Tilbakeblikk 22.01.2021

Postene under denne overskriften er utfyllende stoff til tidligere innlegg i bloggen.
___________________________________________________________________________

Skrift og tale (20.11.2020)
NRK-programmet Språkteigen kåret i desember korona til årets ord for 2020. Det var kanskje ikke så overraskende etter et pandemi-år der regjeringen praktisk talt innførte unntakstilstand 12. mars p.g.a. corona-truselen – corona med C. NRKs språksjef, Karoline Riise Kristiansen, satt i juryen, og uttalte seg begeistret om dette «norske» ordet og at det skal skrives med K:

Nå er det lenge siden jeg så på NRK som en språklig veileder, og her i bloggen har jeg valgt skrivemåten corona, og begrunnet det slik i bloggens corona-ekstra (som kom i mars og april i fjor):
«Her i bloggen har jeg valgt å skrive virusnavnet corona med c-. Ordet er fra latin, og etter det jeg har forstått, betegner det en gruppe virus. Sykdommen det aktuelle viruset utvikler, har fått betegnelsen covid-19 (forkortelse for coronavirus desease) med c-, og da synes jeg det er naturlig å bruke den samme forbokstaven i omtalen av hele virusgruppen.»

Jeg tror Norge er nokså alene om å velge en nasjonal betegnelse på en pandemi, og finner en viss støtte for mitt valg av skrivemåte på Folkehelseinstituttets nettsider. Der står overskriften SARS-Coronavirus (SARS-CoV), og i en lenke med teksten Nytt koronavirus har man funnet det nødvendig å forklare den med «coronavirus» i parentes (som skrives slik, og ikke «parangtes»).

 

Streik og andre uttrykk for egoisme (03.05.2019)
Som nevnt i et tidligere tilbakeblikk har det vært prestestreik, som jeg der karakteriserte med ord som etter mitt syn passer på de fleste streiker i våre dager. For prestene må det være til særlig ettertanke at de har streiket for «mammon». I et oppslag i Budstikkas nettavis (kanskje bare tilgjengelig for avisens abonnenter) gir prost Tor Øystein Vaaland i Asker uttrykk for lettelse over at streiken er over. Jeg tror ikke han ble truet til å streike, han valgte det nok selv, så hvorfor denne lettelsen?

(Innlegget ble påbegynt 21.01.2021 og fullført 21.01.2021)
___________________________________________________________________________

Share
Del dette innlegget med andre på Facebook, Twitter, e-post o.l.
Følg denne bloggen

Kommenter dette innlegget

Til innholdsliste for denne utgaven

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Knappen “Publiser kommentar” sender kommentaren til Torgeir, som leser den og eventuelt legger den ut her.
Husk å svare på regnestykket før du klikker på publiser-knappen!
For å stoppe eventuelle automatiske reklamehenvendelser, legger WordPress inn en sperre med et regnestykke som skal besvares med et tall. Forhåpentlig er ikke det engelske regnestykket for vanskelig! Har du problemer, så bruk e-post: ttt(krøllalfa)skoletjenesten.no