Stemmerett og moral

Universitetsfilosofene Kristian Skagen Ekeli og Espen Gamlund tillot seg i en kronikk i Aftenposten å mene at det å stemme ved valg har et moralsk aspekt. Dette avfødte reaksjoner, noen i form av debattinnlegg, andre som svar på spørsmål i en nyhetsartikkel to dager etter kronikken. I et debattinnlegg svarer Ekeli og Gamlund på reaksjonene.

De fleste som er spurt i nyhetsartikkelen, sier seg uenige med kronikkforfatterne. Det som forundrer meg, er hvor sterke ord som blir brukt for å si dette.  “Absurd ide”, “primitivt og pinlig”,  “udemokratisk”, “elitistisk søl”, “arrogant og elitistisk”, “gammeldags” og “hårreisende” er uttrykk som blir brukt av Lars Magnus Rime (fra Oslo …), professor Frank Aarebrot og politikerne Karin Andersen (SV), Truls Wickholm (Ap), Kjell Ingolf Ropstad (KrF), Ola Borten Moe (SP), Mai Eifring (R) og Sveinung Rotevatn (V) – alt ifølge Aftenpostens Shaghayegh Yousefi / Caroline Ørvik. Bård Hoksrud (FrP), Rasmus Hansson (MDG) og Michael Tetzschner (H) er også uenige, men med et mer moderat ordvalg. Felles for de som  uttaler seg mot kronikkforfatterne, er at de tolker kronikken som et ønske om å frata “inkompetente velgere” stemmeretten, mens de ikke tar stilling til om det er moralsk riktig å stemme over noe man ikke har satt seg inn i.

Jan Arild Snoen, skribent og debattant, er i hovedsak enig med kronikkforfatterne. Han skrev artikkelen Alle bør ikke stemme i Minerva for to år siden, men jeg kan ikke huske at det ble så mye oppstyr da. Og er det nå så galt å stille krav til de som skal stemme? Vi gjør det allerede i form av  stemmerettsalder, som innebærer at det kreves en viss modenhet – noe mange oppnår etter hvert som de blir eldre – for å få lov til avlegge stemme. Innvandrere som søker om norsk statsborgerskap og dermed stemmerett ved stortingsvalg, må avlegge prøve i norsk og samfunnsfag (test deg selv med en eksempelprøve!) I andre land, f. eks. USA, må man aktivt registrere seg som velger før hvert valg, selv om man etter loven har stemmerett.

Men for årets stortingsvalg her i furet værbitt er reglene spikret, og det er bare å stålsette seg for valgkampen.
___________________________________________________________________________

Share
Del dette innlegget med andre på Facebook, Twitter, e-post o.l.
Bli følger av denne bloggen – se øverst i spalten til venstre

Kommenter dette innlegget

Til innholdsliste for denne utgaven

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Knappen “Publiser kommentar” sender kommentaren til Torgeir, som leser den og eventelt legger den ut her.
For å stoppe eventuelle automatiske reklamehenvendelser, legger WordPress inn en sperre med et regnestykke som skal besvares med et tall. Forhåpentlig er ikke det engelske regnestykket for vanskelig!