Alternative fakta 18a/20

___________________________________________________________________________

Aftenpostenb27.03.2020. Klikk på klippet ror å se det i mer leselig størrelse.

AF 1: Forventning? I bloggens  Corona-ekstra, som neppe blir oppdatert etter Suzanne Brøggers praktfulle Gækkebrev, står notisen Skremmende språk, som handler om ordet “forvente”.  Knut Gabrielsen har skrevet et kort innlegg i Aftenposten om det samme, og ser ut til å være enig med meg, trolig uten å ha lest corona-ekstra. Det Norske Akademis ordbok på nett støtter også Gabrielsen og meg. Men den nye valøren av ordet ble trolig spikret av TV-reklamen for noen år siden: “Jeg forventer effektivitet” (noen som husker hva det var reklame for`?).

֍֎

AF 2: Skriveproblemer. Som bloggens lesere vil ha lagt merke til, kommer denne  utgaven (også) nokså sent. En del av forklaringen er bloggerens reduserte skrive-evne. All tekstbehandling foregår som kjent i hodet. Det er imidlertid ikke der problemet ligger, men i evnen til  å få tankene registrert via tastaturet, Særlig venstre hånd er lite samarbeidsvillig (jeg skriver “touch”), og dette avsnittet uten bruk av rettetast ville sett ut omtrent som nedenfor  Enkelt å lese hvis man er oppmerksom på at q ofte betyr a, w betyr s og e kommer ut som d – pluss en del andre avvik og tillegg (ta en titt på et standard norsk tastatur for å forstå hvorfor). Finnes programvare som skjønner min diksjon og kan ta diktat?

Uten rettelser:
Wom blobbens leser4 vil ha lagt m3rke til, kommer denne  utgaven (også) nokså sent. En del av forklqringen er bloggerens reduserte skrive-evne. All tekstbehqndlling foregår som kj3nt i hodet. Det er imidlertid ikke der problemet ligger, men i evnen til  å få tankene registrert via tastaturet, Særlig v34gmwtre hånd er lite wqmarbeidsvillig (jeg skriver “touch”), og dette avsnittet uten bruk av rette4tast ville sett ut som nedenfor.g  Enkelt å lese hvis mqn er oppmerksom på at q ofgte betyr a, w betyr s og e kommer ut wom d – pluss en del andre avvik og tillegg (ta en titt på et wgqndqfd norsk tawtqtur for å forstå hvorfror). Finnes programvare som skjønner min diksjon og kan tgq nogatg??

֍֎

Corona-virus. Usikkerrt om dette er fotografi eller tegning.

AF 3: Oppbrukt. Illustra-sjonen  til høyre må  være årets mest forslitte. Den brukes daglig i NRK Dagsrevyen, den er brukt i politiske karikaturer og det burde utloves belønning for nye måter å bruke dette bildet på, eller helst for et annet bilde.

֍֎

AF 3: Hjemmeskole 1. Bloggerens erfaring med barn begrenser seg til lærervikariater i barneskolen og åtte års tjeneste i ungdomsskolen, i tillegg til et par måneder som befal ved en av Forsvarets rekruttskoler. Når barna nå vender tilbake til det etablerte skolesystemet, er det med en viss forbauselse jeg registrerer hvor lettet enkelte foreldre ser ut til å være over å  slippe å tilbringe hele dagen sammen med sine egne barn. Kan dette være et aktuelt tema på foreldremøter (hvis slikt fortsatt avholdes på skolene) utover våren?

֍֎

AF 4: Hjemmeskole 2. Her på bruket har det vært hjemmeskole siden 13. mars (dog med ordinær påskeferie), og som skolens formelle rektor (jfr. Alternative fakta 11/20) har jeg fulgt litt med og fikk også en rapport pr. SMS. P.g.a. feillesing ble jeg litt sjokkert, for meldingen handlet om praktisk arbeid, og jeg leste at en av elevene hadde fått som dagens oppgave å  vrake bilen. Det sto vaske – kanskje burde hjemmeskolens rektor fått etterutdanning i å lese tekstmeldinger riktig?

֍֎

AF 5: Språk i NRK. Fjoråret var ikke noe toppår for NRK-programmet Språkteigen, og det lover ikke så bra i år heller. Forrige søndag var språkprogrammet erstattet av samsending med et P1-program med tittelen Norsken, svensken og dansken. Når barnehagene nå har åpnet igjen, blir tittelen kanskje endret? Eller kanskje ikke. Den følgende søndagen handlet hovedinnslaget i Språkteigen om hvor stor vekt Frankrike legger på sitt nasjonale språk. Hele innslaget i NRK-programmet (N’en i  NRK står for norsk) var på svensk. Hvor er Christian Michelsen??!

(Innlegget ble påbegynt 01.05.2020 og fullført 01.05.2020)
___________________________________________________________________________

Share
Del dette innlegget med andre på Facebook, Twitter, e-post o.l.
Bli følger av denne bloggen – se øverst i spalten til venstre

Kommenter dette innlegget

Til innholdsliste for denne utgaven

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Knappen “Publiser kommentar” sender kommentaren til Torgeir, som leser den og eventuelt legger den ut her.
Husk å svare på regnestykket før du klikker på publiser-knappen!
For å stoppe eventuelle automatiske reklamehenvendelser, legger WordPress inn en sperre med et regnestykke som skal besvares med et tall. Forhåpentlig er ikke det engelske regnestykket for vanskelig! Har du problemer, så bruk e-post: ttt(krøllalfa)skoletjenesten.no