Inferiority complexes?

Som denne bloggens kloke lesere vet, betyr overskriften mindreverdighetskomplekser. Det er et langt ord, som Halvor Hegtun i nok en leseverdig kommentar i Aftenposten klarer å gjøre enda lenger:  “Samtidig rauser anglisismene inn over høyere utdanning. Oppjazzingen av Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) til Oslo Metropolitan University (OsloMet), alle mindreverdighetskompleksnavns mor, var bare et varsel om noe mer.” Hans kommentar handler om håpløse navn, mitt anliggende er nok en gang bruken av engelske ord i norsk. Tidligere har jeg kalt det språklig jåleri, men jeg tror kanskje Hegtun treffer spikeren bedre på hodet (eller kanskje han treffer en bedre spiker?) når han antyder at det skyldes følelsen av å være underlegen i kampen om språklig verdensherredømme. Arne Hole behandler også – på tilbørlig respektløs måte – en samling håpløse navn i sin Hole in one fra januar i fjor.

Se på annonsen til høyre, fra en ny forretningskjede “med et helt nytt tilbud for alle som vil ta bedre vare på hørselen sin”. En tredjedel av firmanavnet består av den særnorske bokstaven Ø, så dette lover bra, og det engelske ordet trendy i overskriften kan forsvares med at det er et mye brukt ord som her gir bokstavrim. Men så kommer 3. avsnitt. Der får vi vite at firmaet fører hearables og driver med swap (forklart som bytte i parentes etter ordet) slik at man har utstyret i en fresh farge. Når Hør-kjeden stiller ut sine språklige mindreverdighetskomplekser på denne måten, er det kanskje for å signalisere til folk som har tilsvarende komplekser p.g.a. hørselshemninger, at de vil finne forståelse hos Hør?

Etter en ulykke i Mauken skytefelt i fjor satte militærpolitiet opp sperringer. Det foregikk ingen internasjonal øvelse i området, og befolkningen i Indre Troms består av norske statsborgere. Likevel er
sperringen merket “POLICE LINE DO NOT CROSS”, og MP-soldatene har gule vester der det står “MILITARY POLICE” på ryggen. Kan en avdeling med slike språklige mindreverdighetskomplekser ventes å være i stand til å utføre politioppgaver?

Mindreverdighetskomplekser kan kreve behandling hos psykolog. I tillegg til de som er nevnt ovenfor, kan følgende firmaer/personer i varierende grad være kandidater tll behandling: Esso Norge, dagligvarekjeden Rema 1000, stortingsrepresentant for Venstre  Guri Melby (vara for kulturminister Trine Skei Grande), Hans Rustad (redaktør for Document.no), BabylifeclinicSnap Drive og Fædrelandsvennen. Eller noen av disse åtte tilfeldig utvalgte fra radio og TV:

Øyvind Rimbereid er forfatter, og følgelig språkbevisst. I diktet Solaris korrigert har han fremskrevet den tendensen jeg har beskrevet ovenfor til året 2480. Utdrag av det 36 sider lange diktet kan leses og høres (“det er forfattaren sjøl som les”) på nettstedet Lyrikline.

(Innlegget ble påbegynt 28.02.2018 og fullført 28.02.2018)
___________________________________________________________________________

Share
Del dette innlegget med andre på Facebook, Twitter, e-post o.l.
Bli følger av denne bloggen – se øverst i spalten til venstre

Kommenter dette innlegget

Til innholdsliste for denne utgaven

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Knappen “Publiser kommentar” sender kommentaren til Torgeir, som leser den og eventuelt legger den ut her.
Husk å svare på regnestykket før du klikker på publiser-knappen!
For å stoppe eventuelle automatiske reklamehenvendelser, legger WordPress inn en sperre med et regnestykke som skal besvares med et tall. Forhåpentlig er ikke det engelske regnestykket for vanskelig! Har du problemer, så bruk e-post: ttt(krøllalfa)skoletjenesten.no