Tilbakeblikk 13.09.2019

Postene under denne overskriften er utfyllende stoff til tidligere innlegg i bloggen.
___________________________________________________________________________

28 prosent uten tillit til barnevernet – med god grunn (30.03.2018)
En sak der et barn er “kidnappet av staten”, slik barnets mor treffende uttrykker det, har gått helt til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Norge dømt for menneskerettsbrudd i Strasbourg er Aftenpostens overskrift. Tross dommen mener regjeringsadvokaten at barnet ikke skal tilbakeføres til sin egen familie.

(Innlegget ble påbegynt 12.09.2019 og fullført 12.09.2019)
___________________________________________________________________________

Share
Del dette innlegget med andre på Facebook, Twitter, e-post o.l.
Følg denne bloggen

Kommenter dette innlegget

Til innholdsliste for denne utgaven

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Knappen “Publiser kommentar” sender kommentaren til Torgeir, som leser den og eventuelt legger den ut her.
Husk å svare på regnestykket før du klikker på publiser-knappen!
For å stoppe eventuelle automatiske reklamehenvendelser, legger WordPress inn en sperre med et regnestykke som skal besvares med et tall. Forhåpentlig er ikke det engelske regnestykket for vanskelig! Har du problemer, så bruk e-post: ttt(krøllalfa)skoletjenesten.no