Listhaug, Facebook og politisk debatt

Sylvi Listhaug vet åpenbart hvilke knapper hun skal trykke på for å få mediene til å omtale henne (se også Listhaug i vinden her i bloggen i fjor). De siste par ukene har hennes innlegg på Facebook om Arbeiderpartiet og fremmedkrigere sysselsatt politikere og pressefolk i timesvis daglig. Innlegget er ett av flere eksempler på en måte å debattere på som ikke kaster nytt lys over en sak, men heller setter motstanderen i dårlig lys. Jeg kommenterte det her i bloggen for en uke siden (Hva med en mer nøktern debatt).

Sylvi Listhaugs innlegg på Facebook for to uker siden.

Men Listhaug har selv vært utsatt for det samme på Facebook. Noen husker kanskje Kristoffer Joners “spontane” utspill i november 2016 (innlegget viste seg å være skrevet av et reklamebyrå) etter et Facebook-innlegg fra Listhaug om norsk asylpolitikk. Her i bloggen var jeg kritisk til Joners utspill og til Listhaugs svar (Listhaug, Joner og Ulstein – tre av samme ulla?). De som ikke husker saken, kan lese et referat med en viss slagside  i Rogalands Avis.

Fra Senterpartiets video om ulv. Klikk for å se hele videoen.

Senterpartiet la ut en video på Facebook om ulv. Det er ett av de (få) områdene hvor partiet har fornuftige synspunkter. Men argumentasjonen er vel neppe innenfor saklighetens kriterier.

Men utgangspunktet var altså et innlegg knyttet til regjeringens forslag om at fremmedkrigere med dobbelt statsborgerskap skulle kunne miste sitt norske statsborgerskap ved administrativt vedtak, altså uten domstolsbehandling. Dette ble nedstemt av et flertall i Stortinget, noe som for meg først virket som en riktig beslutning. Men så leste jeg et debattinnlegg i Aftenposten av pensjonert høyesterettsadvokat Sverre Thune. Han skriver at et administrativt vedtak ville kunne innklages for domstolen, og at regjeringens forslag ville gitt en rimelig og rasjonell saksbehandling. Hvorvidt dette var oppe i debatten, har jeg ikke funnet ut. Mediene var opptatt av Listhaugs Facebook-innlegg.

Uten hensyn til opphavsretten har jeg gjengitt Listhaugs opprinnelige innlegg ovenfor. Innlegget og reaksjonene på det var tema for Politisk kvarter på NRK onsdag denne uken. Der presiserte

Jon Helgheim (FrP) at innlegget var knyttet til en konkret politisk sak, og at det ikke var ment som et generelt utsagn om Arbeiderpartiet. Leser man hele innlegget hennes (slik mine kloke lesere selvsagt har gjort), ikke bare billeddelen, er dette helt tydelig. Programleder Lilla Sølhusvik i Politisk kvarter høres mot slutten av samtalen ut til bare å ha lest billeddelen, mens Snorre Valen ikke er interessert i å høre oppklaringer.

I første utgave av denne bloggen var jeg bekymret for debattklimaet frem mot stortingsvalget 2017 (Hvordan blir den norske valgdebatten?). Jeg skrev bl.a.  “Det lover ikke godt om man skal dømme ut fra nylige debattinnlegg fra Høyre og Arbeiderpartiet i Dagsavisen. Overskriftene er Aps lærerbløff og Nye skoleløgner fra Høyre. De som velger å karakterisere motpartens synspunkter slik, sitter i ledende politiske posisjoner.” Dessverre har nok dette innlegget blitt lest av få (om noen) politikere, og resultatet ser vi…

(Innlegget ble påbegynt 20.03.2018 og fullført 22.03.2018)
___________________________________________________________________________

Share
Del dette innlegget med andre på Facebook, Twitter, e-post o.l.
Bli følger av denne bloggen – se øverst i spalten til venstre

Kommenter dette innlegget

Til innholdsliste for denne utgaven

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Knappen “Publiser kommentar” sender kommentaren til Torgeir, som leser den og eventuelt legger den ut her.
Husk å svare på regnestykket før du klikker på publiser-knappen!
For å stoppe eventuelle automatiske reklamehenvendelser, legger WordPress inn en sperre med et regnestykke som skal besvares med et tall. Forhåpentlig er ikke det engelske regnestykket for vanskelig! Har du problemer, så bruk e-post: ttt(krøllalfa)skoletjenesten.no