Tilbakeblikk 29.06.2018

Postene under denne overskriften er utfyllende stoff til tidligere innlegg i bloggen.

___________________________________________________________________________

#skeptisk (28.10.2017)
Øystein Stenes artikkel Jeg kjenner et dypt ubehag ved den autoritære tonen og massementaliteten i #metoo-bevegelsen i Aftenposten (lenket til herfra også for to  uker siden) har resultert i en debatt i avisen med bl.a. disse tre innleggene:
Tendensiøst fra ØysteinStene om #stilleforopptak (Silje Storstein m. fl.)
Jeg var pissredd for å si noe som kunne oppfattes som kontroversielt (Øystein Stene)
I bakgrunnen for #metoo lurer en forestilling om at kvinner er ofre for en truende seksualitet som de må hjelpesunna (Guri Idsø Viken)

(Innlegget ble påbegynt 29.06.2018 og fullført 29.06.2018)
___________________________________________________________________________

Share
Del dette innlegget med andre på Facebook, Twitter, e-post o.l.
Bli følger av denne bloggen – se øverst i spalten til venstre

Kommenter dette innlegget

Til innholdsliste for denne utgaven

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Knappen “Publiser kommentar” sender kommentaren til Torgeir, som leser den og eventuelt legger den ut her.
Husk å svare på regnestykket før du klikker på publiser-knappen!
For å stoppe eventuelle automatiske reklamehenvendelser, legger WordPress inn en sperre med et regnestykke som skal besvares med et tall. Forhåpentlig er ikke det engelske regnestykket for vanskelig! Har du problemer, så bruk e-post: ttt(krøllalfa)skoletjenesten.no