NOKAS og Herostratos (nødløsning)

I den stille uken (uken etter palmesøndag) var mandagen i 2004 ikke særlig stille i Stavanger. Den var tvert imot preget av skuddveksling under NOKAS-ranet, som foregikk den dagen, 5 april.

NOKAS (Norsk Kontantservice AS) er et firma som fortsatt tar seg av pengeverdier. Ranet i Stavanger i 2004 rettet seg mot firmaets tellesentral. Derfra fikk ranerne med seg 57,4 millioner kroner. Selv om det meste trolig var sedler, må det har vært litt av et lass å håndtere under flukten, men ransutbyttet er visst aldri funnet.

Politimannen Arve Sigve Klungland ble drept under under ranet. Drapsmannen Kjell Alrich Schumann var den ene av to som i høyesterett ble dømt til forvaring (16 års forvaring med en minstetid på 10 år). Andre av ranerne fikk en slags kjendisstatus.

Men det er ikke noe nytt at forbrytere blir kjendiser. I år 356 f. Kr. satte grekeren Herostratos fyr på Artemis-tempelet i Efesos. Det sies at han gjorde det for å bli berømt, og han klarte i hvert fall å bevare sitt navn for ettertiden. Herostratisk berømmelse er et uttrykk som betegner berømmelse for en dårlig handling.

Helge Ingstad, som på privat initiativ okkuperte Øst-Grønland i juni 1931, ble ikke dømt for dette. Men Norge tapte saken mot Danmark i den internasjonale domstolen i Haag – på dagens dato i 1933.

 

Share