Tilbakeblikk 20.04.2018

Postene under denne overskriften er utfyllende stoff til tidligere innlegg i bloggen.

___________________________________________________________________________

Alternative fakta – uke 15  (13.04.2018)
Da bloggen ble lagt ut, sto det under AF5 – Rikskringkastingen 3 at klippet fra Dagsrevyen ble utannonsert av Nina Owing. Etter at en trofast leser hadde påpekt at dette var feil, ble det neste dag rettet til Gry Blekastad Almås. Notisen gjorde et poeng av freudianske forsnakkelser – jeg er inhabil når det gjelder å avgjøre om dette var en slik.

En verdig alderdom også i Arendal – helst uten partipolitikk (18.02.2017)
I kommentarfeltet: E-post fra stortingsrepresentant Heidi Gautun (A)
Innlegget handlet om ekteparet Gunvor og Charles Hovd Nilsen, som begge var blitt innvilget sykehjemsplass, men ikke på samme sykehjem. Saken har resultert i at Stortinget denne uken vedtok en såkalt “samboergaranti”. NRK er imot dette vedtaket. Annerledes er det vanskelig å tolke innslaget som ble sendt både i Nyhetsmorgen og Alltid nyheter torsdag, der 45 sekunder ble brukt på FrPs Bård Hoksruds argumenter for garantien, mens  åtte minutter ble brukt på  generell reportasje, intervju med Helge Eide (KS-direktør og motstander) og Tuva Moflag (stortingsrepresentant for Ap og motstander). Til slutt kom en fire minutter lang samtale mellom Ida Creed og eldreforsker ved OsloMet, Heidi Gautun, om alle potensielle problemer som kan oppstå etter vedtaket.

(Innlegget ble påbegynt 20.04.2018 og fullført 20.04.2018)
___________________________________________________________________________

Share
Del dette innlegget med andre på Facebook, Twitter, e-post o.l.
Bli følger av denne bloggen – se øverst i spalten til venstre

Kommenter dette innlegget

Til innholdsliste for denne utgaven

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Knappen “Publiser kommentar” sender kommentaren til Torgeir, som leser den og eventuelt legger den ut her.
Husk å svare på regnestykket før du klikker på publiser-knappen!
For å stoppe eventuelle automatiske reklamehenvendelser, legger WordPress inn en sperre med et regnestykke som skal besvares med et tall. Forhåpentlig er ikke det engelske regnestykket for vanskelig! Har du problemer, så bruk e-post: ttt(krøllalfa)skoletjenesten.no

Én kommentar til “Tilbakeblikk 20.04.2018”

  1. Stortingsrepresentant Heidi Gautun (A) har kommentert pr. e-post det jeg skrev under En verdig alderdom også i Arendal – helst uten partipolitikk:

    “Jeg liker ikke å diskutere på sosiale medier. Men syns jeg bør opplyse deg om at du referer saken og vedtaket i stortinget feil. Det er Arbeiderpartiet som la fram forslag i stortinget om å få lovfestet en samboergaranti for at pleie og omsorgstengende ektepar som har behov for sykehjemsplass skal få bo sammen på rom, og ikke plasseres på ulike sykehjem eller ulike avdelinger i samme sykehjem. En slik lovendring hadde gitt paret du omtaler juridisk rett til å bo sammen. FrP kom under saksbehandlingen frem med et forslag om at alle samboere/ ektefeller, uansett helsetilstand, skal få en lovfestet rett til å flytte med den pleietrengende som har fått plass, inn på sykehjemmet. FrP sitt forslag ble vedtatt med støtte fra Høyre, Venstre og SV. I praksis vil dette innebære at paret må flytte inn og bo sammen på et enkeltromanbsrom, fordi så godt som alle beboerrom i sykehjem er enkeltmannsrom. Grunnen til det er at for noen tiår tilbake måtte flere dele rom med andre, og det ble kjempet frem en rett til å slippe. Spørsmålene jeg stilte, og problematiserte, er på bakgrunn av en omfattende forskning som er gjort på 1) ressurs- og personellsituasjonen i eldreomsorgen, hvordan den har utviklet seg i de senere år, og hvilke framskrivninger som er gjort om endringer i etterspørselen etter tjenester 3) Hvordan forskning på helseinstitusjoner som sykehus og sykehjem viser at personer med dårlig helse kan bli institusjonalisert, passivisert og mindre selvhjulpne. På bakgrunn av denne forskningen mener jeg det er en risiko at eldre pårørende med litt eller moderate funksjonstap fortere kan få større funksjonstap, fordi de ikke kan være like aktive, og dermed forebygge, sammenlignet med om de bor hjemme. Dette er også bakgrunnen for at det offentlige i noen tiår har satt i gang tiltak og tilbyr tjenester til eldre slik at de lengst mulig kan bo hjemme. 3) jeg har og gjennomført flere undersøker om relasjoner mellom omsorgsgivere og omsorgstrengende eldre. Det er ulike motivasjoner for at pårørende tar på seg omfattende omsorgsoppgaver. Noen blir «terrorisert» av den syke ved å bli kjeftet til å stille opp, eller gjennom klaging og syting. Noen stiller opp på grunn av en sterk samvittighet, uten at de egentlig ønsker det, og ofrer egne behov. Noen gjør det av ren frivillighet og kjærlighet. Jeg fant i en undersøkelse (400 kvalitative intervjuer) at de tre gruppene er omtrent like store). Det er altså en risiko for at noen av de som da flytter med føler seg tvunget til det, selv om det innebærer et dårligere liv for dem. Lovendringen kan føre til at de føler seg enda mer presset til å gjøre noe som ikke er bra for dem, fordi de føler at de må for å være «bra» mennesker. Og så vil jeg tilføye at jeg har vært så mye i sykehjem fordi jeg forsker på eldreomsorgen at jeg tror det er store utfordringer knyttet til om den som flytter med, og som er frisk nok til å leve et mer aktivt liv, vil få et godt liv der. Det vil også kunne medføre noen utfordringer for personellet.

    Jeg mener det er rasjonelt å både stille spørsmål, at politiske beslutningstakere ser på forskning som foreligger, innhenter kunnskap vi ikke har, og prøve å belyse konsekvenser, før man vedtar omfattende lovendringer.”

Det er stengt for kommentarer.