NAV-skandalen: NAVs tilbakebetalingsfrist går ut mandag

For ti år siden illustrerte E-24 NAV på denne måten.

Det er snart to uker siden NAV-skandalen ble kjent. Antallet personer som er berørt, har steget fra 36, som var tallet NRK Dagsrevyen opererte med forrige mandag, til 2.400, muligens mange tusen. På uriktig lovgrunnlag har de mistet NAV-støtte, har måttet betale tilbake NAV-støtte og har til og med blitt dømt til fengselsstraffer. Én av sakene gikk helt til Høyesterett, men også der ble vedkommende dømt på grunn av feil tolkning av loven!

Det politiske spillet om hvem som har skylden er i gang og overtar stadig mer av oppmerksomheten. Det er helt uinteressant i denne runden. Rigmor Aasrud sa det som er å si på dette tidspunkt i NRK-programmet Debatten torsdag 31. oktober:

Dette kan gjøres enkelt i første omgang ved  f. eks. å bruke samme metode som ved innbetaling av skatt, men “i revers”. Utbetal straks til de rammede et beløp som står i forhold til det de har tapt (et omtrentlig beløp kan ikke være vanskelig å finne), på samme måte som skatt innbetales uten at man kjenner til det endelige skatteoppgjøret. Den totale erstatningssummen er småbeløp i statlig sammenheng. I 2018 ble 24 personer urettmessig anmeldt for “trygdesvindel” for til sammen 5 mill. kroner. Selv om dette multipliseres opp til å gjelde alle de muligens 2.400 personene som er berørt, vil summen (500 mill. kroner) bare utgjøre 0,22 prosent av det staten bruker av oljepenger i 2020. Ved avregningen bør de skadelidte få beholde mindre beløp som har gått i deres favør.

I Dagsavisen forteller Hege Ulstein i kommentaren Å sparke den som ligger nede om en eldre mann som er uriktig tiltalt av NAV og dømt. Han måtte sone fengselsstraff og betale tilbake nesten 270.000 kroner, inkludert ti prosent renter, med fjorten dagers varsel. Skal samme krav stilles den andre veien, går betalingsfristen ut kommende mandag. Deretter bør det beregnes morarente.

Det kalles “NAV-skandalen”, men er et grelt eksempel på hvordan byråkrater og politikere og til og med domstoler overkjører folk som ikke har mulighet for å få gjennomslag for protester. I juni i år skrev jeg blogginnlegget Plagsom ufølsomhet fra myndighetenes side om to helt andre saksområder, med denne innledningen:
___“Dette innlegget handler om to saker som tilsynelatende ikke har
___ noen sammenheng: Flytting av eldre fra et sykehjem i Oslo og en
___ mast tilhørende den nye bomringen i Oslo. Men sakene har én
___ ting til felles: Myndigheter (byråkrater og politikere) som er helt
___ ufølsomme overfor vanlige borgere som er så uheldige å bli
___utsatt for deres avgjørelser.”
Helge Lurås har kommentert det samme i Resett.

Som bloggens lesere er også jeg nokså fredelig av meg. Men jeg merker at denne saken gir meg lyst til å knuse et NAV-kontor.

(Innlegget ble påbegynt 05.11.2019 og fullført 07.11.2019)
___________________________________________________________________________

Share
Del dette innlegget med andre på Facebook, Twitter, e-post o.l.
Følg denne bloggen

Kommenter dette innlegget

Til innholdsliste for denne utgaven

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Knappen “Publiser kommentar” sender kommentaren til Torgeir, som leser den og eventuelt legger den ut her.
Husk å svare på regnestykket før du klikker på publiser-knappen!
For å stoppe eventuelle automatiske reklamehenvendelser, legger WordPress inn en sperre med et regnestykke som skal besvares med et tall. Forhåpentlig er ikke det engelske regnestykket for vanskelig! Har du problemer, så bruk e-post: ttt(krøllalfa)skoletjenesten.no