Jeg har fått strømpepakke fra Bærum kommune!

Biting står oppført som et av synonymene til detalj i Synonymordboka.no.
Jeg har valgt ordet fordi det også kan være substantivering av verbet å bite.
Begge betydninger kan være aktuelle for det som her omtales.

___________________________________________________________________________

Ettersom jeg har reservert meg mot digital kontakt med det offentlige, får jeg alle viktige meldinger i den analoge postkassen ved innkjørselen. Mandag denne uken lå det et tykt brev der fra Bærum kommune. Det åpnet jeg med stor engstelse, for brev fra kommunen betyr vanligvis at noe ubehagelig er forestående.

Klikk på illustrasjonen for å lese brevet fra Bærum kommune om strømpepakken.

Som vanlig for oss avvikere uten digital kontakt var førstesiden et blankt ark med avsenderadresse, min adresse og overskriften som sier hva saken gjelder. Den lød slik: “Strømpepakke 2019 – Informasjonsbrev”.

Jeg husker at far på sine gamle dager fikk “støtdempere” for å beskytte hoftene i tilfelle han skulle falle, og de ble holdt på plass av noe strømpeaktig. Jeg har jo passert 73, så kanskje det var en slik “strømpepakke”. Men da burde jeg vel først hatt kontakt med hjemmesykepleien eller noe sånt?

Det viste seg å være en melding fra Vann og avløp om at avløpsledningene flere steder i kommunen, deriblant i Sandviksveien forbi eiendommen, skal rehabiliteres. Det skjer ved at det legges en forsterkende strømpe inni den eksisterende ledningen, noe som kan gjøres fra kum, slik at man slipper å grave.

Brevet mottok jeg 28. oktober. Ifølge brevet begynner arbeidene 21. oktober. Brevet er datert 23. oktober og er undertegnet elektronisk av prosjektleder Holiya Dadfar, Sammen med det to-siders brevet følger et blankt ark påskrevet “Side 3 av 3” og åtte kart. Alle kartene er merket “Bærum kommune Vann og avløp. Informasjonen er ikke kvalitetsikret”. Det siste – om kvalitetssikring – er opplagt riktig, og gjelder formodentlig hele forsendelsen.

(Innlegget ble påbegynt 29.10.2019 og fullført 29.10.2019)
___________________________________________________________________________

Share
Del dette innlegget med andre på Facebook, Twitter, e-post o.l.
Følg denne bloggen

Kommenter dette innlegget

Til innholdsliste for denne utgaven

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Knappen “Publiser kommentar” sender kommentaren til Torgeir, som leser den og eventuelt legger den ut her.
Husk å svare på regnestykket før du klikker på publiser-knappen!
For å stoppe eventuelle automatiske reklamehenvendelser, legger WordPress inn en sperre med et regnestykke som skal besvares med et tall. Forhåpentlig er ikke det engelske regnestykket for vanskelig! Har du problemer, så bruk e-post: ttt(krøllalfa)skoletjenesten.no