Torgeirs Tanker om Tilværelsen
Nr. 35, årgang 6

  • 250 ganger!
   Lenker til utvalgte blogginnlegg fra kategoriene musikk, blid-ting og lokalhistorie.
  • Ord om klima
   Bloggerens kunnskapshull. Retningslinjer for mediehåndtering av stoff om klimaspørsmålet. Ubehjelpelig språk. Oppfordring til bloggens lesere.
  • Virtuell virkelighet 32/21
   Fotball ֎֎ Valg ֎֎ Stoff ֎֎ Oljeleting ֎֎ Valgkampsang ֎֎ Boktittel ֎֎ Ofte ֎֎ Utseende ֎֎ Russebråk?
  • Tilbakeblikk 27.08.2021
   Lokalhistorie (kategori) ֎֎ Klimajus eller klimapolitikk? (01.01.2021) ֎֎ Inferiority complexes? (02.03.2018) ֎֎ Støyarrangement på Kadettangen (flere tidligere innlegg)

Menyen ovenfor ligger også på Twitter (@torgeirstanker).

  • Det er hyggelig om du forteller andre om denne bloggen!
   Klikk på merket ovenfor og velg Facebook, Twitter, e-post m.m.m.
  • Dette er 250. gang en ny utgave av Torgeirs Tanker om Tilværelsen blir publisert.
Share