Tilbakeblikk 27.09.2019

Postene under denne overskriften er utfyllende stoff til tidligere innlegg i bloggen.
___________________________________________________________________________

28 prosent uten tillit til barnevernet – med god grunn (30.03.2018)
I Tilbakeblikk 13.09.2019 lenket jeg til meldingen om at Norge var dømt for menneskerettighetsbrudd i Strasbourg. I Aftenposten forrige torsdag blir dommen kommentert av advokat Thea W. Totland i kronikken Hvordan havnet 26 barnevernssaker i Strasbourg?