Enig med … eller?

Både før og etter et valg er det mye snakk om enighet, men det virker som det er vanskelig både å bli enige og å bruke riktige ord om enigheten. Faktisk har jeg hørt Jonas Gahr Støre si at han er enig med at et eller annet skal gjøres.

Her er først en repetisjon for de som har et fjernt forhold til grammatikk: Preposisjoner er småord som til, , av, i, over,  og  de innleder et preposisjonsledd (det som tidligere het komplement). Riktig bruk av preposisjoner er noe av det vanskeligste å lære i et språk. Det er så vanskelig at ganske mange nordmenn ikke behersker det på norsk. Hør f. eks. på NRKs Politisk kvarter, der det ofte er snakk om å være enig eller uenig. Man kan være enig i, enig med eller enig om, men hvilken preposisjon er riktig i den aktuelle sammenhengen?

Enig i
Jeg er enig i din påstand.
Du er enig i min påstand.
Han er enig i deres påstand.

Preposisjonen i brukes etter enig når man tar stilling til det temaet som diskuteres. Uttrykket er enig i kan i denne sammenhengen oftest erstattes med godtar. Siste del av preposisjonsleddet er et ord eller uttrykk for temaet som diskuteres. Derfor skulle Støre i mitt sitat i første avsnitt sagt at han var enig i at et eller annet skal gjøres.

Enig om
Deltakerne var enige om å avbryte.
Jonas og Trygve var enige om å samarbeide.
Gruppen var enig om å gå hjem.

Preposisjonen om etter enig brukes på samme måte som i, men når flere personer er enige. Også her er siste del av preposisjonsleddet et ord eller uttrykk for det som diskuteres.

Enig med
Læreren var enig med elevene.
Jonas er enig med Trygve.

Preposisjonen med etter enig beskriver hvem som er enige, og har ingen tilknytning til temaet som diskuteres. Andre ledd i preposisjonleddet er et ord eller uttrykk for én eller flere personer.

Kan dette være noe å mase om, da?  Den som lytter på NRKs Politisk kvarter vil raskt avsløre at det er vanskelig å bruke disse preposisjonene riktig, også (særlig?)  for folk som ofte bruker dem. I det radioprogrammet er det ikke helt vanlig å være enig hverken i, om eller med, så det er grunn til å understreke at preposisjonsbruken er den samme for uenig.

(Innlegget ble påbegynt 13.08.2017 og fullført 03.11.2021)
___________________________________________________________________________

Share
Del dette innlegget med andre på Facebook, Twitter, e-post o.l.
Følg denne bloggen

Kommenter dette innlegget

Til innholdsliste for denne utgaven

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Knappen “Publiser kommentar” sender kommentaren til Torgeir, som leser den og eventuelt legger den ut her.
Husk å svare på regnestykket før du klikker på publiser-knappen!
For å stoppe eventuelle automatiske reklamehenvendelser, legger WordPress inn en sperre med et regnestykke som skal besvares med et tall. Forhåpentlig er ikke det engelske regnestykket for vanskelig! Har du problemer, så bruk e-post: ttt(krøllalfa)skoletjenesten.no