BBC Science in action – programomtale

(Norsk tekst nedenfor)

Hydrogen is being much touted as an alternative to natural gas as a source of fuel for homes in a low-carbon world. In particular, “blue” hydrogen – hydrogen made from fossil fuels but with the carbon dioxide being captured at the point of production – is said to be some sort of transitional fuel that could be introduced into current infrastructure with little stress. But Robert Howarth is less optimistic. He is co-author on a paper published last week analysing the net carbon impact of blue hydrogen production. He argues that not only are there hidden greenhouse gas emissions in production, but that in fact burning blue Hydrogen at home could have a worse impact than burning the natural gas from which it is made.

Bearbeidet Google-oversettelse
Hydrogen blir ofte fremhevet som et alternativ til naturgass som energikilde. Spesielt sies det at «blått» hydrogen (hydrogen laget av fossilt brensel, men med CO2 som fanges opp på produksjonsstedet) er et slags overgangsdrivstoff, som nokså enkelt kan innføres i dagens infrastruktur. Men Robert Howarth er mindre optimistisk. Han er medforfatter i en utredning som kom i forrige uke, og som analyserer netto karbonpåvirkning av «blå» hydrogenproduksjon. Han argumenterer for at det ikke bare er skjulte klimagassutslipp i produksjonen, men at det å bruke «blå» hydrogen kan være mer skadelig for klimaet enn å brenne naturgassen som denne typen hydrogen er laget av.

Share