Tilbakeblikk 06.04.2018

Postene under denne overskriften er utfyllende stoff til tidligere innlegg i bloggen.

___________________________________________________________________________

28 prosent uten tillit til barnevernet – med god grunn (31.03.2018)

1. Presisering
Professor Marit Skivenes, som står bak tabellen over tvangsovertakelse av omsorg i Norge og andre land, presiserer at tabellen skal leses med varsomhet. Hun gjør også oppmerksom på at for Norge gjelder antallet tvangsovertakelser alle vedtak om omsorgsovertakelse gjort av fylkesnemnda, og omfatter derfor også de sakene der omsorgen er overlatt til barnevernet frivillig. Opplysningene er tatt inn i teksten til tabellen i innlegget.

2. Toppsak i Dagsrevyen ikke knyttet til undersøkelsen som viser manglende tillit til barnevernet
I den stille uken, da medieoppmerksomheten er lavest, valgte Barne- og ungdomsdirektoratet (Bufdir) å offentliggjøre en statistikk som viser at 28 prosent av 4000 spurte har lav eller ingen tillit til Barnevernet. Uten overhodet å nevne denne undersøkelsen (Bufdirs direktør var intervjuet i begge saker) kunne NRK Dagsrevyen og NRKs nettsider torsdag fortelle at antallet omsorgsovertakelser er svært forskjellig fra kommune til kommune, og at det i noen kommuner er opptil seks prosent av barna som er tvangsflyttet fra sine foreldre. Psykologspesialist Ester Solberg, styremedlem i Kvalitet i Barnevernet (KiB), sa i studiosamtalen at den enkelte barnevernsarbeider har svært stor innflytelse, og at det er nesten helt vilkårlig hvilke barn som blir tatt fra foreldrene. Bufdir-direktør Mari Trommald viste til at fylkesnemndene avgjør omsorgsovertakelse, og mente at terskelen der er høy. Solberg mente det ikke er riktig, og at barnevernet har stor innflytelse på utfallet av sakene i fylkesnemndene.

3. Barnevernsadvokat om barnevernet
Advokat Finn Ove Smith sier i et innslag om barnevernet i Nord-Norge på NRK Alltid Nyheter i dag  : “Barnevernet blir litt som en pitbull som har bitt seg fast i leggen din. Det skal veldig mye til for å få den til å slippe. Det er litt sånn at hvis du først har kommet inn i dette systemet, så er det veldig vanskelig for folk å komme ut av det systemet.”

Listhaug, Facebook og politisk debatt (23.03.2018)
Hanne Tolg i Document.no begynner å nærme seg det saken egentlig handlet om: hvordan takler vi hjemvendte fremmedkrigere med dobbelt statsborgerskap. Hun mener at Arbeiderpartiet har snudd i denne saken, men får motbør fra Faktisk.no, som hun imidlertid mener vrir og vrenger på det hun sier.

Inferiority complexes? (02.03.2018)
Innlegget tok sitt utgangspunkt i en kommentar til det nye navnet på Høgskolen i Oslo, OsloMet. Under opprydning i påsken fant jeg et debattinnlegg i Aftenposten om dette fra januar, skrevet av professor Oscar Amundsen ved NTNU.

OL-fri sone (09.02.2018)
23. februar skrev Jan Arild Snoen kommentaren Vårt felles jubelbrøl i Aftenposten. Den fant jeg også under opprydningen i påsken. Siden det har tatt så lang tid, innvilges også OL-fanfaren fra 1952, skrevet av Johannes Hanssen (som også komponerte Valdresmarsjen) med utgangspunkt i folkevisen Han Mass og han Lasse :

(Innlegget ble påbegynt 05.04.2018 og fullført 06.04.2018)
___________________________________________________________________________

Share
Del dette innlegget med andre på Facebook, Twitter, e-post o.l.
Bli følger av denne bloggen – se øverst i spalten til venstre

Kommenter dette innlegget

Til innholdsliste for denne utgaven

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Knappen “Publiser kommentar” sender kommentaren til Torgeir, som leser den og eventuelt legger den ut her.
Husk å svare på regnestykket før du klikker på publiser-knappen!
For å stoppe eventuelle automatiske reklamehenvendelser, legger WordPress inn en sperre med et regnestykke som skal besvares med et tall. Forhåpentlig er ikke det engelske regnestykket for vanskelig! Har du problemer, så bruk e-post: ttt(krøllalfa)skoletjenesten.no