Stemmerett og valg

For 117 år siden i dag innførte Australia allmenn stemmerett  også for kvinner. Det var ni år etter New Zealand og fire år før Finland. Ingen av de tre var selvstendige land da ordningen ble innført, derfor kan Norge med vanlig, kledelig beskjedenhet utpeke seg som det første landet i verden som innførte allmenn stemmerett.

Når man undersøker nærmere, viser det seg at den norske “allmenne” stemmeretten hadde visse begrensninger, ettersom de som mottok understøttelse fra fattigvesenet, ikke fikk stemme. Denne bestemmelsen ble fjernet i 1919, men først i 1953 forsvant de siste begrensningene av stemmeretten i Norge, I dag omfatter stemmeretten alle borgere som har fylt 18 år, og den kan bare fjernes ved dom på individuelt grunnlag.

Aftenpostens aftennummer tirsdag 26.09.1967 hadde valgresultater fra hele landet. Klikk på forsiden for å lese hele avisen.

Mitt første valg var kommunestyrevalget i 1967,  Stemmerettsalderen var 21 år, og det var et rent kommunestyrevalg; fylkestinget ble valgt av kommunestyret. Senere samme år ble stemmerettsalderen senket til 20 år, og siden 1978 har den vært 18 år. Skal det gjøres flere endringer i stemmeretten, bør det etter min mening ikke gjelde alder, men kvalifikasjoner. Det kunne f. eks. innføres en kunnskapsprøve om sentrale forhold knyttet til landets styre og stell som kvalifikasjonskrav. Da kunne stemmeretten egentlig være  uavhengig av alder. Men en slik prøve ville også innebære at en del av de som i dag har stemmerett på grunnlag av alder, ikke ville være kvalifisert.

Stemmeretten betyr retten til å avgi én stemme ved valget. Det er ikke nødvendigvis den beste og mest rettferdige ordningen. I forbindelse med årets kommune- og fylkestingsvalg har Norsk Hyttelag foreslått at hytteeiere skal kunne velge om de vil bruke sin stemme i bosteds- eller hyttekommunen. Det er også mulig å tenke seg at man kan stemme i begge kommuner med en stemmeandel basert på årlig botid i hver kommune. På samme måte er det mulig å gi hver velger flere stemmer som kan fordeles mellom partiene. Nå er det i siste instans personer som blir valgt, og med dagens ordning kan velgerne gi ekstrastemmer til enkeltkandidater. Tidligere kunne man også stryke kandidater.

Årets  kommune- og fylkestingsvalg foregår mandag 9. september. Før den tid skal vi ha et utall av meningsmålinger, men stol ikke på dem. Det er først når denne bloggens lojale lesere har fått mine valgråd, at valgresultatet med sikkerhet kan forutsies.

(Innlegget ble påbegynt 10.07.2019 og fullført 10.07.2019)
___________________________________________________________________________

Share
Del dette innlegget med andre på Facebook, Twitter, e-post o.l.
Følg denne bloggen

Kommenter dette innlegget

Til innholdsliste for denne utgaven

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Knappen “Publiser kommentar” sender kommentaren til Torgeir, som leser den og eventuelt legger den ut her.
Husk å svare på regnestykket før du klikker på publiser-knappen!
For å stoppe eventuelle automatiske reklamehenvendelser, legger WordPress inn en sperre med et regnestykke som skal besvares med et tall. Forhåpentlig er ikke det engelske regnestykket for vanskelig! Har du problemer, så bruk e-post: ttt(krøllalfa)skoletjenesten.no