Sandviksbukta i dag

Siden begynnelsen av mars har denne bloggen hatt to daglige bilder av Sandviksbukta sett fra Langet, under overskriften Sandviksbukta i dag øverst på siden. Det ene bildet er tatt østover, med Høvikodden i venstre kant. Det andre er tatt vestover, med Skaugumsåsens karakteristiske profil helt i høyre kant av bildet og anleggsområdet på Kadettangen i midten. Etter et par uker kom også på plass to samlevideoer med alle bildene fra begynnelsen frem til ukens blogg. Jeg ser på muligheter for å få til direkte videooverføring, men dette krever litt mer utstyr og kunnskap enn jeg for øyeblikket besitter.

   

Samlevideoen begynner nå å bli så lang at jeg har skrudd opp farten på den, slik at bare siste uke vises i vanlig tempo. Alle enkeltbildene i videoen er arkivert, så om noen skulle ønske en spesiell dato, er det bare å si fra.

To datoer er verdt å merke seg for Sandviksbukta sett fra Langset. Den viktigste er når bukta er isfri, definert som at det ikke er store, sammenhengende flak med is eller issørpe å se. Det skjedde i år 29. mars. Den andre datoen er knyttet til Lakseberget båthavn med “tilliggende herligheter”, dvs. båtene som ligger fortøyd til bøyer i bukta. Når “dronningen”, det største av fartøyene i bukta, er på plass, kan sommeren bare komme. Dronningen har en fortid som fiskefartøy, tror jeg, og hun var på plass 20. april, trolig ankommet dagen før. Det går mot sommer, uansett hva gradestokken sier!

“Sandviksbuktas dronning” var på plass om formiddagen 20. april.

___________________________________________________________________________

Share
Bli følger av denne bloggen – se øverst i spalten til venstre

Kommenter dette innlegget

Til innholdsliste for denne utgaven

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Når du trykker på knappen “Publiser kommentar” nedenfor,
blir kommentaren sendt til Torgeir, som senere legger den ut her.