Hva navn kan fortelle

Dagsavisen 24.04.2017 (klikk på bildet for å lese kronikken).

“Det var noe til navn!” tenkte jeg da jeg bladde om til kronikken i Dagsavisen i slutten av april i år. Marita Ryun Matthews Holmeset-Varpe. Fem enkeltnavn, hvert av dem med minst to stavelser. Enkeltnavnene kan – teoretisk – komme fra fire forskjellige land i minst to verdensdeler. Og den som har fantasi, kan nesten tenke seg en livshistorie bak navnet. Hun har sikkert en “hverdagsutgave” av navnet når hun presenterer seg, og underskriften (jeg fant den da jeg drev googling til dette innlegget) er i hvert fall forkortet. Men Dagsavisen lar henne få den plassen som er nødvendig, og har trolig måtte utvide feltet for navneopplysninger med én linje.

Lange navn blir vanligere etter hvert som antallet personer med dobbelt etternavn øker. Økningen skyldes vel at folk beholder sine etternavn når de gifter seg, og barna får både mors og fars etternavn. Samtidig er det blitt vanlig å presentere seg med bare fornavn og å henvende seg til andre på samme måte. Jeg er så gammel at jeg liker det dårlig. For meg er det unaturlig å være “på fornavn” med noen jeg møter for første gang.

Jålenavn på norsk butikk.

“Navnet skjemmer ingen,” sier et gammelt jungelord. Det gjelder helt sikkert for personer, som stort sett får seg tildelt et navn av sine foreldre. I andre sammenhenger er jeg ikke så sikker. Verst synes jeg det er med engelske “jålenavn” på norske firmaer uten tilknytning til utlandet. Bensinstasjonene med det halvengelske navnet Statoil er omdøpt til Cirkle K, et navn som visstnok forutsettes uttalt på engelsk. Firmaer med helt engelske navn som Norwegian Outlet og Sir Price Outlet har, meg bekjent, all sin virksomhet og alle sine kunder i Norge. Det har nok også Dun of Norway, et firma som driver med dyner og puter, og som jeg skrev om her i bloggen for et år siden fordi dun på engelsk betyr noe helt annet enn dun på norsk.

2. Blommenholm speidertropp strekker på bena på vei til landsleir i Bodø med “Elvira 2” i 1964. Denne turbussen var luksuriøs sammenliknet med “Elvira 1”, en rutebuss med 1950-tallsstandard, som vi reiste til Frankrike med i 1959.

Skip har navn og blir døpt. Det gjelder vanligvis ikke andre transportmidler. Jeg har riktignok vært på to speiderutflukter med busser som het ble døpt “Elvira”, og samme navn ble gitt til den varebilen troppen en periode disponerte. Men det er noe eget ved skipsnavn (se også Navneskikk til sjøs). Det ser man bl.a. i omtalen av ulykker der ulike transportmidler er involvert helt opp til nyere tid. Katamaranen SLEIPNER kolliderte med Store Bloksen i november 1999, og ulykken omtales som “Sleipner-ulykken”, ikke “Bloksen-ulykken”. Tog 2302 kolliderte med et lokaltog ved Åsta i januar 2000, og denne ulykken omtales som “Åsta-ulykken”, ikke “tog 2302-ulykken”.

Utgangspunktet for disse tankene var det lange navnet Marita Ryun Matthews Holmeset-Varpe. Et navn i motsatt ende av lengdeskalaen skal ha vært Jo Å (kortere kan det ikke bli!), som bodde i Meldal i Sør-Trøndelag og døde på 1990-tallet (har ikke klart å verifisere dette). De to kunne sikkert hatt en interessant samtale om navn, eller de kunne hørt på Gabriel Fliflets komposisjon Rio Aga, der teksten består av gårdsnavn fra Voss og Hardanger, slik som Rio, Aga – og Oma.

(Innlegget ble påbegynt 06.12.2017 og fullført 07.12.2017)
___________________________________________________________________________

Share
Del dette innlegget med andre på Facebook, Twitter, e-post o.l.
Bli følger av denne bloggen – se øverst i spalten til venstre

Kommenter dette innlegget

Til innholdsliste for denne utgaven

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Knappen “Publiser kommentar” sender kommentaren til Torgeir, som leser den og eventuelt legger den ut her.
Husk å svare på regnestykket før du klikker på publiser-knappen!
For å stoppe eventuelle automatiske reklamehenvendelser, legger WordPress inn en sperre med et regnestykke som skal besvares med et tall. Forhåpentlig er ikke det engelske regnestykket for vanskelig! Har du problemer, så bruk e-post: ttt(krøllalfa)skoletjenesten.no