Tilbakeblikk 01.03.2019

Postene under denne overskriften er utfyllende stoff til tidligere innlegg i bloggen.
___________________________________________________________________________

Bevar Sandviksbukta! (23.11.2018)
I går ble første etappe av stafetten om steinfylling i Sandviksbukta avsluttet. Planutvalget i Bærum kommune  behandlet planprogrammet for regulering av Lakseberget utfyllingsområde, og gjorde dette vedtaket (uformelt gjengitt, riktig formulert vedtak kommer i møtereferatet på kommunens nettsider):
1. Møte for medvirkning fra berørte må inn i planprogrammet
___(fellesforslag, enstemmig vedatt).
2. Planprogrammet fastsettes
___(vedtatt mot Venstres stemme)

Alle Planutvalgets medlemmer hadde ordet om saken. Slik jeg tolket det de sa, er det skepsis mot stor utfylling og boligbygging i alle partiene. Detaljene kan leses i et uformelt referat skrevet en halvtime etter møtet. Se også Tilbakeblikk 08.02.2019 der presentasjonen av Lakseberget-naboenes syn på utfylling er gjengitt).

I det reviderte planprogrammet som var til behandling, sto for første gang hvor stor utfylling det er snakk om, mellom 50 og 90 dekar. Slik ser det ut på et kart over Sandviksbukta:

(Innlegget ble påbegynt 01.03.2019 og fullført 01.03.2019)
___________________________________________________________________________

Share
Del dette innlegget med andre på Facebook, Twitter, e-post o.l.
Følg denne bloggen

Kommenter dette innlegget

Til innholdsliste for denne utgaven

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Knappen “Publiser kommentar” sender kommentaren til Torgeir, som leser den og eventuelt legger den ut her.
Husk å svare på regnestykket før du klikker på publiser-knappen!
For å stoppe eventuelle automatiske reklamehenvendelser, legger WordPress inn en sperre med et regnestykke som skal besvares med et tall. Forhåpentlig er ikke det engelske regnestykket for vanskelig! Har du problemer, så bruk e-post: ttt(krøllalfa)skoletjenesten.no