COP26 og noen klimatanker

Klikk ovenfor for større tekst. Klikk HER for Google oversetter.

Det pågår i skrivende stund et internasjonalt møte i Glasgow. COP26 står for den 26 Conference of the Parties (partskonferanse). Som for de foregående 25 er bakgrunnen for denne konferansen Klimakonvensjonen, som ble undertegnet på FNs konferanse om miljø og utvikling i 1992 (UNCED-konferansen). COP26 skal etter planen avsluttes fredag 12. november.

Gjentatte etterlysninger her i bloggen etter en nøytral utredning om sammenhengen mellom global oppvarming og det menneskeskapte har ikke gitt resultat. Men det viser seg at temaet er behandlet i Wikipedia-artikkelen Scientific consensus on climate change. Nøytraliteten er bloggeren ikke i stand til å vurdere, men balansen ivaretas kanskje av Wikipedia-artikkelen Climate change denial. Et annet motsetningspar er Bjørn Lomborg (dansk statsviter) og anmeldelsen i the Guardian av Lomborgs nyeste bok, False alarm.

Vi som bor ved en hovedvei med mye trafikk, vet at det kan være gode grunner til å finne energikilder som er mindre forurensende enn de fossile som nå er mest i bruk. Hydrogen virker forlokkende: Bare rent vann som avfallsprodukt. Aftenposten skrev forrige tirsdag – med Sintef som kilde – en faktaboks om «blått» og «grått» hydrogen. BBC-programmet Science in action gikk grundigere inn i saken, og var litt kritiske både i programomtalen  og i programinnslaget. Solcellepaneler kan se ut til å være en klimavennlig måte å skaffe elektrisitet på. Men så forteller steigan.no at kullmangel setter stopp for rimelige solceller. Kull!?

Mediene virker samstemt om at Glasgow-konferansen kan vedta at den globale oppvarmingen skal stanse. Et slikt vedtak tror jeg ville være like virkningsløst som om den spanske nasjonalforsamlingen skulle vedta at vulkanutbruddet på La Palma skal slutte. Geir Hasnes har interessante synspunkter på klima og tro i ytringen Klimarapporten er ikke et hellig skrift i universitetsavisa.no.

(Innlegget ble påbegynt 10.11.2021 og fullført 10.11.2021)
___________________________________________________________________________

Share
Del dette innlegget med andre på Facebook, Twitter, e-post o.l.
Følg denne bloggen

Kommenter dette innlegget

Til innholdsliste for denne utgaven

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Knappen “Publiser kommentar” sender kommentaren til Torgeir, som leser den og eventuelt legger den ut her.
Husk å svare på regnestykket før du klikker på publiser-knappen!
For å stoppe eventuelle automatiske reklamehenvendelser, legger WordPress inn en sperre med et regnestykke som skal besvares med et tall. Forhåpentlig er ikke det engelske regnestykket for vanskelig! Har du problemer, så bruk e-post: ttt(krøllalfa)skoletjenesten.no