Virtuell virkelighet 19/21

Denne spalten het tidligere Alternative fakta, som fortsatt er kategori-betegnelsen. I Alternative fakta lå vekten ofte mer på det alternative enn på fakta. Her i Virtuell virkelighet kan vekten  ligge mer på det virtuelle enn på virkeligheten.

Navneskiftet ble forklart i siste utgave av Alternative fakta 15. januar 2021.
___________________________________________________________________________

Viktigst (for bloggeren) på bildet: Langsets hovedbygning rett foran medaljeutdelerens ansiktsmaske.

Vv 1: Medaljefoto. Medaljeoverrekkelsen på Kadettangen i Sandvika gjaldt Jon Oskar Grefsrud, som ifølge Forsvarets veteraners Facebookside fikk «Forsvarets medalje for internasjonale operasjoner i vakre omgivelser på Kadettangen i Bærum» (det var ukjent for bloggeren at Forsvaret har hatt internasjonale operasjoner 800 meter fra bloggens hovedkvarter). Ellers burde også fotografen vært tildelt en  medalje – for å ha tatt et bilde der hovedbygningen på Langset står sentralt, rett foran medaljeoverrekker Tore J. Rosseids ansiktsmaske. Les ellers om Kadettangens tidligere militærhistorie i Kadettangen var for lenge siden en tange fra mai 2019.

֎֎֎

Vv 2: Pressekonferanse. Skru opp lydvolumet, og hør høydepunktet fra NRKs direktesending fra onsdagens pressekonferanse da evalueringsrapporten etter dommen mot Eirik Jensen ble fremlagt. Les deretter om pressekonferanser i NRK-ras fra januar i år.

֎֎֎

Vv 3: Tall og telling. Antallet eldre  (10-åringer ifølge den blå tittelstripen) i NRK-klippet nedenfor reduseres fra scene til scene, men er det fire?

֎֎֎

Vv 4: Olding-jungelord. Gammel er du først når du ikke sover sammen med tennene dine.

֎֎֎

Vv 5: Gamlehjem. Da jeg i fjor tilbrakte noen dager på et av kommunens bo- og behandlingssenter for opptrening etter slag, følte jeg at jeg bidro til å trekke gjennomsnittsalderen nedover. Det var kanskje da jeg arkiverte tegneserien nedenfor.

֎֎֎

Document 17. september 2020. Klikk for å lese.

Vv 6: Vikinger. Document-artikkelen ovenfor (som har ligget i mitt arkiv siden i høst) fikk meg til å huske kapitlet Slaget på Stiklestad i Kjell Aukrusts bok Bror min (side 114 i 1988-utgaven  – i tilfelle lenken ovenfor svikter). Et annet sted tror jeg han forteller at broren Odd (senere forskningsdirektør i Statistisk Sentralbyrå) hadde lest om den økende gjennomsnittshøyden på norske vernepliktige ved sesjon, og hadde regnet seg tilbake til vikingtiden og funnet ut at vikingene var omtrent så store som Kjell tegnet dem.

֎֎֎

Vv 7: Kart-«info». Høydepunktet var nådd, trodde jeg, for de «veiledende» kartene i Budstikkas nettavis. Men så kom de to nedenfor (klikk på kartene for å se dem større):

 

֎֎֎

Vv 8: Promille. I reportasjen ovenfor om den dramatiske situasjonen på havet utenfor kunstsenteret på Høvikodden oppgir Budstikka hverken vindstyrke eller bølgehøyde, men i det aktuelle området er frisk bris ansett som nokså kraftig blæst, og bølgehøyden er sjelden over 50 cm. Ellers er jeg mest opptatt av følgende setning i reportasjen: «Mannen ble bragt til land for alkoholtesting, og han skal ha blåst til over lovlig verdi.». Kanskje bloggens kloke og vakre lesere vet hva som er høyeste tillatte promille når man ligger og sover på en benk i egen båt?

֎֎֎

Vv 9: Forbud. I 1919 var 100 kroner et anselig beløp, forstår man av referatet i Asker og Bærums Budstikke fra en budsjettdebatt i Bærum herredsstyre. Men saken hadde nok også prinsipielle sider.

Asker og Bærums Budstikke 19. juli 1919. Klikk for å lese hele referatet.

(Innlegget ble påbegynt 27.05.2021 og fullført 27.05.2021)
___________________________________________________________________________

Share
Del dette innlegget med andre på Facebook, Twitter, e-post o.l.
Følg denne bloggen

Kommenter dette innlegget

Til innholdsliste for denne utgaven

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Knappen “Publiser kommentar” sender kommentaren til Torgeir, som leser den og eventuelt legger den ut her.
Husk å svare på regnestykket før du klikker på publiser-knappen!
For å stoppe eventuelle automatiske reklamehenvendelser, legger WordPress inn en sperre med et regnestykke som skal besvares med et tall. Forhåpentlig er ikke det engelske regnestykket for vanskelig! Har du problemer, så bruk e-post: ttt(krøllalfa)skoletjenesten.no