En verdig alderdom også i Arendal – helst uten partipolitikk

I Arendal hadde Gunvor Nilsen (95) fått plass på pleiehjem. Så ble ektemannen Charles Hovd Nilsen (94) også innvilget plass, men ikke samme sted som ektefellen. Det syntes han var “veldig leit” (andre ville nok brukt sterkere uttrykk). Saken ble omtalt i Dagsrevyen21 tirsdag 14. februar, og var hovedoppslag i Dagsrevyen onsdag. I Dagsrevyen21 onsdag gjorde ordfører Robert C. Nordli i Arendal det kjent at han i formannskapsmøte neste dag ville foreslå at de to pensjonistene skulle få plass samme sted. Torsdag vedtok formannskapet i Arendal å innføre “samboergaranti”.

Dette var historien, som Dagsrevyen fortalte i innslag med de to berørte, deres barn, rådmann Harald Danielsen i Arendal og fylkeslege i Aust-Agder Anne-Sofie Syvertsen. Så ble helseminister Bent Høye intervjuet i studio og sa bl. a. at ingen regler forbyr kommunen å bruke sunn fornuft. Dette reagerte ordfører Nordli sterkt på, og sa bl. a.: “Jeg registrerer at Høyre  har begynt sin valgkamp”.

Uten å ta stilling i valgkampen reagerer jeg på at ordføreren bringer partipolitikk inn i denne saken. Frem til ordfører Nordlis kommentar oppfattet jeg dette som uheldig saksbehandling gjort av ansatte  i Arendal kommune. Helseministeren redegjorde for lovvedtak som er gjort, og påpekte at det ikke er forbud mot å bruke sunn fornuft, Jeg synes ordførerens kommentar var umusikalsk og tror både han og partiet hans ville tjent på en beklagelse av kommunens første – og enda mer umusikalske – vedtak.

I videoklippet nedenfor gjengis utdrag av sakspresentasjonen fra Dagsrevyen, hele intervjuet med helseminister Høye og de to innslagene med ordfører Nordli.

___________________________________________________________________________

Share
Skriv kommentar til dette innlegget
Knappen “Publiser” under det du skriver, sender kommentaren til Torgeir, som leser den og legger den ut her – forutsatt at den er saklig og i samsvar med vanlig folkeskikk.

Vil du følge denne bloggen? Registrer deg øverst i spalten til venstre, så mottar du hver lørdag  melding om innholdet i ukens blogg.

Til innholdsliste for denne utgaven