Skråblikk på valgresultatet

Stortingsvalget er over, og valgresultatet ble godt, i hvert fall på den måten at ingen små, rabiate særinteressepartier kommer i vippeposisjon (da antar jeg at Kristelig Folkeparti ikke er et rabiat parti). Det betyr bl.a. at Miljøpartiet de grunne ikke får beholde forurensningskilden E-18 gjennom Bærum, slik de går inn for.

Av de 24 partiene som stilte til valg i ett eller flere fylker, kom bare syv  partier inn med så mange representanter at de kan få noen innflytelse. Rødt og Miljøpartiet de grunne kan med én representant hver gi uttrykk for sin moralske indignasjon, men det ville de vel gjort også uten å sitte på Stortinget.

En gruppe på 34.396 velgere (tall pr. 13. september kl. 19.19) har stemt på partier som ikke kom inn på Stortinget. De fleste av disse velgerne har nok regnet med at deres stemme ville bli “bortkastet”, men de har fulgt sin overbevisning. 18.525 velgere har tatt seg bryet med å gå til valglokalet for å stemme blankt (jeg har fått bekreftet at det er en egen stemmeseddel for det alternativet, men la ikke selv merke til det). Det tolker jeg som at de er helt uenig med alle partiene som stiller liste. Litt over 800.000 velgere har latt være å stemme, og sier med det at de er likegyldige til valgresultatet. Eller kanskje de har lest kronikken som filosofene Kristian Skagen Ekeli og Espen Gamlund  skrev i Aftenposten i sommer, og som også var tema i NRK-programmet Verdibørsen nylig.

NRKs nyhetsmorgen var onsdag denne uken innom stortingsrepresentantenes alder, og temaet ble også belyst i Verdibørsen senere samme dag. Gjennomsnittsalderen i det nye Stortinget er litt under 46 år (ned ca. ett prosentpoeng). Ifølge den yngste representanten, Freddy André Øvstegård (SV) fra Østfold, er ungdommen underrepresentert. Lederen i Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner, Rode Hegstad, er enig, og sier at vi fortsatt har et stykke igjen “før unge er godt nok representert på Stortinget”. Faktum er at unge er overrepresentert på Stortinget. Det er 437.900 stemmeberettigede i alderen 18-24 år, og tre av stortingsrepresentantene er i denne aldersgruppen. De 782.800 velgerne over 67 år er derimot (så vidt jeg har klart å finne ut) ikke representert av noen på sin alder. For meg er det imidlertid nokså opplagt at når man er valgt som én av 169 personer som skal representere hele velgerskaren på drøyt tre millioner mennesker, kan hverken alder, kjønn eller yrkesbakgrunn telle. Representantene er valgt på grunnlag av partiprogrammer, som er det styringsdokumentet de har. Ellers bør de føle seg forpliktet overfor hele befolkningen. Men så er det jo et gammelt jungelord ord som sier at de gamle er eldst …
___________________________________________________________________________

Share
Del dette innlegget med andre på Facebook, Twitter, e-post o.l.
Bli følger av denne bloggen – se øverst i spalten til venstre

Kommenter dette innlegget

Til innholdsliste for denne utgaven

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Knappen “Publiser kommentar” sender kommentaren til Torgeir, som leser den og eventelt legger den ut her.
For å stoppe eventuelle automatiske reklamehenvendelser, legger WordPress inn en sperre med et regnestykke som skal besvares med et tall. Forhåpentlig er ikke det engelske regnestykket for vanskelig! Har du problemer, så bruk e-post: ttt(krøllalfa)skoletjenesten.no