Ukens gjesteinnlegg: Vårjevndøgn

Som nevnt under “Om denne bloggen” mottas innspill og kommentarer med takk. Kommentarer er selvsagt knyttet til innlegg som står i bloggen. “Innspill” kan være hva som helst, så for den som er plaget av skrivekløe – akutt eller kronisk – er det bare å sende inn.

Hans Lindemann:
Vårjevndøgn

Et slikt planetarium er det første jeg husker som forklarte det Hans Lindemann skriver om. Det sto et skap i fysikksalen på Høvik skole, der både han og jeg har vært elever.

I 2018 er det vårjevndøgn 20. mars kl 17.15. Da er dag og natt like lange over hele jordkloden. Tidspunktet er omtrent 6 timer senere i 2019 fordi et år er 365,2422 dager. Så får vi skuddår i 2020, og vårjevndøgn kommer 20. mars omtrent kl 05.15.

På Nordpolen er det en spesiell situasjon. Der er det mørketid ½ år og midnattssol like lenge. Allerede omkring 10. mars begynner det å lysne, og 20. mars kommer de første solstrålene. Solen går rundt hele horisonten og stiger 0,4 grader på et døgn. Solskiven er 0,5 grader, så det går omtrent 30 timer før hele solskiven er kommet over horisonten. Solen går i en spiral og kommer høyest på himmelen ved sommersolverv 21. juni med solhøyde 23,4 grader. Så synker solen til det blir høstjevndøgn 22. eller 23. september. Da begynner mørketiden.

Tiden fra høstjevndøgn til vårjevndøgn er 179 dager på den nordlige halvkule. Fra vårjevndøgn til høstjevndøgn er det 186 dager, altså 7 dager mer. Grunnen til dette er at jorden er nærmest solen 3. januar og går da raskere sin bane rundt solen enn midtsommers på den nordlige halvkule. Jorden er lengst fra solen 6. juli. Dette er beskrevet i Keplers 2. lov.

Det kunne være morsomt å oppleve vårjevndøgn på Nordpolen, men å tenke på situasjonen er også bra.

Hans Lindemann bor i barndomshjemmet sitt på Blommenholm, der han ble født for noe over 85 år siden. Etter at han avsluttet yrkeskarrieren ved Norsk Avfallshåndtering på Langøya utenfor Holmestrand, har han vært formann i Blommenholm vel, leder for Bærums lokallag av Foreningen Norden og leder av Bærum Birøkterlag. Som det fremgår av teksten, er astronomi også en av hans interesser.

(Innlegget er mottatt 22.03.2018.)
___________________________________________________________________________

Share
Del dette innlegget med andre på Facebook, Twitter, e-post o.l.
Bli følger av denne bloggen – se øverst i spalten til venstre

Kommenter dette innlegget

Til innholdsliste for denne utgaven

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Knappen “Publiser kommentar” sender kommentaren til Torgeir, som leser den og eventuelt legger den ut her.
Husk å svare på regnestykket før du klikker på publiser-knappen!
For å stoppe eventuelle automatiske reklamehenvendelser, legger WordPress inn en sperre med et regnestykke som skal besvares med et tall. Forhåpentlig er ikke det engelske regnestykket for vanskelig! Har du problemer, så bruk e-post: ttt(krøllalfa)skoletjenesten.no

Share