Odin og Allah

Dagen i dag er på sett og vis knyttet til både Odin og Allah. 8. juni 632 døde Muhammed, grunnleggeren av religionen islam, i Mekka i en alder av 62 år. 8. juni 793 ble klosteret på den engelske øya Lindisfarne angrepet og plyndret av hedenske vikinger.

Muhammed døde som hersker (kalif) over den arabiske halvøya, i hvert fall den vestlige delen av den. Hans etterfølgere som kalifer erobret hele Nord-Afrika og store deler av det ottomanske riket. Islam ble den styrende religionen disse områdene, men andre religioner ble visstnok tolerert mot å betale skatt. Muslimene erobret også den iberiske halvøya og fortsatte ekspansjonen nordover i Frankrike. I slaget ved Poitier i 732 ble de slått av den frankiske kongen Karl Martell, og deres hærfører Abdul Rahman ble drept. Mange mener at slaget var avgjørende for at ikke også Europa ble muslimsk. De to religionene artet seg nok ganske likt i 732, og styrte i stor grad dagliglivet for folk flest. Slik ser det fortsatt ut til å være for islam, mens kristendommen i dag tillater det sekulære samfunnet å drive med sitt, mens kirken er åpen for de som vil dyrke sin gud. Europa forble kristent, mens islam fikk stor utbredelse i Afrika, Midtøsten og Asia (grønt på kartet ovenfor), og er den nest største verdensreligionen.

Poitiers og Lindisfarne – to steder med betydelige hendelser for Europas historie.

Kristendommen var allerede i 732 godt etablert som religion vest i Europa og på de britiske øyer, med rike kirker og klostre. Folkene som bodde nord i Europa, og som fortsatt holdt på åsatroen med guden Odin i spissen, må ha sett disse rikdommene på handelsferder sørover. Noen av dem forlot handelen og tok snarveien til rikdommene ved å røve dem. Den første kjente vikingplyndringen var angrepet på Lindisfarne i 793. Med den regner man at vikingtiden begynte, og den varte i et par hundre år. Med sine gruntgående skip som både kunne seiles og ros, og som kunne trekkes over land over korte distanser, kunne vikingene slå overraskende til, og skapte stor frykt. “From the fury of the Northmen, O Lord deliver us,” ba de keltiske munkene. Hadde ikke Karl Martell seiret ved Poitier, ville kanskje konfrontasjonen blitt mellom åsatro og islam i stedet for mellom kristendom og islam?

Vikingene var å finne fra Vinland (på Newfoundland) i vest til Jorsal (Jerusalem) i øst.

Vikingenes åsatro ble erstattet av kristendommen, men vi finner forsatt spor av annen påvirkning fra vikingene i de områdene de mer eller mindre kontrollerte. Stedsnavn som York (Jorvik) og Novgorod (Nygård) har blitt stående, mens Miklagard (den store gården, om Konstantinopel/Istanbul) og Jorsal (Jerusalem) bare ble brukt av vikingene og etter hvert forsvant. Windows kommer av norrønt vindauge, og må vel sies å ha vunnet verdensherredømme som navn på et operativsystem for PC. Ski og fjord er norske ord i internasjonal bruk. Det er også slalåm, men siden mange nordmenn synes engelsk er finere enn norsk, skriver de det på engelsk – slalom.

Det norrøne begrepet ombudsman har gått inn i engelsk.

Åsatro, kristendom eller islam – som den gudløse gamle mannen jeg er, observerer jeg alle tre (og alle andre religioner) som interessante utslag av den menneskelige natur. Men jeg innrømmer at to vers fra Håvamål, som vel tilhører åsatroen, hører til de fineste jeg vet:

Veit du ein ven_______________________.______Døyr fe;
som vel du trur,______________________.______døyr frendar;
og du hjå han fagnad vil få:__________.______døyr sjølv det same.
gjev han heile din hug______________________Men ordet om deg
og gåva ei spar,_____________________________aldri døyr
far og finn han ofte.________________.________vinn du eit gjetord gjævt.

(Innlegget ble påbegynt 06.06.2018 og fullført 06.06.2018)
___________________________________________________________________________

Share
Del dette innlegget med andre på Facebook, Twitter, e-post o.l.
Bli følger av denne bloggen – se øverst i spalten til venstre

Kommenter dette innlegget

Til innholdsliste for denne utgaven

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Knappen “Publiser kommentar” sender kommentaren til Torgeir, som leser den og eventuelt legger den ut her.
Husk å svare på regnestykket før du klikker på publiser-knappen!
For å stoppe eventuelle automatiske reklamehenvendelser, legger WordPress inn en sperre med et regnestykke som skal besvares med et tall. Forhåpentlig er ikke det engelske regnestykket for vanskelig! Har du problemer, så bruk e-post: ttt(krøllalfa)skoletjenesten.no