Virtuell virkelighet 32/21

Denne spalten het tidligere Alternative fakta, som fortsatt er kategori-betegnelsen. I Alternative fakta lå vekten ofte mer på det alternative enn på fakta. Her i Virtuell virkelighet kan vekten  ligge mer på det virtuelle enn på virkeligheten.

Navneskiftet ble forklart i siste utgave av Alternative fakta 15. januar 2021.
___________________________________________________________________________

Resett 22. august 2021. Klikk for å lese.

Vv 1: Fotball. Fotballsesongen er inne i siste halvdel for året, og Resett bringer nyheten ved siden av, en nyhet som ikke akkurat forbauser oss fotballvegrere. Den nevnte demensen kan ha sin årsak i redsel for hva som kan skje hvis Norge boikotter fotball-VM.

֎֎֎

Document 20. august 2021. Klikk for stort bilde.

Vv 2: Valg. Det er valgkamp, og lederen for MDG («Miljø»-partiet de Grunne / Gale / Griske) har vært på reise. Partiets trofaste støtteorgan, nettavisen Document, brakte hosstående bilde av lederen foran toget – med bagasjeklistremerke fra Widerøe (det nyeste togselskapet!) på ryggsekken. MDG har for øvrig en egen post i partiprogrammet om fri hasj…

֎֎֎

Vv 3: Stoff. For å markere seg overfor sine sentrale velgergrupper i konkurransen med MDG (se sist i forrige notis, Vv3) har SVs stortingsrepresentant Nicholas Wilkinson stilt spørsmål i Stortinget om mulig heroinmangel etter at Taliban tok makten i Afghanistan.

֎֎֎

Resett 20. august 2021. Klikk for å lese.

Vv 4: Oljeleting. Resett forteller i en overskrift at én av tre i en spørreundersøkelse (det var nok flere enn tre som ble spurt) ønsker stans i oljeleting. Det kan bety at to av tre ønsker fortsatt oljeleting.

֎֎֎

Vv 5: Valgkampsang. Det har kommet reaksjoner på valgkampsangen som ble lansert i innlegget Valg om en måned: Statsministerkandidatene. Reaksjonene går på at enkelte ord i teksten får feil betoning, f. eks. statsmiNISter. Det er imidlertid helt i tråd med Bærumssangen som ble kåret av en jury i fjor, og der det heter både BæRUM og SandviKA. Teksten i valgkampsangen anses derfor som godkjent av sangkyndige personer.

֎֎֎

Vv6: Boktittel. I Aftenposten har Helene Uri i sin månedlige språkspalte (den som ble lansert som ukentlig, til avløsning av Per Egil Hegges daglige) lansert en oppdatert og politisk korrekt tittel på Camilla Colletts roman Amtmandens Døttre. Når Kidsa til statsforvalteren kommer i bokhandelen, skal jeg kjøpe den!

֎֎֎

Vv 7: Ofte. En variant av Document-overskriften ovenfor sto i en stil jeg som norsklærer mottok for mange år siden fra en elev som ikke hadde norsk som sitt favorittfag. Der sto det: «Bonden merket forurensningen da kuene hans begynte å dø så ofte.» Kanskje denne eleven nå lager overskrifter for Document?

֎֎֎

Nina Owing med tilpasset standardutseende for NRK.

Vv 8: Utseende. Det har blitt en hel serie om NRK Dagsrevyens standardutseende for medarbeidere (Virtuell virkelighet 25/21, 26/21, 31/21). Nina Owing har – som senior (tror jeg) i denne gruppen – fått lov til å klippe håret litt kortere enn de andre.

֎֎֎

Vv 9: Russebråk? Den nye russetiden, fadderuken, er over oss, og kom i år samtidig med at det ble løsnet på restriksjonene i tilknytning til corona-pandemien. Det kan være noe av bakgrunnen for overskriftene nedenfor.

Budstikka 20. august 2021.
Resett 21. august2021.

(Innlegget ble påbegynt 26.08.2021 og fullført 26.08.2021)
___________________________________________________________________________

Share
Del dette innlegget med andre på Facebook, Twitter, e-post o.l.
Følg denne bloggen

Kommenter dette innlegget

Til innholdsliste for denne utgaven

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Knappen “Publiser kommentar” sender kommentaren til Torgeir, som leser den og eventuelt legger den ut her.
Husk å svare på regnestykket før du klikker på publiser-knappen!
For å stoppe eventuelle automatiske reklamehenvendelser, legger WordPress inn en sperre med et regnestykke som skal besvares med et tall. Forhåpentlig er ikke det engelske regnestykket for vanskelig! Har du problemer, så bruk e-post: ttt(krøllalfa)skoletjenesten.no