“Mot norrmalt” – meninger om klima og sånt

I november hadde NRK Dagsrevyen en reportasje fra Fiji, om folk som må flytte fordi – slik det ble fremstilt i  Dagsrevyen – havet stiger.

Reportasje 12.11.2017 i NRK Dagsrevyen om Fiji og havnivå.

To uker senere var denne reportasjen tema for kritisk artikkel i Resett.no, som mente at det er landet som synker, ikke havet som stiger. Resultatet for de som bor på Fiji, blir det samme, men for de som diskuterer klima-endringer, er årsaken(e) viktig.

“Klima” betyr i meteorologien værmønsteret over en 30-års periode. Den perioden man sammenlikner med nå, er 1961-1990. Selv opplever jeg at det har blitt varmere på årsbasis siden jeg var ung. Jeg har inntrykk av at vinteren begynner senere og slipper taket tidligere her i Oslo-området. Det finnes sikkert målinger av dette både her og i andre områder, og de godtas vel av både klima-“tilhengere” og “-skeptikere/-fornektere”. Når det gjelder det globale miljøet, er derimot uenigheten stor. Uenighet blant forskere er vanligvis det som bringer forskningen fremover. Men når det gjelder klima, ser uenigheten ut til å ha gått over til uvennskap, og det styrker ikke tilliten til forskningsresultatene. De som ikke tror at eventuelle klimaendringer er menneskeskapte, påstår dessuten at de blir hindret i å fremme sine synspunkter.

Redusert utslipp av CO2 skal visstnok bidra til å bevare klimaet. Da skulle jo el-biler være et godt tiltak. Men også her diskuteres det friskt, kanskje fremprovosert av Miljøpartiet de grunnes blinde tro på at all transport kan foregå med sykkel og el-bil.

Min realfagsutdannelse begrenser seg til det vi lærte på gymnasets engelsklinje på 1960-tallet, så jeg skal holde meg langt unna å felle noen faglig dom over klimadebattantene. Men jeg så med interesse intervjuet i NRKs Torp med Californias guvernør Jerry Brown, som var på Oslo-besøk for å delta på et møte i regi av Det Norske Videnskaps-Akademi om klima. Ett av hans utsagn kan det neppe herske uenighet om : “Naturlovene … er lover. Vi forstår dem kanskje ikke fullt ut, men vi forstår deler av dem. Man kan ikke diskutere med dem. Det er ikke som politikk. Politikk er basert på prinsippet “La oss inngå en avtale”. Man kan ikke inngå en avtale med naturen. Naturen er suveren. Vi må gå over til naturens side, i stedet for å prøve å ødelegge den, for da ødelegger vi oss selv.”

(Innlegget ble påbegynt 27.12.2017 og fullført 27.12.2017)
___________________________________________________________________________

Share
Del dette innlegget med andre på Facebook, Twitter, e-post o.l.
Bli følger av denne bloggen – se øverst i spalten til venstre

Kommenter dette innlegget

Til innholdsliste for denne utgaven

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Knappen “Publiser kommentar” sender kommentaren til Torgeir, som leser den og eventuelt legger den ut her.
Husk å svare på regnestykket før du klikker på publiser-knappen!
For å stoppe eventuelle automatiske reklamehenvendelser, legger WordPress inn en sperre med et regnestykke som skal besvares med et tall. Forhåpentlig er ikke det engelske regnestykket for vanskelig! Har du problemer, så bruk e-post: ttt(krøllalfa)skoletjenesten.no