Torgeirs Tanker om Tilværelsen
Nr. 9, årgang 3

  • “Kuldesjokk” og “Sibir-kulde”
   Vintertemperaturer på 10-20 kuldegrader er ingen sensasjon! Erfaringer fra “vinterkrig” i Brig N 1968. Speidertur og skoletur med utendørs vinterovernatting.
  • Professor med interessante iakttakelser
   Terje Tvedts bok Det internasjonale gjennombruddet i intervju på radio (NRK Verdibørsen) og TV (NRK Torp). Terje Tvedt om nytten av en fortid i AKP(m-l) .
  • Inferiority complexes?
   Mange med språklig mindreverdighetskompleks. Øyvind Rimbereids dikt “Solaris korrigert” med “norsk” språk fra året 2480.
  • Alternative fakta – uke 9
   Ikke i målgruppen ¤ Språklig sprell ¤ Friluftslivets gleder ¤ Trafikklysene i Sandvika
  • Tilbakeblikk
   OL-fri sone (09.02.2018) ¤ Hvorfor så propagandistisk? (23.02.2018)
 • ________________________________________________________________________
 • Vil du følge denne bloggen? Registrer deg øverst i spalten til venstre, så mottar du hver lørdag melding om innholdet i ukens blogg.
  Share
  Det er hyggelig om du forteller andre om denne bloggen!
  Klikk på merket ovenfor og velg Facebook, Twitter, e-post m.m.m.
 • Dette er 68. gang en ny utgave av Torgeirs Tanker om Tilværelsen blir publisert.