Bærum kommune Regulering motsetter seg politisk vedtak om medvirkning

Debattinnlegget nedenfor sto i Budstikkas papir- og nettavis lørdag 19. oktober med overskriften Manglende medvirkning på Lakseberget. Innsendernes overskrift var som ovenfor. Teksten nedenfor har lenker som ikke kunne være med i Budstikka.

–  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – – – – – – – – – – –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –

Klikk på bildet for å lese avisversjonen. Overskriften og billedteksten avviker fra teksten som ble innsendt.

Bærum kommune Regulering vil presse gjennom utfylling ved Lakseberget uten at beboerne i området får medvirke slik politikerne har bestemt. Denne sterke påstanden mener vi å ha dekning for etter at denne saken har versert i det kommunale systemet i lang tid.

Vi trodde medvirkning var sikret da Planutvalget i februar vedtok planprogrammet for Lakseberget-reguleringen og enstemmig gjorde denne tilføyelsen: “Ved oppstart av selve planarbeidet og høring av planen skal det inviteres til medvirkningsmøte.” Regulering hadde fjernet denne setningen – uten merknad om det – fra dokumentet som ble lagt frem til vedtak. Da vi oppdaget det og gjorde politikerne oppmerksom på det, ble setningen tatt inn igjen.

Da vi oppfattet at planarbeidet hadde startet, etterlyste vi medvirkningsmøtet. Vår etterlysning og etterfølgende purring ble aldri besvart, men indirekte fikk vi høre at planarbeidet ennå ikke var igangsatt. Etter å ha kontaktet Planutvalgets leder om saken, hadde vi i juni et møte med Regulering, der temaet var hvordan medvirkning kunne skje. Et nytt møte skulle holdes i august. I stedet kom en e-post der Regulering ville at medvirkning i henhold til reguleringsvedtaket om Lakseberget skulle være en del av arbeidet med hele “Sandvika sjøfront”. Det mener vi er i strid med planutvalgets vedtak. Derfor avviste vi det og krevde at medvirkningsmøte skulle holdes snarest. Vi har ikke hørt noe.

Kartet som fulgte varselet om utvidet planområde ved Lakseberget, er også et eksempel på underkommunikasjon fra Bærum kommune Regulering. Området er dobbelt så stort som først oppgitt, noe som må ha vært klart allerede da planprogrammet ble utarbeidet. Klikk på kartet for å se det i fullskjerm.

Arbeidet med Lakseberget-reguleringen har utvilsomt startet. Det mest konkrete beviset er at Regulering har varslet utvidelse av planområdet østover fordi det er behov for et rigg- og transport-areal. Regulering har også brukt arkitektstudenter på sommerjobb til å tegne ut ideer om Lakseberget. Studentenes skisser viser at oppgaven er styrt av den ikke-vedtatte reguleringsplanen, mens alternative løsninger som har vært lansert, er blitt oversett. Nettopp slike ting skulle et medvirkningsmøte etter vår mening ta hånd om.

Helt fra første gang planer om Lakseberget-utfylling dukket opp, har kommunen – etter vårt inntrykk – med hensikt prøvd å holde beboerne i området utenfor. Det første året ble tiltaket skjult under nøytrale overskrifter som “Kommunedelplan for E18-korridoren Lysaker-Slependen”, “Masseforvaltning i Bærum” og “Forslag til handlingsprogram 2019-2022 – Investeringer”. Det er ikke plass her til å gå i detalj, men vi ser en systematisk utelatelse av beboermedvirkning.

Det nye kommunestyret konstitueres 23. oktober. Vi håper at det blant disse politikerne finnes noen som vil følge opp Planutvalgets vedtak om medvirkning og motbevise det Erling Okkenhaug skrev i innlegget “Hva trenger Bærum” i Budstikka i fjor: “Det hender ofte i et lokalsamfunn at det lanseres prosjekter i regi av en allianse mellom utbyggere og folkevalgte, hvor det lenge før noen berørte aner noe om det, er lagt tunge føringer. På ett eller annet senere tidspunkt vil den lokale befolkning, hvis de er uenige, bli tvunget til å komme springende etter og improvisere motstand så godt de kan.”

Christine Munch og Torgeir Oma
Beboere ved Lakseberget

(Innlegget ble påbegynt 20.10.2019 og fullført 20.10.2019)
___________________________________________________________________________

Share
Del dette innlegget med andre på Facebook, Twitter, e-post o.l.
Følg denne bloggen

Kommenter dette innlegget

Til innholdsliste for denne utgaven

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Knappen “Publiser kommentar” sender kommentaren til Torgeir, som leser den og eventuelt legger den ut her.
Husk å svare på regnestykket før du klikker på publiser-knappen!
For å stoppe eventuelle automatiske reklamehenvendelser, legger WordPress inn en sperre med et regnestykke som skal besvares med et tall. Forhåpentlig er ikke det engelske regnestykket for vanskelig! Har du problemer, så bruk e-post: ttt(krøllalfa)skoletjenesten.no

Share