Alle innlegg av Torgeir Oma

Torgeirs Tanker om Tilværelsen
Nr. 1,   årgang 1

___________________________________________________________________________

Vil du følge denne bloggen? Registrer deg øverst i spalten til venstre, så mottar du hver lørdag melding om innholdet i ukens blogg.

Share

 

Dette er 1. gang en ny utgave av Torgeirs Tanker om Tilværelsen blir publisert.

___________________________________________________________________________

 

 

 

 

Gratulerer med dagen!

Stusser du over overskriften og lurer på hvilken anledning som feires i dag, 19. november? Da har du avslørt deg selv som i det minste litt kunnskapsløs, kanskje også fordomsfull. I dag er nemlig den internasjonale mannsdagen. Du kan markere mannsdagen ved å lese om den på Wikipedia.

 

 

___________________________________________________________________________

Share
Skriv kommentar til dette innlegget
Knappen “Publiser” under det du skriver, sender kommentaren til Torgeir, som leser den og legger den ut her – forutsatt at den er saklig og i samsvar med vanlig folkeskikk.

Vil du følge denne bloggen? Registrer deg øverst i spalten til venstre, så mottar du hver lørdag  melding om innholdet i ukens blogg.

Til innholdsliste for denne utgaven

Hvordan blir den norske valgdebatten?

Det er stortingsvalg 11. september 2017. Unngår vi at valgkampen blir slik den USA nylig har opplevd, betegnet som den skitneste i landets historie? Det lover ikke godt om man skal dømme ut fra nylige debattinnlegg fra Høyre og Arbeiderpartiet i Dagsavisen. Overskriftene er Aps lærerbløff og Nye skoleløgner fra Høyre. De som velger å karakterisere motpartens synspunkter slik, sitter i ledende politiske posisjoner. Magnus Thue (H) er statssekretær i kunnskapsdepartementet, Tone Tellevik Dahl (A) er Oslo-byråd for oppvekst og kunnskap og Martin Henriksen (A) er stortingsrepresentant . Hadde karakteristikkene blitt brukt fra Stortingets talerstol, ville stortingspresidenten trolig gitt påtale. De to debattinnleggene står i Dagsavisen 27.10.2016 og 3.11. 2016 .

Det er ikke noe nytt at politikere har vanskelig for å debattere i stedet for å krangle (i ordboksbetydning). Dette klippet er fra Dagsnytt atten like etter valget i 2013:

Hvis jeg får bestemme over valgkampen m.m. frem mot stortingsvalget (det skjer neppe!), ønsker jeg meg:

  • Forbud mot å offentliggjøre meningsmålinger de siste tre-fire ukene før valget.
  • Radio- og TV-debatter som ikke sendes direkte, men redigeres slik at alt som ikke handler om sak, blir fjernet.
  • Programledere i radio og TV som ønsker å presentere saker og argumenter, ikke motsetninger og uenighet.

 

 

___________________________________________________________________________

Share
Skriv kommentar til dette innlegget
Knappen “Publiser” under det du skriver, sender kommentaren til Torgeir, som leser den og legger den ut her – forutsatt at den er saklig og i samsvar med vanlig folkeskikk.

Vil du følge denne bloggen? Registrer deg øverst i spalten til venstre, så mottar du hver lørdag  melding om innholdet i ukens blogg.

Til innholdsliste for denne utgaven

Prosentregning er vanskelig

Det fortelles om en matematikklærer som fortvilet så ut over klassen og utbrøt: “Fortsetter dere slik, kommer minst 50 prosent til å stryke til eksamen.” Klassens lyse hode kommenterte straks: “Hæh? Så mange er vi ikke!” Historien er ikke stedfestet, men kan komme fra en eller annen journalistutdanning.

Min matematikkutdannelse begrenser seg til det vi lærte på gymnasets engelsklinje. Den gangen måtte man øke med 100 prosent for å fordoble. I dag kreves ikke så mye, i følge to eksempler fra NRK:

Salg av gårdssider: 25.10.2016, NRK Dagsnytt, Thor Albert Frøsland:

Kontantstøtte: 31.10. 2016, NRK Dagsnytt, Ida Creed:

I de to eksemplene ovenfor er feilregningen lett å oppdage, særlig i innslaget om kontantstøtte. Men hva med dette eksempelet, også det fra NRK?

Politihøgskolen: 28.10.2016, NRK Alltid nyheter, Jørgen Pettersen:

Mitt resonnement er slik. Antallet kvinnelige studenter i 2006 var x, antallet økte med 0,1 x (10 %) de følgende ti årene og nådde 42 i 2016. Oppstilt som ligning ser det slik ut:

ligning-politistudenter
Etter min beregning ut fra NRK-reportasjen var det altså 38,18 prosent kvinnelige studenter på Politihøgskolen i 2006 hvis økningen frem til 2016 var på 10 %.

Høgskolens egen statistikk viser en kvinneandel i 2006 på 32 prosent (helt nøyaktig: 32,6 prosent). Journalistens resonnement må da ha vært at når andelen i dag er 42 prosent og for ti år siden var 32 prosent, har økningen vært på  på ti prosent (42 minus 32). Hadde han brukt benevnelsen prosentpoeng om økningen, ville resonnementet vært riktig.

Så funderer jeg fortsatt på antallet krefttilfeller blant brannmenn sammenliknet med befolkningen ellers. Forholdet presenteres slik av NRK:

Kreftstatistikk: 27.10.2016, NRK Dagsnytt, Marit Gjellan:

Jeg har prøvd meg på følgende resonnement:
–  De som får kreft blant brannmenn er 25% av de undersøkte.
– Tilsvarende gruppe (alle som får kreft) ellers i befolkningen er 80 %         av prosentandelen som får kreft blant brannmenn (100 % –  80 %) .
–  80 % av en prosentandel på 25 blir en prosentandel på 20 , dvs.               at 20 % av befolkningen får kreft.
–  Når befolkningen er på ca. 5 millioner, utgjør 20 prosent 1 million.

Men for min bekjentskapskrets stemmer det ikke at hver femte person har kreft. Derfor har jeg en mistanke om at det også i dette nyhetsinnslaget er  en sammenblanding av prosent og prosentpoeng. Men jeg har ikke funnet statistisk belegg for dette, og mottar gjerne hjelp.

___________________________________________________________________________

Share
Skriv kommentar til dette innlegget
Knappen “Publiser” under det du skriver, sender kommentaren til Torgeir, som leser den og legger den ut her – forutsatt at den er saklig og i samsvar med vanlig folkeskikk.

Vil du følge denne bloggen? Registrer deg øverst i spalten til venstre, så mottar du hver lørdag  melding om innholdet i ukens blogg.

Til innholdsliste for denne utgaven