til å flagge på alle offentlige flaggdager. I tillegg flagges det også på lokale flaggdager (for det meste beboernes fødselsdager).

Første påskedag er offentlig flaggdag, og det flagges her på bruket selv om den kirkelige høytiden ikke markeres. Dette er hvert år første offentlige flaggdag med flaggheis kl. 8. Med overgang til sommertid natten før, ble det ekstra tidlig i år, og flagget kom ikke opp før klokken 8:02.

I tankene har jeg konstruert en flaggheisemaskin som eventuelt kunne fjernstyres fra sengen. Det skal visst finnes noe slikt til bruk om bord på skip, men jeg har ikke undersøkt nøye.

Flaggheis her på bruket foregår i stillhet. På telefonen har jeg lagret flaggsignalet som en av ringetonene. Det er fristende å rigge til et høyttaleranlegg og markere flaggheis.

Share