Nordmenn i krig i Det indiske hav, Biafra og Lyngør

Noe jeg egentlig visste, men aldri har tenkt over, er at Norge har vært i krig med Japan. Krigserklærngen (fra norsk side) kom 6. juli 1945, nesten to måneder etter at de tyske okkupasjonsstyrkene i Norge hadde kapitulert. Krigstilstanden ble tilbakedatert til 7. desember 1941, dagen da Japan angrep USAs flåtebase Pearl Harbor på Hawaii. Norge var formelt i krig med Japan i over syv år etter krigserklæringen, til 28. april 1952, da Norge og 47 andre land undertegnet en fredsavtale med landet.

Nå hadde nordmenn fått føle Japans krigsmakt også før krigserklæringen. Det gjaldt særlig mannskapene på norske skip i Det fjerne østen, som plutselig befant seg i krigsfarvann etter at Japan angrep Pearl Harbor og USA kom med i krigen. Japanske ubåter viste av og til en bestialsk opptreden etter at de hadde senket et skip. MT ALCIDES ble senket av en japansk ubåt i Det indiske hav. Etter at mannskapet hadde kommet seg i livbåtene, ble kapteinen, 2. styrmannen og telegrafisten beordret om bord i ubåten, hvoretter resten av mannskapet ble skutt med maskingevær i livbåtene. MT SCOTIA ble torpedert av en japansk ubåt i det samme området. Hva som hendte, står nøkternt fortalt i rapporten som eldste overlevende offiser fremla i sjøforklaringen. Historiker Guri Hjeltnes fortalte i NRK Torp om Thorbjørn Kristiansen, den eneste overlevende fra SCOTIA, og fører historien frem til etter krigen og til våre dager.

Guri Hjeltnes forteller om Thorbjørn Kristiansen, eneste overlevende fra MT SCOTIA. Hennes faglige bidrag til krigsseilernes historie (to av fem bind i verket Handelsflåten i krig) er like spennende å lese som Jon Michelets romanserie om samme tema.

Også i Biafra-krigen var nordmenn var involvert på sitt vis. Denne krigen begynte 6. juli 1967, da nigerianske styrker rykket inn i Biafra, som hadde brutt ut fra Nigeria . Den norske deltakelsen besto i humanitær hjelp til sivile, og gjorde hjelpeorganisasjonen Kirkens Nødhjelp kjent. Generalsekretær Elilas Berge viste seg som en dyktig organisator og var hyppig gjest i Dagsrevyen. Erik Bye dro på reportasjereise til Biafra. Programmet finnes i NRKs nettarkiv, men er dessverre av en slik teknisk standard at man får lite ut av det.

Kart som viser Biafras plassering på verdenskaret og i Nigeria. Nederst historisk kart over Biafra-krigen.

En krigsbegivenhet i norske farvann er også knyttet til dagens dato. 6. juli 1812 ble den dansk-norske fregatten NAJADEN senket i kamp med britiske krigsskip i uthavnen Lyngør øst for Tvedestrand. Dette var under Napoleonskrigene, da Danmark-Norge ble alliert med Frankrike etter slaget på Københavns red, der britene erobret det meste av den dansk-norske krigsflåten. Alliansen fikk store konsekvenser for Norge, i første omgang ved at landet ble inkludert i den britiske blokaden og ikke fikk tilførsler av bl. a. korn. Henrik Ibsens dikt Terje Vigen handler om dette, og i en av strofene der Ibsen forteller hvordan Terje blir tatt til fange av et britisk skip, hentyder han til Najadens skjebne i Lyngør:
___“Dog, højere skreg nok de femten enn han:
___som ved Lyngør, så gikk det her.”

Fregatten NAJADEN i brann i Lyngør havn. Til venstre det britiske skipet DICTATOR. Maleri av Ants Lepson.

(Innlegget ble påbegynt 05.07.2018 og fullført 05.07.2018)
___________________________________________________________________________

Share
Del dette innlegget med andre på Facebook, Twitter, e-post o.l.
Bli følger av denne bloggen – se øverst i spalten til venstre

Kommenter dette innlegget

Til innholdsliste for denne utgaven

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Knappen “Publiser kommentar” sender kommentaren til Torgeir, som leser den og eventuelt legger den ut her.
Husk å svare på regnestykket før du klikker på publiser-knappen!
For å stoppe eventuelle automatiske reklamehenvendelser, legger WordPress inn en sperre med et regnestykke som skal besvares med et tall. Forhåpentlig er ikke det engelske regnestykket for vanskelig! Har du problemer, så bruk e-post: ttt(krøllalfa)skoletjenesten.no