Virtuell virkelighet 15/21

Denne spalten het tidligere Alternative fakta, som fortsatt er kategori-betegnelsen. I Alternative fakta lå vekten ofte mer på det alternative enn på fakta. Her i Virtuell virkelighet kan vekten  ligge mer på det virtuelle enn på virkeligheten.

Navneskiftet ble forklart i siste utgave av Alternative fakta 15. januar 2021.
___________________________________________________________________________

Vv 1: Kjøleskap. En av bloggens abonnenter har brukt opp sitt 20 år gamle kjøleskap, og er på jakt etter et annet, som virker. Bloggen kan formidle kontakt hvis noen har et kjøleskap som trenger et godt hjem.

֎֎֎

Vv 2: Skatt m.m.. Det er frist for å levere selvangivelsen i dag (jeg vet at det heter skattemeldingen, men det er en selvangivelse). Dette til tross kommer bloggen ut til noenlunde vanlig fredagstid. Jeg tillater meg å gjenta tegneserien nedenfor, og oppfordrer alle bloggens lesere til å være med på felles avsynging av skattebetalernes kampsang (nederst i blogginnlegget Selvangivelsesfrist i morgen) i morgen kl. 13.00.

֎֎֎

Resett 25. april 2021. Klikk for å lese.

Vv 3: Krim. «Noe liknende har hendt tidligere,» tenkte jeg da jeg så overskriften til høyre. Det stemte, men forrige gang var det en skjære, og drapsmannen ble dømt.

֎֎֎

Klipp frå NRK Dagsrevyen 27. april 2021,

Vv 4: Målsiger. Det er mest ikkje til å tru! Med coronastengjing og annan styggedom kring seg har ein fritidsklubb på Tøyen i Oslo førebudd den gradvise opninga av Oslo med å lage skilt på nynorsk. Målfolk på Tøyen set nok pris på dette!

֎֎֎

Dagsavisen 28. april 2021.

Vv 5: For språknerder 1. Hvis det stemmer at Anne-Lise Kristensen er pasient i tillegg til å være brukerombud, burde Dagsavisen også oppgitt hvor hun er pasient. Eller kanskje hun er pasient- og brukerombud?

֎֎֎

Resett 24. april 2021. Klikk for større bilde.

Vv 6: For språknerder 2. «Vi har brukt hen som pronomen fem ganger så langt i år,» skriver Resett, uten å oppgi hva som er sammenlikningsgrunnlaget (fem ganger så langt som hva?). Men det er bra det presiseres at det det dreier seg om hen som pronomen , slik setningen som er markert med blått på utklippet ovenfor, viser.

֎֎֎

Vv 7: Kart. Budstikka, lokalavis for Asker og Bærum, bruker i sin nettutgave «informative» kart (omtalt tidligere i bloggen). Det viser seg nå at det er et visst system i kartbruken (muligens etter påtrykk fra Satans Vegvesen). Som vist nedenfor, illustreres europaveier med verdenskart, mens riksveier, fylkesveier og lokalveier illustreres med europakart.

 

(Innlegget ble påbegynt 29.04.2021 og fullført 29.04.2021)
___________________________________________________________________________

Share
Del dette innlegget med andre på Facebook, Twitter, e-post o.l.
Følg denne bloggen

Kommenter dette innlegget

Til innholdsliste for denne utgaven

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Knappen “Publiser kommentar” sender kommentaren til Torgeir, som leser den og eventuelt legger den ut her.
Husk å svare på regnestykket før du klikker på publiser-knappen!
For å stoppe eventuelle automatiske reklamehenvendelser, legger WordPress inn en sperre med et regnestykke som skal besvares med et tall. Forhåpentlig er ikke det engelske regnestykket for vanskelig! Har du problemer, så bruk e-post: ttt(krøllalfa)skoletjenesten.no