Valgordning for vanlige folk

På tide med valg der man bekrefter tilliten til de som er valgt?

Etter den valgordningen som har eksistert så lenge jeg har hatt stemmerett (og det er lenge!), er det valg annethvert år, vekselvis til storting og til fylkesting og kommunestyre. De kandidatene man kan velge blant, er utpekt av noen av de som er medlem av et politisk parti. I 2017 var det – ifølge Statistisk sentralbyrå – syv prosent av befolkningen, men bare to prosent anså seg som aktive medlemmer.

Verv som representant til storting, fylkesting eller kommunestyre er tillitsverv. På bakgrunn av enkelte saker i den senere tid ble nylig tanken fremkastet om at tilliten kanskje burde bekreftes i et nytt valg. Den ideen har jeg spunnet videre på.

I min skisse til en valgordning som bekrefter tilliten til de som er valgt, er det fortsatt valg annethvert år, men fylkestingsvalget utgår (fylkeskommunen er etter mitt syn et unødvendig administrasjonsnivå). Det velges som nå representanter for kommende fireårsperiode til storting eller kommunestyre. I tillegg brukes listene fra siste valg (til storting eller kommunestyre) til å bekrefte tilliten, evt. til å stryke eller omprioritere kandidater. Det burde kanskje også være mulig å bringe inn helt nye navn, slik at partimedlemmene får mindre innflytelse på personvalget?

Siden 1975 har det vært avholdt to valg samtidig hvert fjerde år (til fylkesting og kommunestyre), så det er åpenbart gjennomførbart å avgjøre flere spørsmål på samme valgdag. Hvis fylkeskommunen fjernes, tror jeg at innsparingen ved det ville dekke kostnadene ved «bekreftelsesvalg».

Denne endringen skjer nok ikke brått, men kanskje når jeg har passert nitti?

(Innlegget ble påbegynt 15.12.2021 og fullført 15.12.2021)
___________________________________________________________________________

Share
Del dette innlegget med andre på Facebook, Twitter, e-post o.l.
Følg denne bloggen

Kommenter dette innlegget

Til innholdsliste for denne utgaven

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Knappen “Publiser kommentar” sender kommentaren til Torgeir, som leser den og eventuelt legger den ut her.
Husk å svare på regnestykket før du klikker på publiser-knappen!
For å stoppe eventuelle automatiske reklamehenvendelser, legger WordPress inn en sperre med et regnestykke som skal besvares med et tall. Forhåpentlig er ikke det engelske regnestykket for vanskelig! Har du problemer, så bruk e-post: ttt(krøllalfa)skoletjenesten.no