Lakseberget grøntområde

Som kjent er Satans vegvesen ufeilbarlig. Derfor var det helt riktig av etaten (som selv kaller seg Statens vegvesen) å kreve at den nåværende seksfeltsveien langs Sandviksbukta måtte bli liggende som reserve-vei i tilfelle den nye tunnelen mellom Blommenholm og Slependen skulle bli midlertidig stengt p.g.a. ulykke e.l..

Like riktig – og genialt – var det å ro seg vekk fra kravet om reserve-vei ved å vise til stort vedlikeholdsetterslep for broene på strekningen. Det vedlikeholdet har vel vært «Vesenet»s ansvar?

Budstikka 17. september 2021. Klikk for å lese.

Budstikkas omtale av beslutningen om å rive E18-broene mellom Blommenholm og Slependen ga meg anledning til å sende et debattinnlegg til avisen. Jeg håpet på en firespalter med bilde, men fikk hele tredjesiden!

.

.

.

.

Om Satans vegvesen ellers i bloggen:
Statens vegvesen – eller Satans vegvesen? (24.11.2017)
Rasering: Schuld i Rheinland-Pfalz, Strand i Bærum (30.07.2021)
Tilbakeblikk 20.12.2019
Lakseberget slik det en gang var (15.02.2019)

(Innlegget ble påbegynt 23.09.2021 og fullført 23.09.2021)
___________________________________________________________________________

Share
Del dette innlegget med andre på Facebook, Twitter, e-post o.l.
Følg denne bloggen

Kommenter dette innlegget

Til innholdsliste for denne utgaven

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Knappen “Publiser kommentar” sender kommentaren til Torgeir, som leser den og eventuelt legger den ut her.
Husk å svare på regnestykket før du klikker på publiser-knappen!
For å stoppe eventuelle automatiske reklamehenvendelser, legger WordPress inn en sperre med et regnestykke som skal besvares med et tall. Forhåpentlig er ikke det engelske regnestykket for vanskelig! Har du problemer, så bruk e-post: ttt(krøllalfa)skoletjenesten.no