Krutt og fredspris

Guy Fawkes kan ha sett ut som på bildet ovenfor (fotoapparatet var ikke oppfunnet i 1605).

Please to remember,
The Fifth of November,
Gunpowder, treason and plot;
I see no reason
why gunpowder treason
Should ever be forgot.

Slik lærte vi dette engelske barnerimet da jeg gikk på gymnasets engelsklinje på 1960-tallet, og ifølge Wikipedia er det originalversjonen. Det handler om Guy Fawkes, som planla å sprenge parlamentsbygningen i London ved åpningen av parlamentet 5. november 1605, da kong James I skulle være til stede («Gunpowder, treason and plot»). Han og hans medsammensvorne hadde fylt kjelleren under parlamentet med krutt-tønner, men dette ble oppdaget, og det vi i dag ville kalt terroraksjonen, ble avverget.

Det er litt pussig at terroristen får en dag oppkalt etter seg, at dagen til og med har blitt gjort til en festdag. Det er vel lite trolig at 22. juli får navn etter barnemorderen fra Utøya. Men Guy Fawkes’ Day feires som en folkelig festdag i Storbritannia, og for sikkerhets skyld blir det visst hvert år kontrollert at det ikke er krutt-tønner i Parlamentets kjeller.

Dagen feires i Norge også, ikke på grunn av Guy Fawkes, men fordi en av de som kan få Nobels fredspris, har fødselsdag i dag. Vedkommende har ennå ikke vært nominert, noe som skyldes at de som er i posisjon til å nominere, er ukjent med denne kandidatens fremragende kvalifikasjoner på alle de områdene som er nevnt som kriterier for fredsprisen i Alfred Nobels testamente.

Jeg benytter nobelpriskandidat-kandidatens fødselsdag som påskudd til igjen å spille November blues (en annen versjon er brukt i bloggen tidligere), med tekst av Benny Andersen (han med Svantes lykkelige dag), som selv var født i november (7.11.1929).

(Innlegget ble påbegynt 31.10.2021 og fullført 31.10.2021)
___________________________________________________________________________

Share
Del dette innlegget med andre på Facebook, Twitter, e-post o.l.
Følg denne bloggen

Kommenter dette innlegget

Til innholdsliste for denne utgaven

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Knappen “Publiser kommentar” sender kommentaren til Torgeir, som leser den og eventuelt legger den ut her.
Husk å svare på regnestykket før du klikker på publiser-knappen!
For å stoppe eventuelle automatiske reklamehenvendelser, legger WordPress inn en sperre med et regnestykke som skal besvares med et tall. Forhåpentlig er ikke det engelske regnestykket for vanskelig! Har du problemer, så bruk e-post: ttt(krøllalfa)skoletjenesten.no