Munchx er her, gå og se!

På en av naboeiendommene (den eneste med eldre bebyggelse enn her på Langset) åpnet i går den tredelte utstillingen Emotions / Trerelieffer / Furuhelvete. Utstillingsstedet (dette er noe mer enn et galleri!) kaller seg Munchx, og er ikke corona-stengt, men les på  nettsiden deres om besøksregulering (norsk tekst nedenfor den engelske). Det er minst tre gode grunner til at de som bor i rimelig reiseavstand bør besøke Munchx:

Besøk Munchx for å se utstillingen
Smakebiter fra utstillingen er å finne på Munchx nettsider, men tredimensjonal kunst er vanskelig å oppleve på en todimensjonal skjerm. Henriette Roka-Aardals bilder oppleves også best i naturlig format. I tilknytning til utstillingslokalene ligger Hilde Bomans «blomsterstudio», der hun er til stede på dagtid særlig på torsdager – et sted for den som ser etter blomsterpryd som gave til seg selv eller til andre.

Besøk Munchx for å se utstillingsstedet
Villa Fredheim, der Munchx holder til, er en severdighet i seg selv. Som navnet sier, var det opprinnelig en villa (bolig for én familie, formodentlig med tjenestefolk), bygd av en prest som hadde giftet seg til penger… Utstillingen som åpnet i går er den første under Munchx-«paraplyen», men den tredje i løpet av de siste få årene på Fredheim, der hagen ble brukt som utstillingslokale for et par år siden. Når «gallerist» Christine Munch er til stede, kan hun fortelle mye om stedet.

Besøk Munchx for å  bli kjent i området Blommenholm – Sandvika

Fra Blommenholm stasjon til Sandvika langs Gamle Drammensvei.

Med utgangspunkt i Blommenholm stasjon kan en fottur til Sandvika  med pause på Fredheim/Munchx anbefales . Kartet til høyre kan åpnes i Google Maps  og derfra lastes ned til en «smart»-telefon. Tallene på kartet viser til punktene nedenfor, som er min guide for turen (med noen lenker til utfyllende stoff om lokalhistorie her i bloggen):
1.
Gamle Drammensvei i Bærum (en del av Den drammenske Kongevei) tar av fra Professor Kohts vei like ved Lysaker skole, og går sammenhengende derfra helt til Sandvika, unntatt akkurat her, hvor veien brytes av togsporet. Da jernbanelinjen var ny i 1872, krysset nok veien i plan (det var smalsporet bane og toget gikk ikke så fort), senere kom underkjørselen i Blommenholmveien like nedenfor.
2.
Her krysser Gamle Drammensvei Homans vei, som har navn etter Christian Horrebow Homan (1867–1933), eier av Blommenholm gård fra 1903. Han var sønn av Henrik Homan, som sammen med sin bror ga navn til Homansbyen i Kristiania/Oslo (området mellom Pilestredet/Uranienborgveien/Underhagsveien/Grønnegata). Da Blommenholm fikk jernbanestasjon i 1910, ble området et attraktivt sted å bosette seg, og Christian Homan utparsellerte tomter fra Blommenholm gårds grunn.
Homans vei går i en stor bue, og treffer igjen Gamle Drammensvei ved nr. 6 på kartet. Før Stasjonsveien ble utvidet til nåværende bredde, møttes Stasjonsveien, Blommenholmveien og Homans vei i et kryss der det sto to store bjerketrær, og som ble kalt Blommenholmtorvet.
3.
Her krysser Gamle Drammensvei Sjøveien, som opprinnelig (før Blommenholmkrysset på E-18 ble bygd) fortsatte helt ned til sjøen og Blommenholm båtforening, som ble kalt Homan.
4.
Den lange bakken ble kalt Bentzebakken etter Louis Bentzen, som kjøpte eiendommen på venstre side av bakken (oppover) i 1904. Han ble senere formann i Blommenholm Vel.
5.
Den gule villaen ved toppen av Bentzebakken (med morsomme steinfigurer innenfor porten) sies å være et av de eldste husene på Blommenholm. På motsatt side av Gamle Drammensvei, helt ned skrenten og omtrent ved rundkjøringen, lå villaen som komponisten Ole Olsen bodde i på slutten av 1800-tallet. Huset ble revet da motorveien ved Sandviksbukta ble bygd.
6.
Her møter vi igjen Homans vei. Veistykket fra dette krysset opp til krysset der Anthon Walles vei tar av, het tidligere Presteveien etter presten som bodde på Fredheim, og som brukte denne veien når han skulle til Haslum kirke (port fra prestens vognskjul er markert på Fredheims uthus mot Gamle Drammensvei).
Munchx holder til i Villa Fredheim ved krysset. Stikk innom!
7.
Kjente arkitekter har tegnet flere av husene her. Se Arkitektur i mitt nærmeste nabolag.
8.
Se De gamle villaene ved Sandviksbukta har navn og “Gamlebyen” i Sandvika – urørt siden ca. 1900. Krigshistorie i SCHWABENLAND – lokal krigshistorie med fjerne forgreninger. Mange bilder fra før 1964 i Drammensveien / E-18 ved Sandviksbukta gjennom 160 år.

De som velger fotturen og vil være uavhengig av bil, kan ta tog til Blommenholm og tog fra Sandvika. Nærmeste bussholdeplass til Munchx/Fredheim er Lakseberget (ca. 250 m unna). Ruter har både tog- og busstider. Ellers skal det være mulig å parkere på gårdsplassen på Fredheim, men spør gjerne før bilen forlates.

(Innlegget ble påbegynt 18.02.2021 og fullført 18.02.2021)
___________________________________________________________________________
Les også:
Tilbakeblikk 18.06.2021

Share
Del dette innlegget med andre på Facebook, Twitter, e-post o.l.
Følg denne bloggen

Kommenter dette innlegget

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Knappen “Publiser kommentar” sender kommentaren til Torgeir, som leser den og eventuelt legger den ut her.
Husk å svare på regnestykket før du klikker på publiser-knappen!
For å stoppe eventuelle automatiske reklamehenvendelser, legger WordPress inn en sperre med et regnestykke som skal besvares med et tall. Forhåpentlig er ikke det engelske regnestykket for vanskelig! Har du problemer, så bruk e-post: ttt(krøllalfa)skoletjenesten.no