Torgeirs Tanker om Tilværelsen
Nr. 21, årgang 6

  • Detektimen
   Ikke-voldelig TV-krim. Det er Raymonds 104-årsdag i dag!
  • Gammelt radiobrev
   Alistair Cookes første Letter from America, fra 1946.
  • Kinamyk pizza
   Pizza- og Kinaekspressen arrangerer ikke hurtigreiser til Kina, og leverer ikke pizza med sprø bunn. Firmaet kan heller ikke skrive navnet sitt riktig.
  • Virtuell virkelighet 18/21
   Navn ֎֎ Gaza 1 ֎֎ Gaza 2 ֎֎ Pels ֎֎ Yrkeshets ֎֎ Guide ֎֎ Frontfag ֎֎ Vegansk 1 ֎֎ Vegansk 2

Menyen ovenfor ligger også på Twitter (@torgeirstanker).

  • Det er hyggelig om du forteller andre om denne bloggen!
   Klikk på merket ovenfor og velg Facebook, Twitter, e-post m.m.m.
  • Dette er 235. gang en ny utgave av Torgeirs Tanker om Tilværelsen blir publisert.