Byråkratene og de berørte

I to nyhetsreportasjer 19. oktober fortalte NRK om folk som ikke får erstatning i forbindelse med naturskader o.l. Rolf Vingelven i Nordfjord fikk moloen ødelagt av ekstremværet Tor,  men får ikke erstatning av Statens naturskadeordning. Familien Sogge bor under fjellpartiet Mannen og har måttet evakuere flere ganger p.g.a. fare for ras, men får ikke dekket alle utgiftene av forsikringsselskapet.

Vingelven i Nordfjord og Lyngheim i Romsdal har begge problemer med naturskadeerstatning/-forsikring. Klikk på bildet for stort kart.

Til gården Vingelven i Nordfjord går det ikke vei, båt er eneste forbindelse med omverdenen. Den forbindelsen blir svært utrygg når moloen som beskytter fortøyningsplassen, er ødelagt. Ekstremværet som ødela moloen, hadde den kraftigste vinden som er målt i Norge. Men Landbruksdepartementet har funnet ut at siden det var bølgene, ikke vinden, som ødela moloen, kan det ikke utbetales erstatning. Vannstanden oversteg nemlig ikke det lokale nivået for 5-årsflo. Det manglet 6 cm.

Seniorrådgiver Tron Reidar Bøe i Landbruksdepartementet hadde fått oppgaven å forklare hvorfor erstatning var avslått. Bevisst eller ubevisst understreket Dagsrevyen forskjellen mellom byråkraten og den berørte ved å intervjue Rolf Vingelen iført godt tilkneppet regnjakke ved moloen, mens Tron Reidar Bøe ble intervjuet i en korridor der han sto med skjorteknappen åpen. Også det de sa, understreket forskjellen.

Byråkraten og den berørte. Klikk på bildet for å høre hvordan de ordlegger seg.

I Lov om naturskaderstatning står det at det gis erstatning for direkte skade (§ 4, første ledd). Men det står også: “I særlige tilfeller kan det ytes hel eller delvis erstatning for skader som er en nærliggende følge av naturulykken, selv om årsakskravet etter første ledd ikke er oppfylt” (§ 4, annet ledd). Noen i Landsbruksdepartementet  har altså ment at moloen på Vingelven ikke er et særlig tilfelle.

Jørgen og Gunn Sogge på gården Lyngheim har bygd opp det som nå er den største gården i Romsdalen. Klikk på bildet for å lese Bondebladets artikkel om dem.

I Romsdalen har familien Sogge på gården Lyngheim måttet evakuere fem ganger på tre år. Ikke bare familien, men 300 sauer, tre hester, hunder og høns må flytte i all hast (senest to timer etter varsel). Dette medfører kostnader, men fjellpartiet Mannen har ikke rast ut, og nå sier forsikringsselskapet stopp. Det kan selskapet gjøre med hjemmel i Lov om naturskadeforsikring, som ikke inneholder noe om “særlige tilfeller”, og som ikke nevner den situasjonen familien Sogge er havnet i.

Etter min mening er både den ødelagte moloen på Vingelven og den gjentatte evakueringen av Lyngheim “særlige tilfeller”. Det er en vedtatt politikk at i Norge skal det bo folk over hele landet, og da må vi også trå til når enkelte som bor “lite urbant”, trenger fellesskapets støtte. For meg er det like naturlig som at vi hjelper folk som er utsatt for natur- og menneskeskapte katastrofer ellers i verden.

(Innlegget ble påbegynt 26.12.2017 og fullført 28.12.2017)
___________________________________________________________________________

Share
Del dette innlegget med andre på Facebook, Twitter, e-post o.l.
Bli følger av denne bloggen – se øverst i spalten til venstre

Kommenter dette innlegget

Til innholdsliste for denne utgaven

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Knappen “Publiser kommentar” sender kommentaren til Torgeir, som leser den og eventuelt legger den ut her.
Husk å svare på regnestykket før du klikker på publiser-knappen!
For å stoppe eventuelle automatiske reklamehenvendelser, legger WordPress inn en sperre med et regnestykke som skal besvares med et tall. Forhåpentlig er ikke det engelske regnestykket for vanskelig! Har du problemer, så bruk e-post: ttt(krøllalfa)skoletjenesten.no