Ulykkesdag

Fredag den trettende, som er dagens dato, skal etter folketroen være en ulykkesdag. Hvis du ikke får denne bloggen i dag, kan det altså skyldes datoen. Jeg må innrømme at det er et problem jeg ikke så for meg da jeg endret utgivelsesdagen fra lørdag til fredag. Og som rasjonalist klarer jeg ikke å finne noen god begrunnelse for at dagen skulle være spesielt risikabel.

Loke lurer Hod til å skyte en pil av misteltein på Balder.

Tallet 13 er kjent som et ulykkestall. Flere forklaringer oppgis, bl.a. to religiøse. Da Jesus og de tolv apostlene samlet seg rundt påskemåltidet, var Judas, som senere forrådte Jesus, den trettende som kom til bords. Da de norrøne gudene moret seg med å kaste piler og steiner på den udødelige Balder, kom Loke som den trettende til selskapet og overtalte den blinde Hod til å skyte på Balder med en misteltein, det eneste Balder ikke var beskyttet mot.

Fredagen har også religiøs tradisjon som dårlig dag, i hvert fall innen kristendommen. Etter påskemåltidet torsdag kveld ble Jesus arrestert, og neste morgen, på fredag, ble han korsfestet – rettsbehandlingen var langt mer effektiv på den tiden… I dag er det kanskje andre dager som har overtatt for fredagen. Et mandagseksemplar er betegnelsen på noe som er dårlig utført, mens det engelske uttrykket “thank God it’s Friday”  forklares slik i Oxford Learner’s Dictionaries på nett: “used to say that you are glad the working week is nearly over.”

Ifølge forskning.no er oppfatningen av fredag 13. som ulykkesdag en forholdsvis ny tradisjon, som kanskje ikke går lenger tilbake enn 1800-tallet. Den var i hvert fall til stede da Rudolf Nilsen skrev diktet Nr. 13 om gården han vokste opp i. En av strofene lyder slik:
__“Det sies tallet 13 er et ondt, uheldig tall,
__og gamle Dal i fjerde sier helsen er så skral
__og høire lungen halv fordi han bor i slikt et __________________________________________tall. ”
Jeg bodde selv de to første årene av mitt liv i nr. 13 i Marcus Thranes gate. Kanskje det har betydd noe for hva som senere har hendt meg?

Til sjøs er det mye som i dag oppfattes av mange som overtro. Noe av det fortalte jeg om i Navneskikk til sjøs i fjor. Også til sjøs er fredag 13.  ulykkesdag. Det fortelles om et skip som i strid med all denne tradisjonen ble påbegynt fredag 13., sjøsatt fredag 13. og dro ut på sin første seilas fredag 13. Hvordan det gikk? Det vet man ikke, for skipet forsvant sporløst (ikke spør meg om kilder til denne historien).

Hoteller unngår visst å bruke nr. 13 på værelser, og jeg mener å ha hørt om hoteller som ikke har 13. etasje. Men hva med musikk? Opus 13, symfoni nr. 13, klaverkonsert nr. 13 – har komponistene hoppet over dette tallet? Det ser ikke slik ut. Blant verdens mest berømte orkesterstykker er Mozarts Eine kleine Nachtmusik, serenade nr. 13.  Beethovens Pathetique-sonate er hans opus 13. Og Bachs Invention nr. 13 høres ikke truende ut, og ble neppe oppfattet av komponisten som  ulykkesvarslende. For de som ønsker å fordype seg i temaet, har jeg funnet noen flere komposisjoner knyttet til tallet 13. Listen omfatter syv komposisjoner, og tallet 7 er et lykketall, har jeg hørt.

(Innlegget ble påbegynt 10.04.2018 og fullført 13.04.2018)
___________________________________________________________________________

Share
Del dette innlegget med andre på Facebook, Twitter, e-post o.l.
Bli følger av denne bloggen – se øverst i spalten til venstre

Kommenter dette innlegget

Til innholdsliste for denne utgaven

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Knappen “Publiser kommentar” sender kommentaren til Torgeir, som leser den og eventuelt legger den ut her.
Husk å svare på regnestykket før du klikker på publiser-knappen!
For å stoppe eventuelle automatiske reklamehenvendelser, legger WordPress inn en sperre med et regnestykke som skal besvares med et tall. Forhåpentlig er ikke det engelske regnestykket for vanskelig! Har du problemer, så bruk e-post: ttt(krøllalfa)skoletjenesten.no