Klimaforskning

Bloggen har ennå ikke mottatt noe bidrag som på en saklig måte forklarer det menneskeskapte i klimaendingene. Det kan skyldes at bloggerens løfte om lønn i himmelen er gjennomskuet (bloggerens innflytelse i himmelen er trolig ikke-eksisterende – til evig  tid), men det kan også skyldes at det ikke finnes noen forklaring. I hvert fall øker det min skepsis til påstanden om den menneskeskapte innvirkningen på klimaet.

Slik jeg har forstått vanlige «regler» for forskning, er motsigelse et viktig element for å komme til et resultat der ofte både den opprinnelige teorien og motsigelsen er innbakt. Det innebærer at uttrykket «ferdig forsket» er meningsløst, for det kan alltid komme nye og velbegrunnete motsigelser mot den teorien som for tiden gjelder. Men som nevnt i blogginnlegget Ord om klima har enkelte medier bestemt seg for at klimaspørsmålet er «ferdig forsket». Noe liknende er omtalt i Resett-reportasjen Klimarealistene lanserte nytt vitenskapelig tidsskrift – ble refset av rektor Klaus Mohn.

Reportasjen i Resett gjengir også kort de hovedteoriene Klimarealistene og deres meningsmotstandere har om global oppvarming:

«Klimavitenskapen er en ganske ny vitenskapsgren, og hvor det foreløpig eksisterer to hovedhypoteser for hvorfor klimaet på jorda varierer, og hvor begge leire i ulik grad forklarer variasjonene som et resultat av naturlige variasjoner og menneskelige CO2-utslipp.

Den første retningen, representert ved Klimarealistene, mener å kunne føre bevis for at solsyklusene og vanndamp best forklarer klimavariasjonene, mens CO2-hypotesen er underordnet. Den andre retningen, representert ved FNs klimapanel, mener å kunne føre bevis for at det er CO2-hypotesen som best kan forklare klimavariasjonene, og at solsyklusene er underordnet.»

På Klimarealistenes nettsider fant jeg artikkelen Vanndamp er klodens dominerende drivhusgass av kjemiprofessor Ole Henrik Ellestad, der han utdyper Klimarealistenes teori.

Briksdalsbreeen sommeren 2021. I 1965 gikk denne armen av Jostedalsbreen helt ned til vannet.

Så vidt jeg kan se, avviser ingen av de som har faglig bakgrunn, at klimaet blir varmere. Det er også mitt inntrykk, og jeg har nylig mottatt et slags bevis i form av et bilde av Briksdalsbreen (arm av Jostedalsbreen et par mil sør for Olden i Nordfjord). Der var jeg selv i 1965, og da gikk breen på bildet ved siden av helt ned til vannet. Jeg hadde sommerjobb på Yris hotell i Olden, og registrerte en strøm av utenlandske turister som ble fraktet opp til Briksdalen med hesteskyss (fjording). Men det er ikke første gang breene minker, om vi skal tro Aftenposten fra oktober 1937. Samme avis hadde i 1921 en forklaring på de stadig mildere vintrene, men jeg vet ikke om den holder vitenskapelig mål i dag.

(Innlegget ble påbegynt 21.10.2021 og fullført 21.10.2021)
___________________________________________________________________________

Share
Del dette innlegget med andre på Facebook, Twitter, e-post o.l.
Følg denne bloggen

Kommenter dette innlegget

Til innholdsliste for denne utgaven

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Knappen “Publiser kommentar” sender kommentaren til Torgeir, som leser den og eventuelt legger den ut her.
Husk å svare på regnestykket før du klikker på publiser-knappen!
For å stoppe eventuelle automatiske reklamehenvendelser, legger WordPress inn en sperre med et regnestykke som skal besvares med et tall. Forhåpentlig er ikke det engelske regnestykket for vanskelig! Har du problemer, så bruk e-post: ttt(krøllalfa)skoletjenesten.no