Kåre Willoch (90) moderniserte Norge og er fortsatt moderne

Onsdag denne uken fylte Kåre Willoch 90 år. Hvis Stortinget hadde hatt et overhus, ville Willoch vært et opplagt medlem der, støttet både av politiske tilhengere og motstandere.

Kåre Willoch er ikke noe nytt navn her i bloggen. I tillegg til at han har vært nevnt i forskjellige sammenhenger, har hans virke som politiker vært omtalt fire ganger:
Broadcast og kringkasting (15.12.2017)
Om NRK-monopolet: “Først i 1981 ble monopolet opphevet, bare to måneder
etter at Kåre Willochs Høyre-regjering med Lars Roar Langslet som landets
første kulturminister hadde tiltrådt.”

Maktskifte (14.10.2017)
Generell omtale av Willochs regjering, som tiltrådte 14.10.1981
Husleiereguleringsloven (01.07.2017)
“Med den bolignøden som hersket etter okkupasjonen, er det lett å se at det da
var nødvendig med midlertidig husleieregulering . Det er vanskeligere å forstå at
den midlertidige loven (egentlig flere lover som avløste hverandre) varte til
1967. Og det er umulig å forstå at den da ble gjort permanent. Det var denne
loven regjeringen Willoch fikk opphevet (unntatt for de tre største byene) like
før Stortinget tok sommerferie i 1982.”

Knapt fire måneder til stortingsvalget (27.03.2017)
“Uansett er det altså stortingsvalg 11. september. Men først kommer en
valgkamp som sikkert gir anledning til mye sukk og stønn i denne bloggen. Mitt
foreløpige råd før valget er å høre Ole Torps samtaler med to seniorer som har
bakgrunn i hver sin politiske hovedretning. Kåre Willoch var gjest i Torp 27.
september i fjor, Thorvald Stoltenberg 31. januar i år.”

Kåre Willochs nittiårsdag har fått bred dekning i pressen. Jubilanten har fått rosende ord ispedd noen kritiske merknader, og han har selv gitt uttrykk for sine meninger, så dette er interessant å lese og høre:
29.09, Aftenposten (Alf Ole Ask):
__Kåre Willoch: Vestens posisjon i verden endres
30.09, Aftenposten (Einar Lie):
__Kåre Willoch fyller 90 år. Hans lange politiske liv er et enestående stykke
__samtidshistorie

30.09, NRK Dagsrevyen (Marianne Rustad Carlsen):
__Feiring av Kåre Willochs 90-årsdag i Høyres hus
03.10, Aftenposten (Harald Stanghelle):
__90-åringen Kåre Willoch er noe så selvmotsigende som en folkekjær ener

To revydamer i mitt arkiv snakker pent om Kåre Willoch. “Alle” husker da Elisabeth Grannemann sang til ham i 1973. Hun hadde vært formann i “Lørenskovens” Unge Høyre, og var sånn sett “på parti” med Willoch. Det tror jeg ikke Marianne Krogness er, men også hun hadde rosende ord om Willoch i et innslag i NRK-programmet Tidsbonanza (Lars Jacob Kroghs intervju er fra 1982):

(Innlegget ble påbegynt 04.10.2018 og fullført 04.10.2018)
___________________________________________________________________________

Share
Del dette innlegget med andre på Facebook, Twitter, e-post o.l.
Bli følger av denne bloggen – se øverst i spalten til venstre

Kommenter dette innlegget

Til innholdsliste for denne utgaven

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Knappen “Publiser kommentar” sender kommentaren til Torgeir, som leser den og eventuelt legger den ut her.
Husk å svare på regnestykket før du klikker på publiser-knappen!
For å stoppe eventuelle automatiske reklamehenvendelser, legger WordPress inn en sperre med et regnestykke som skal besvares med et tall. Forhåpentlig er ikke det engelske regnestykket for vanskelig! Har du problemer, så bruk e-post: ttt(krøllalfa)skoletjenesten.no